Zmęczenie w pracy kierowcy a bezpieczeństwo na drodze

Zmęczenie w pracy kierowcy a bezpieczeństwo na drodze

Sprawność psychofizyczna w pracy kierowcy jest warunkiem bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Sprawność ta jest jednak uwarunkowana wieloma czynnikami, które mogą oddziaływać w każdym momencie wykonywania pracy.

Inne działanie profilaktyczne zapobiegające negatywnym skutkom zmęczenia kierowcy:

 • właściwa organizacja czasu pracy,
 • niezakłócony nocny sen, trwający nie krócej niż 7-9 godzin,
 • wypoczynek przed podróżą,
 • unikanie przed i w czasie podróży ciężkostrawnych posiłków powodujących senność,
 • unikanie leków przeciwbólowych i antyalergicznych,
 • właściwa wentylacja w samochodzie,
 • właściwa pozycja za kierownicą,
 • zapewnienie przerw co 2-3 godziny,
 • wykonywanie przerw na kilka prostych ćwiczeń fizycznych (prostowanie pleców, rozluźnienie rąk i nóg, krótki spacer na świeżym powietrzu).

Ponadto zawodowi kierowcy muszą przechodzić badania psychologiczne i lekarskie mające stwierdzić istnienie lub brak przeciwskazań do prowadzenia pojazdów. Poza oceną lekarza i psychologa, kierowca sam powinien ocenić swoją sprawność przed przystąpieniem do pracy. Mentalny przegląd kierowcy powinien być przeprowadzany nie okresowo, ale za każdym razem, kiedy planuje się jazdę samochodem.

Pamiętaj, że zmęczenie jest naturalną konsekwencją każdej pracy, jednak skrajna forma zmęczenia będąca następstwem długiego obciążenia pracą oraz brak snu skutkuje obniżeniem sprawności psychofizycznej oraz uczuciem senności. To z kolei zagraża bezpieczeństwu jazdy i przekłada się na wzrost ryzyka wypadku.

Źródła pomocnicze:

 1. www.pip.gov.pl,
 2. www.bip.kgp.policja.gov.pl

Skomentuj