Zarządzanie bhp zgodne z normą PN-ISO 45001:2018

Zarządzanie bhp zgodne z normą PN-ISO 45001:2018

Norma ISO 45001:2018 to jedna z najbardziej wyczekiwanych norm na świecie. Została ona opublikowana w marcu 2018 r. Natomiast 1 sierpnia 2019 r. została wydana w polskiej wersji językowej.

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Pracy każdego dnia ponad 7 600 osób umiera z powodu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, co stanowi 2,7 miliona zgonów rocznie.

Wspomaganiem zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym ma być Międzynarodowa norma ISO 45001:2018, która doczekała się także publikacji w języku polskim 1 sierpnia 2019 r. 

ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems ‒Requirements with guidance for use została wprowadzona do zbioru Polskich Norm jako PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ‒ Wymagania i wytyczne stosowania.

PN-ISO 45001:2018-06 zastąpiła:

  • PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ‒ Wymagania;
  • PN-N-18004:2001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ‒ Wytyczne;
  • PN-N-18011:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ‒ Wytyczne audytowania.

Norma PN-ISO 45001 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wytyczne jej stosowania. Ma ona za zadanie zapewnić zakładom pracy bezpieczne i zdrowe miejsca pracy, przez zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą.

Dla kogo jest przeznaczona norma PN-ISO 45001?

PN-ISO 45001 ma zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od wielkości, rodzaju i działalności, które postawiły sobie za zadanie wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania BHP w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminowania zagrożeń i minimalizowania ryzyk dotyczących BHP.

Jakie korzyści dla organizacji niesie ze sobą nowa norma? 

  • spadek liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe;
  • zmniejszenie liczby wypadków przy pracy oraz zachorowań, co przekłada się na zmniejszenie absencji i rotacji pracowników;
  • obniżenie ogólnych kosztów;
  • zmniejszenie kosztów składek ubezpieczeniowych;
  • szybkie reagowanie na problemy związane z przestrzeganiem przepisów prawnych;
  • rozwijanie w organizacji pozytywnej kultury dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa;
  • zapewnienie pracownikom aktywnej roli w kwestiach BHP.

Skomentuj