Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego należą do jednych z najczęstszych dolegliwości związanych z pracą. W całej Europie dotykają one milionów pracowników.

Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe stanowią jeden z najpowszechniejszych problemów zdrowotnych w Europie, tym samym dotykają miliony pracowników – aż 24% pracowników europejskich skarży się na bóle kręgosłupa, a 22% - na bóle mięśni. W nowych państwach członkowskich schorzenia ta występują jeszcze częściej – odpowiednio 39% i 36%.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe zwykle dotyczą pleców, karku, ramion i kończyn górnych, choć mogą również dotknąć kończyn dolnych. Obejmują one wszelkie urazy lub schorzenia stawów i innych tkanek. Początkowo problemy zdrowotne rozpoczynają się od drobnych bólów, a kończą na poważnych schorzeniach, które kończą się rezygnacją z pracy. W przewlekłych przypadkach mogą one nawet prowadzić do niepełnosprawności.

Do nadmiernego obciążenia układu ruchu (mięśniowo-szkieletowego) przyczynia się ciężka, dynamiczna praca fizyczna, ręczny transport przedmiotów, pozycja przy pracy i czynności powtarzane z duża częstotliwością i w dużym tempie oraz wysiłek statyczny. Przeciążenie przy pracy prowadzi do większej liczy błędów, co z kolei może przyczynić do wypadków.

Większość zaburzeń mięśniowo-szkieletowych rozwija się na przestrzeni czasu. Zazwyczaj nie ma jednej przyczyny, a powodem zaburzeń mogą być różne czynniki. Do najczęstszych czynników skutkujących zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi należą m.in.:

  • przenoszenie ciężkich przedmiotów,
  • powtarzające się lub energiczne ruchy,
  • niewygodna i nieruchoma pozycja ciała,
  • wibracje, słabe oświetlenie, mikroklimat,
  • szybkie tempo pracy,
  • długotrwałe siedzenie lub stanie w tej samej pozycji ciała.

Oprócz czynników związanych bezpośrednio z czynnikami fizycznymi można wyróżnić także tzw. czynniki osobnicze oraz czynniki organizacyjne, które także przyczyniają się do powstania lub pogłębiania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, co przedstawia rysunek poniżej.

Skomentuj