Zatrucia środkami ochrony roślin

Zatrucia środkami ochrony roślin

Praca ze środkami ochrony roślin należy do czynności niebezpiecznych, dlatego podczas jej wykonywania wymagana jest ostrożność, a w przypadku zatrucia tymi środkami ważne jest udzielenie jak najszybciej pierwszej pomocy.

szkolenie

Czynniki chemiczne są wszechobecne w naszym życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Miejscem, w którym szczególnie możemy mieć do czynienia z tymi substancjami są gospodarstwa rolne.

Substancje chemiczne stwarzają zagrożenie, a stopień niebezpieczeństwa danych substancji zależy od budowy związku chemicznego, a z tym związane są jego właściwości fizyczne, jak i chemiczne. To jakie dany środek stwarza niebezpieczeństwo, zależne jest również od stanu skupienia, stężenia, ilości, jaka jest używana, a to przekłada się na ilość, jaka może przedostać się do organizmu, nie tylko drogą pokarmową. Część czynników chemicznych, w tym związki chemiczne zawarte w środkach ochrony roślin, wnika do organizmu również poprzez drogi oddechowe, skórę, błony śluzowe. Jest to o tyle groźne, że nie jesteśmy w stanie oszacować ilości, jaka przedostała się do naszego organizmu. 

Praca ze środkami ochrony roślin należy do czynności niebezpiecznych, dlatego podczas jej wykonywania wymagane są duża ostrożność i staranność, których brak może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia. Tak samo jak w przypadku niebezpiecznych czynników chemicznych, tak i przy środkach ochrony roślin, ważna jest używana ilość. W przypadku bardzo toksycznych chemikaliów już niewielka ilość może powodować ciężkie zatrucie, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.

Kumulacja w organizmie małych dawek substancji chemicznej na przestrzeni kilku lat może prowadzić do zatrucia przewlekłego. Może się zdarzyć to zarówno u osób regularnie nieprawidłowo stosujących środki ochrony roślin, jak i u ludzi mających sporadyczny kontakt z tymi środkami, w związku z podwyższonym poziomem środków ochrony roślin w glebie, wodzie, powietrzu oraz w żywności. Nie można przewidzieć, w którym momencie wystąpią objawy i skutki, ze względu na indywidualne predyspozycje każdego człowieka. Trudne może być także powiązanie choroby z przyczynami, szczególnie gdy objawy pojawiają się w następnych pokoleniach, dlatego niezbędne jest prawidłowe stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Nigdy nie przelewaj i nie przesypuj środków ochrony roślin do opakowań po artykułach spożywczych. To niedopuszczalne, bo w ten sposób sprawadzasz niebezpieczeństwo na siebie i domowników, a szczególnie na dzieci!

Skomentuj