Zmarł główny inspektor pracy Andrzej Kwaliński

W piątek (t.j. 8 stycznia 2021 r.) zmarł główny inspektor pracy Andrzej Kwaliński. Z Państwową Inspekcją Pracy był związany zawodowo od 36 lat, jej szefem był od przeszło trzech miesięcy.

O śmierci Kwalińskiego poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.

Kwaliński z wykształcenia był inżynierem elektrykiem, ukończył Politechnikę Świętokrzyską. Pracę w Państwowej Inspekcji Pracy rozpoczął w 1985 r. w Kielcach. Od 1999 r. pracował w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

„Przeszedł w urzędzie przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, zdobywając kolejne inspektorskie doświadczenia w okręgowych inspektoratach pracy w Kielcach i Warszawie oraz w Głównym Inspektoracie Pracy. Stale doskonalił warsztat inspektora pracy, awansując przy tym na coraz wyższe stanowiska” – napisano na stronie PIP.

Od czerwca 2016 r. kierował OIP w Warszawie. W listopadzie 2017 r. został zastępcą głównego inspektora pracy. 24 września 2020 r. objął stanowisko głównego inspektora pracy.

blank

Skomentuj