Zalecenia dotyczące szczepień w zakładach pracy

Zgłoszenia na szczepienia w zakładach pracy ruszają 4 maja, a wytyczne dotyczące ich realizacji oraz organizacji zostały opracowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz Centrum e-zdrowia.

Szczepienia w zakładach pracy

Szczepienie w zakładzie pracy będzie możliwe tylko, kiedy pracodawcy uda się zebrać minimum 300 chętnych. Zakład pracy do szczepienia może zgłosić:

  • pracowników zakładu pracy,
  • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
  • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
  • pełnoletnich studentów (zgłasza szkoła wyższa),
  • członków rodzin wyżej wymienionych osób.

Rolą pracodawcy, który będzie chciał zorganizować szczepienie w swoim zakładzie pracy oprócz znalezienia wymaganej minimalnej liczby chętnych będzie także nawiązanie współpracy wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (dalej PWDL) zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień.

Pracodawcy biorący udział w programie:

  • pojedynczy pracodawca,
  • grupa pracodawców (np. grupa kapitałowa lub podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu),
  • samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,
  • szkoły wyższe: pracownicy i pełnoletni studenci.

Zgłoszenia pracowników

Zakład pracy, który będzie chciał wziąć udział w programie powinien po 4 maja zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie RCB. Zgłoszenie należy wysłać dopiero po ustaleniu logistyki przeprowadzenia szczepień. W przypadku wysokiej liczby chętnych na zaszczepienie osób lub konieczności zorganizowania szczepień w kilku lokalizacjach, w akcji szczepień mogą uczestniczyć inne PWDL. W formularzu należy określić liczbę chętnych osób do zaszczepienia bez konieczności podawania ich danych personalnych, a także wskazać jeden, przewodni PWDL. W tym samym czasie zakład pracy może wystawić jedno zgłoszenie. Wszystkie zgłoszone osoby powinny być zaszczepione w ciągu maksymalnie 5 dni, zatem należy zorganizować adekwatną ilość podmiotów medycznych do zgłoszonej liczby chętnych do przyjęcia preparatu. Podmioty indywidualnie między sobą uzgadniają warunki współpracy.

Szczepienia będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Termin przeprowadzenia akcji będzie zależny od dostępności szczepionek.

Jeśli pracownik posiadający inny termin na szczepienie zostanie zgłoszony za pośrednictwem formularza przez pracodawcę do szczepień w zakładzie pracy bierze udział w tym szczepieniu, którego termin jest wcześniejszy. Drugi termin zostanie anulowany w momencie wystawienia elektronicznej karty szczepień.

Zgłoszenie i organizacja szczepień w zakładzie pracy

 1. Nawiązanie współpracy zakładu pracy z istniejącym punktem szczepień, który wyrażą chęć zorganizowania akcji szczepień dla pracowników.
 2. Zgłoszenie liczby chętnych do szczepienia osób oraz danych PWDL z którym zakład nawiązał współpracę za pośrednictwem formularza RCB.
 3. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) wystawia ofertę dla PWDL. Wielkość oferty jest równa liczbie pracowników zgłoszonych w formularzu.
 4. Jeśli część pracowników zaszczepi się wcześniej PWDL może wnioskować o redukcję oferty.
 5. Po przyjęciu oferty przez PWDL, RARS dostarcza zamówioną liczbę dawek.
 6. PWDL przeprowadza szczepienia. Po każdym szczepieniu wypełnia e-kartę szczepień.

Zadania organizacyjne po stronie pracodawcy:

  • Nawiązanie współpracy z PWDL.
  • Zebranie listy uprawnionych chętnych do zaszczepienia osób.
  • Zgłoszenie się za pomocą formularza RCB.
  • Jeśli szczepienia będą wykonywane w zakładzie pracy, pracodawca zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa.
  • Pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów (np. wynajem pomieszczenia lub inne koszty organizacyjne).

Zadania organizacyjne po stronie PWDL:

  • Zapewnienie koniecznych rezerw do przeprowadzenia szczepień: wskazanie miejsca spełniającego wymogi sanitarno-epidemiologiczne, zagwarantowanie odpowiedniego wyposażenia oraz organizację zespołów szczepiących.
  • Zagwarantowanie sprawności i bezpieczeństwa podczas przebiegu szczepień.
  • Zamówienie adekwatnej ilości szczepionek w Systemie Dystrybucji Szczepionek.
  • Należyte przechowywanie szczepionek.
  • Kwalifikowanie do szczepienia oraz wykonywanie szczepienia.
  • Prowadzenie dokumentacji medycznej.
  • Organizacja szczepień uzupełniających dla osób, które nie mogły wziąć udziału w szczepieniu w pierwszym terminie.
  • Rozliczenie przeprowadzonej akcji szczepień z NFZ. Stawka rozliczeniowa NFZ wynosi 61,24 zł za jedno wykonane szczepienie.

Pracownicy przed udaniem się na szczepienie powinni wydrukować i wypełnić kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem. Podczas szczepienia pracownicy muszą mieć zasłonięte maseczką usta i nos.

Pracownicy będą szczepieni dostępnym w danym terminie rodzajem szczepionki w punkcie szczepień. Szczepienia mogą być wykonywane w spełniających odpowiednie warunki zakładach pracy lub w placówkach medycznych.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Skomentuj