Zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Będzie można pociągnąć do odpowiedzialności firmę bez konieczności wcześniejszego prawomocnego skazania osoby fizycznej – poinformował w czwartek wiceszef MS Marcin Warchoł.

Zmianę taką przewidują przepisy nowej ustawy przygotowywanej przez resort sprawiedliwości.

"Pracujemy nad nowym modelem zasad odpowiedzialności karnej (podmiotów zbiorowych – PAP) za czyny zabronione. To są przestępstwa przeciwko środowisku, uczciwości, przeciwko różnego rodzaju innym zachowaniom nielicującym ze standardami międzynarodowymi" - powiedział Warchoł na briefingu prasowym w przerwie Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych”.

Poinformował, że projektowana ustawa przede wszystkim zrywa z koniecznością skazania konkretnej osoby fizycznej, jako warunkiem odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.

"Jeżeli ona przejdzie w takiej formie, jak to projektujemy, nie będzie konieczności skazania indywidualnej osoby za dany, konkretny czyn, aby móc pociągnąć do odpowiedzialności podmiot zbiorowy, firmę, spółkę" – poinformował wiceminister.

Zaznaczył, że obecnie obowiązujące przepisy, zakładające taką konieczność, są bardzo nieskuteczne. "W ubiegłym roku mieliśmy tylko jedno orzeczenie dotyczące uznania odpowiedzialności podmiotu zbiorowego" – powiedział Warchoł.

Projektowane przepisy przewidują, że do wytoczenia sprawy np. nieuczciwej spółce wystarczy prokuratorskie ustalenie, że doszło w niej do popełnienia przestępstwa. Kwestia osobistej odpowiedzialności karnej konkretnej osoby będzie rozstrzygana przez sąd niezależnie od postępowania w sprawie nałożenia kary finansowej na spółkę, ale w ramach jednego procesu.

Wiceminister wskazywał, że Grupa Robocza OECS ds. Przekupstwa w międzynarodowych Transakcjach Handlowych wielokrotnie stawiała Polsce zarzut, że sytuacja, w której niektóre podmioty prawne unikają odpowiedzialności przez to jedynie, że osadzenie sprawcy będącego osobą fizyczną nie jest możliwe, ponieważ sprawca umarł, nie można go wykryć lub ująć, stanowi lukę w wypełnieniu międzynarodowych przez nasz kraj zobowiązań antykorupcyjnych. Jak mówił, OECD wskazywało na potrzebę wyeliminowania wymogu prawomocnego skazania osoby fizycznej jako warunku wstępnego odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.

Skomentuj