Karty oceny ryzyka

Po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy należy zapisywać wyniki tej oceny. Sposób dokumentowania ryzyka zawodowego powinien być opracowany przez pracodawcę. Szczegółowość dokumentowania, zawarte w dokumentacji informacje, powinny odpowiadać potrzebom wynikającym z prowadzonej działalności, występujących zagrożeń, struktury organizacyjnej i zatrudnienia

więcej

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna być tak opracowana, by była punktem odniesienia do kolejnych wymaganych ocen ryzyka i zawierać tylko niezbędne informacje. Należy unikać zapisów dotyczących tych samych wielkości w kilku dokumentach, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo pominięcia któregoś, gdy zachodzi konieczność dokonania poprawek lub wniesienia zmian. Jeżeli do oceny ryzyka wykorzystywano informacje, które są zapisywane w innych dokumentach, np. wartości stężeń czynników środowiska pracy, to w opracowywanej dokumentacji powinno się używać odnośników do tych dokumentów.

Dokumentacja ta powinna zawierać grupy informacji, jakie wynikają z procedury zarządzania ryzykiem zawodowym:

  • charakterystykę stanowiska pracy,
  • informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń,
  • szacowanie parametrów ryzyka i jego wartościowanie,
  • informacje dotyczące kryteriów akceptacji oraz poziomu ryzyka akceptowanego,
  • środki ochrony konieczne do zlikwidowania zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka,
  • wynik końcowy oceny ryzyka oraz zalecenia dotyczące monitorowania ryzyka i jego okresowej oceny,
  • przepisy, normy lub wytyczne stosowane przy ocenie ryzyka.
ARTYKUŁY
NIE dla palenia w miejscu pracy

NIE dla palenia w miejscu pracy

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że temat palenia papierosów został już wyczerpany, a wiedza na temat szkodliwości palenia tytoniu jest już powszechna. Jednak wokół tego tematu jest jeszcze wiele kontrowersji…

czytaj więcej
Ryzyko pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym

Ryzyko pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie bardziej precyzyjnej metody oceny ryzyka zawodowego – na podstawie analizy charakterystycznych zagrożeń występujących na stanowisku pracy leśniczego w TPN.

czytaj więcej
Informacje niezbędne do oceny ryzyka zawodowego

Informacje niezbędne do oceny ryzyka zawodowego

Zebranie informacji stanowi pierwszy krok do wykonania poprawnej i pełnej oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

czytaj więcej
Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

Nie ma określonych przepisów jak często ani w jaki sposób ma być dokonywana aktualizacja oceny ryzyka zawodowego. Powinna być ona jednak wykonana w konkretnych przypadkach.

czytaj więcej
Identyfikacja zagrożeń jako podstawa oceny ryzyka

Identyfikacja zagrożeń jako podstawa oceny ryzyka

Kluczowe znaczenie w przeprowadzeniu prawidłowej oceny ryzyka ma identyfikacja zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

czytaj więcej
Kto może dokonywać oceny ryzyka zawodowego w firmie?

Kto może dokonywać oceny ryzyka zawodowego w firmie?

Pracodawca jest osobą odpowiedzialną za dokonywanie oceny ryzyka zawodowego oraz o poinformowaniu pracowników o tym ryzyku, związanym z wykonywaną przez nich pracą.

czytaj więcej
Prace spawalnicze - prace szczególnie niebezpieczne

Prace spawalnicze - prace szczególnie niebezpieczne

Prace spawalniczne zaliczone są do prac szczególnie niebezpiecznych. Poniższy artykuł przedstawia zagrożenia w środowisku pracy spawacza.

czytaj więcej