Zmiana czasu na czas letni a czas pracy

Znów zmiana czasu na letni! Z soboty na niedzielę przesuwamy wskazówki z 2.00 na godzinę 3.00!

Zmiana czasu w 2013 r. wynika z Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016.

Czas letni środkowoeuropejski wprowadza się:
1) w 2013 r. – dnia 31 marca,
2) w 2014 r. – dnia 30 marca,
3) w 2015 r. – dnia 29 marca,
4) w 2016 r. – dnia 27 marca
– o godzinie 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)).
Wprowadzenie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego.

Czas letni środkowoeuropejski odwołuje się:
1) w 2013 r. – dnia 27 października,
2) w 2014 r. – dnia 26 października,
3) w 2015 r. – dnia 25 października,
4) w 2016 r. – dnia 30 października
– o godzinie 3 minut 00 czasu letniego środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)).
Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.
Czas od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego będzie się oznaczać dodatkową literą „a” (godzina 2a minut 01 do godziny 3a minut 00), po czym nastąpi godzina 3 minut 01 czasu środkowoeuropejskiego.

Skomentuj