Thumb

Przyczyna wewnętrzna a przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego dokumenty urzędowe korzystają z domniemania prawdziwości jedynie tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Domniemanie to nie obejmuje natomiast prawdziwości ustaleń faktycznych, które były objęte podstawą rozstrzygnięcia (wyrok Sądu Najwyższego z 1 lutego 2017 r., III UK 52/16).
Thumb

Prezenty od pracodawcy na święta

Z okazji świąt wielu pracodawców robi prezenty swoim pracownikom. Kiedy świąteczne „bonusy” od pracodawcy stają się jego obowiązkiem, a kiedy pracodawca z własnej nieprzymuszonej woli obdarowuje swoich pracowników?
Thumb

Jakich formalności dopełnia pracodawca wobec pracownika, u którego stwierdzono COVID-19?

Pracownik ma koronawirusa lub jest podejrzany o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Jak powinien postąpić pracodawca w takim przypadku, czy w związku z tym ciążą na nim jakieś obowiązki formalne?
Thumb

ZUS: informacje o kwarantannie i izolacji są dostępne na Platformie Usług Elektronicznych

Pracodawca ma udostępnione na Platformie Usług Elektronicznych informacje o pracownikach, którzy odbywają kwarantannę lub są objęci izolacją – podał w piątek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dane te są potrzebne do wypłaty zasiłku chorobowego.
Thumb

Uprawnienia pracowników podczas epidemii COVID-19

Pracownicy, którzy przebywają na kwarantannie, powinni o tym poinformować pracodawcę, jeśli nie skontaktowała się z nimi Państwowa Inspekcja Sanitarna. W takim przypadku w ciągu 3 dni od zakończenia kwarantanny powinni napisać krótkie oświadczenie dla pracodawcy.
Thumb

Od poniedziałku można się ubiegać o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od poniedziałku ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek będzie przysługiwał do 29 listopada.
Thumb

ZUS sam będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwał takie dane automatycznie.
Thumb

Pracuj tam gdzie chcesz i ile chcesz – chałupnictwo

Przeglądając oferty pracy często możemy się spotkać z propozycjami pracy chałupniczej, czyli pracy w systemie nakładczym. Pracę nakładczą, potocznie nazywaną chałupnictwem, często określa się jako połączenie umowy o pracę z umową o dzieło. Czym charakteryzuje się płaca nakładcza i skąd takie porównanie?
Thumb

ZUS przyjmuje wnioski o przeliczenie obniżonych zasiłków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o przeliczenie obniżonych zasiłków macierzyńskich, opiekuńczych i chorobowych, wynikających ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Wniosek można także złożyć u swego pracodawcy, który powinien jak najszybciej przekazać go do ZUS.
Thumb

Ustanie ubezpieczenia chorobowego na skutek pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą

Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego (art. 9 ust. 1c w związku z art. 14 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t.j.: Dz. U  z 2020 r. poz. 266, ze zm.; uchwała Sądu Najwyższego z 11 lipca 2019 r., III UZP 2/19).