Zastąpienie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy

Zastąpienie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy

Najlepszym sposobem ograniczenia ryzyka jest jego wyeliminowanie lub zmniejszenie, co w przypadku substancji chemicznych polega na zastąpieniu ich substancjami mniej niebezpiecznymi.

szkolenie

Narażenie na działanie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy nadal stanowi poważny problem w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia. Ich wpływ może znacząco oddziaływać na zdrowie oraz życie pracownika, a nawet doprowadzić do śmierci.

Skutki narażenia na działanie substancji niebezpiecznych obejmują zarówno tymczasowe i niegroźne pogorszenie stanu zdrowia, takie jak np. podrażnienie skóry, ale również poważne, ostre i przewlekłe choroby, takie jak np. obturacyjna choroba płuc, a nawet choroby śmiertelne, takie jak np. azbestoza i nowotwory. Wiele substancji niebezpiecznych to jednocześnie substancje palne lub wybuchowe, przez co stwarzają dodatkowe ryzyko dla bezpieczeństwa. Niektóre substancje mają również ostre działanie toksyczne i wywołują skutki śmiertelne, np. gazy pochodzące ze ścieków lub gazy utleniające się z systemów chłodzenia.

Zastępowanie substancji chemicznych – substancjami mniej niebezpiecznymi jest to proces przebiegający stopniowo, w którym kluczowym etapem jest przeprowadzenie pełnej oceny ryzyka.

Zapobieganie zagrożeniom związanym z narażeniem na działanie substancji niebezpiecznych jest korzystne dla wszystkich – dla pracowników, ponieważ poprawia się stan ich bezpieczeństwa i zdrowia, dla kadry kierowniczej, bo łatwiejsze jest przestrzeganie przepisów, koszty zwolnień chorobowych ulegają zmniejszeniu. Pozostałe korzyści to:

  • natychmiastowa i długotrwała poprawa zdrowia pracowników narażonych na działalnie substancji niebezpiecznej. Może to znacznie obniżyć poziom absencji spowodowanych chorobami;
  • stosowanie substancji mniej niebezpiecznych powoduje ograniczenie kosztów unieszkodliwiania odpadów i ścieków trafiających do systemu kanalizacyjnego lub emitowanych do otoczenia;
  • ograniczenie wydatków wynikających z wprowadzenia środków ochrony indywidualnej lub profilaktycznej  opieki lekarskiej;
  • łatwiejsze przestrzeganie przepisów prawnych;
  • ograniczenie kosztów ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed wybuchami;
  • częste mniejsze zużycie chemikaliów, co skutkuje większą oszczędnością kosztów;
  • poprawa reputacji, wewnątrz i na zewnątrz organizacji, z punktu widzenia klientów i konsumentów.

Skomentuj