Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji – 2015

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji – 2015

W dniu 15 października 2015 r. Europejska Rada Resuscytacji (ERC) opublikowała Wytyczne Resuscytacji 2015.

W załączniku do Wytycznych znajduje się dokument, który podsumowuje najważniejsze zmiany w Wytycznych Resuscytacji 2015 w porównaniu do Wytycznych 2010. Najważniejsze punkty Wytycznych Resuscytacji 2015 ERC mię­dzy innymi obejmują:

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (główne zmiany)

Należy podejrzewać zatrzymanie krążenia u każdego pacjenta, u którego występują drgawki. Dopuszczalne jest (dla osób nieprzeszkolonych) prowadzenie jedynie uciśnięć klatki piersiowej bez oddechów ratowniczych, ale zalecane jest prowadzenie standardo­wej RKO:

  • uciśnięcia klatki piersiowej o odpowiedniej głębokości (ok. 5 cm, ale nie większej niż 6 cm) oraz częstości (100–120 uciśnięć na minutę),
  • oddechy ratownicze (ok. 1 sekundy na wypełnienie płuc ratowanego),
  • stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji 30:2 (przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej przy próbach wentylacji nie dłuższe niż 10 sekund).

Sekwencja powyższa powinna być też stosowana u dzieci, z tym że:

  • wykonanie 5 początkowych wdechów ratowniczych przed rozpoczęciem uciśnięć klatki piersiowej (dla ratowników posiadających odpowiednie przygotowanie),
  • prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej przez uciskanie dolnej części mostka na głę­bokość przynajmniej ⅓ wymiaru przednio-tylnego klatki piersiowej lub na głębo­kość 4 cm u niemowląt i ok. 5 cm u dzieci.

Automatyczna defibrylacja zewnętrzna – AED (główne zmiany)

Umieszczenie AED w obszarach, w których można się spodziewać wystąpienia zatrzy­mania krążenia raz na pięć lat uważa się za opłacalne finansowo. AED i odpowiedni sprzęt do RKO powinny stanowić obowiązkowe wyposażenie pokładów wszystkich ko­mercyjnych samolotów w Europie.

Skomentuj