Zarządzanie i ochrona obiektów logistycznych

Zarządzanie i ochrona obiektów logistycznych

Branża TSL jest jedną z najszybciej rozwijających się w Polsce, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż obejmuje niemal wszystkie sektory gospodarki.

Wraz z rosnącą liczbą obiektów logistycznych, rozwija się także branża IT, która oferuje innowacyjne rozwiązania zapewniające sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo parków logistycznych.

Czasy, kiedy kontrolę i ochronę w centrach logistycznych pełniły jedynie wynajmowane w tym celu agencje ochrony odchodzą do lamusa. Zatrudnianie większej liczby osób przy dużej powierzchni obiektu nie gwarantuje jego odpowiedniej ochrony, a także nie usprawnia przepływu ruchu i jego funkcjonowania.

Na szczęście wraz z rozwojem branży logistycznej, na rynku pojawiają się inne rozwiązania, dzięki którym parki logistyczne są nie tylko bezpieczne, ale także mogą sprawniej funkcjonować.

„Od wielu lat w Polsce obserwujemy stały a ostatnio również bardzo dynamiczny rozwój branży TSL. Według analityków rynku tendencja ta utrzyma się przez najbliższe lata. Spowodowane jest to centralnym położeniem kraju, które określane jest jako kluczowy element w łańcuchu dostaw w Europie. Branża TSL dotyczy niemal wszystkich sektorów gospodarki i doskonale obrazuje popularną tezę J.W. Keynesa, że popyt kreuje podaż.
W Polsce zarejestrowanych jest ponad sto tysięcy firm z branży TSL. Co ważne, coraz więcej z nich dostrzega, że innowacyjne technologie nie tylko pozwalają na optymalizację kosztów związanych z utrzymaniem wysokiej jakości swoich usług, ale także kosztów stałych, które  wkalkulowane są w funkcjonowanie parków logistycznych.” – mówi Adam Penkala, Wiceprezes Zarządu Velis IT Systems.

System IT usprawni i udoskonali pracę człowieka

W odpowiedzi na potrzeby branży TSL, firma Velis IT Systems opracowała platformę Singu Smart Security Desk, mającą na celu automatyzację procesu obsługi dostawców oraz gości w centrach logistycznych. System umożliwia sterowanie i zarządzanie wieloma bramami wjazdowymi jednocześnie, a także integrację z kontrolą dostępu czy też telewizją CCTV. 

 

Wprowadzenie tego rozwiązania to panaceum na problemy bezpieczeństwa i ochrony dużych parków logistycznych. Co więcej, system pomaga usprawnić także płynność ruchu na terenie obiektu, obniżyć koszty oraz tym samym stanowi wartość dodaną dla użytkowników końcowych. Firmy wynajmujące powierzchnie w danym obiekcie logistycznym mają dostęp do platformy, dzięki której mogą na bieżąco monitorować ruch na terenie obiektu. Mają także możliwość awizacji transportów czy też potwierdzania, że dany pojazd może opuścić centrum logistyczne. Narzędzie stanowi wartość dla ochrony, właściciela, gości oraz dostawców, ale w szczególności dla najemców centrów logistycznych.

Skomentuj