Narzędzia:

FAQ - często zadawane pytania

Aktualizacja zbioru prowadzona jest w sposób ciągły na bieżąco, z tym że:

– treść nowych aktów prawnych i aktów prawnych zawierających zmiany w aktach prawnych znajdujących się w serwisie publikowana jest najczęściej w dniu następującym po dniu ogłoszenia,

– ujednolicone treści aktów prawnych, w których nastąpiły zmiany, są publikowane najczęściej dwa dni od dnia opublikowania zmian.

W skład takiego pliku wchodzi ujednolicony tekst aktu prawnego z uwzględnieniem wszystkich wprowadzonych zmian. Plik może również zawierać wykaz aktów prawnych prawa Unii Europejskiej, wykaz wyroków Trybunału Konstytucyjnego i wykaz Polskich Norm.

W części wstępnej aktu prawnego umieszczono linki do poszczególnych elementów aktu prawnego (Księgi, Działy, Rozdziały, Oddziały), a także do załączników do tego aktu prawnego. W zakładkach umieszczono, dostępną z każdego poziomu dokumentu, zakładkę pozwalającą na powrót na początek dokumentu.

W części wstępnej dokumentu (pod ścieżką prawną) znajduje się link kierujący do zestawienia aktów prawnych Unii Europejskiej, które są wdrażane przez ten akt prawny lub na których stosowanie pozwala ten akt prawny, lub które są wymienione w tym akcie prawnym. Zestawienie zawiera również aktualne akty prawne UE, jeżeli zastąpiły one akty prawne UE związane z tym dokumentem. Z zestawienia można przejść do treści każdego obowiązującego w danym momencie aktu prawnego UE.

Jest to wykaz najnowszych aktów prawnych Unii Europejskiej związanych z tematyką serwisu, zawierający również dostęp do treści tych aktów prawnych.

Jeżeli do danego aktu prawnego zostało wydane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w części wstępnej dokumentu (pod linkiem do Prawo UE) znajduje się link (Wyroki TK) kierujący do zestawienia takich orzeczeń. Z tego zestawienia można dotrzeć do treści poszczególnych wyroków.

Przejście do wykazu Polskich Norm znajduje się w części wstępnej dokumentu. Każda Polska Norma jest podlinkowana do sklepu internetowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, gdzie można zapoznać się z abstraktem normy i dokonać ewentualnego zakupu normy.

Jest to wykaz zawierający dostęp do jednego lub kilku zestawień Polskich Norm w sklepie internetowym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Każde zestawienie zawiera wszystkie normy (aktualne i wycofane) z grup lub podgrup ICS (Międzynarodowej Klasyfikacji Norm). Z zestawienia można przejść do określonej normy, zapoznać się z jej abstraktem i ewentualnie dokonać jej zakupu.

Wyszukiwarka przeszukuje pełne teksty dokumentów dostępnych w serwisie (tytuł, treść, tekst załączników). Efektem wyszukiwania jest lista aktów prawnych, które zawierają wyszukiwany tekst (wyraz lub ciąg wyrazów).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)