Wzrost ofiar wypadków śmiertelnych przy pracy

Główny Urząd Statystyczny udostępnił raport dotyczący wypadków w pierwszym półroczu 2017 roku. Niestety w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby osób, które uległy wypadkom śmiertelnym.

W pierwszym półroczu 2017 r. w porównaniu z pierwszym półroczem 2016 r. zmniejszyła się liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy zgłoszonych przez formularz Z-KW Statystyczna karta wypadku i wyniosła 39 093 osoby, co stanowi 0,4 % mniej niż w ubiegłym roku.

Z liczby ogółem, 38 778 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (0,4% mniej niż w I poł. 2016  r), a 222 osoby – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (mniej o 0,9% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Niestety aż 93 osoby uległy wypadkom śmiertelnym, co stanowi wzrost o 13,4% w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r.

W dalszym ciągu najwięcej wypadków przy pracy ma miejsce w branży przetwórstwa przemysłowego. W tym sektorze liczba poszkodowanych osób wyniosła 12 135. Jest to jednak ogółem mniejsza liczba poszkodowanych w tym sektorze gospodarki niż w I połowie 2016 r. – 12 516 osób poszkodowanych. Wzrosła natomiast liczba pracowników, którzy ulegli wypadkom o charakterze ciężkim (118 poszkodowanych) i wypadkom śmiertelnym (16 osób).

Drugim sektorem o najwyższym stopniu wypadkowości jest handel i naprawa pojazdów samochodowych. W pierwszej połowie 2017 r. odnotowano 5 263 poszkodowanych pracujących w tej branży, w tym 5 245 osób uległo wypadkom o charakterze lekkim oraz po 9 osób uległo wypadkom o charakterze ciężkim i wypadkom śmiertelnym.

Kolejnymi branżami, w których odnotowuje się najwięcej wypadków są: opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 4 341 osób poszkodowanych oraz transport i gospodarka magazynowa – 3 212 osób. Liczba pracowników poszkodowanych w tym ostatnim sektorze jest o tyle ważna, że wzrosła o 298 osób poszkodowanych w stosunku do pierwszej połowy 2016 r. Także wzrosła liczba osób, które uległy wypadkom śmiertelnym z 14 na do 22 osób.  

Bez zmian w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego przedstawiają się przyczyny wypadków przy pracy. W dalszym ciągu najczęstszym powodem wypadków jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika – 61%. Pozostałymi głównymi przyczynami były: niewłaściwy stan narzędzi, wyposażenia lub budynków (niewłaściwy stan czynnika materialnego) – 8,4% ; niewłaściwe posługiwanie się narzędziami lub wyposażeniem (brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym) – 7,1% ; niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika – 6,5%.

Skomentuj