Świadczenia

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 • świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

więcej
  • zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
  • renta szkoleniowa – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
  • renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
  • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej;
  • dodatek pielęgnacyjny;
  • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.
ARTYKUŁY
Zasiłek opiekuńczy do 12 lipca

Zasiłek opiekuńczy do 12 lipca

W Dzienniku Ustaw opublikowano w piątek rozporządzenie w sprawie wydłużenia zasiłku opiekuńczego do 12 lipca.

czytaj więcej
Dodatek solidarnościowy – dla kogo?

Dodatek solidarnościowy – dla kogo?

Prezydencki projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 trafił do Senatu. Jest to formą wsparcia finansowego dla osób, które straciły pracę.

czytaj więcej
"DGP": Zwolnienie lekarskie zamiast zwolnienia z pracy

"DGP": Zwolnienie lekarskie zamiast zwolnienia z pracy

W marcu ogromnie wzrosła liczba wystawianych L4. To wtedy wprowadzono ostre ograniczenia związane z epidemią - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

czytaj więcej
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 czerwca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 czerwca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom w związku z zamknięciem placówek opiekuńczych został przedłużony do 14 czerwca - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów.

czytaj więcej
Rozporządzenie ws. dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Rozporządzenie ws. dodatkowego zasiłku opiekuńczego

W Dzienniku Ustaw opublikowano w piątek rozporządzenie ws. wydłużenia pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z epidemią Covid-19.

czytaj więcej
Co dalej z zasiłkiem opiekuńczym?

Co dalej z zasiłkiem opiekuńczym?

W związku z zamknięciem szkół do 24 maja, w nadchodzącym tygodniu przedstawimy sposób umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i klas 1-3 - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

czytaj więcej
Zasiłek chorobowy przysługuje także współmieszkańcom

Zasiłek chorobowy przysługuje także współmieszkańcom

Prawo do świadczeń chorobowych przysługuje nie tylko osobie objętej kwarantanną po powrocie z zagranicy, ale również jej współmieszkańcom - przypomniał w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

czytaj więcej
Trzy ustawy z tzw. tarczy antykryzysowej

Trzy ustawy z tzw. tarczy antykryzysowej

We wtorek późnym wieczorem ukazały się w Dzienniku Ustaw trzy ustawy z tzw. tarczy antykryzysowej.

czytaj więcej
Lekarz rodzinny a zwolnienia w związku z kwarantanną

Lekarz rodzinny a zwolnienia w związku z kwarantanną

Wystawienie zwolnienia chorobowego osobie zdrowej przebywającej na kwarantannie jest niezgodne z prawem – wskazują lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

czytaj więcej
Pracownik na kwarantannie. Kto wypłaci wynagrodzenie?

Pracownik na kwarantannie. Kto wypłaci wynagrodzenie?

Liczba osób będących na kwarantannie z powodu zagrożenia koronawirusem stale się powiększa. Wśród nich są także pracownicy, którzy mogli mieć kontakt z osobą potencjalnie zarażoną.

czytaj więcej
Zasiłek opiekuńczy - dla kogo i na jakich zasadach

Zasiłek opiekuńczy - dla kogo i na jakich zasadach

Rodzice, którzy muszą zająć się dzieckiem, gdy zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach są zawieszone, mogą wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

czytaj więcej
Zwolnienia na okres kwarantanny - kto finansuje?

Zwolnienia na okres kwarantanny - kto finansuje?

Zwolnienia pracownikom zatrudnionym na stałe na okres kwarantanny finansuje pracodawca w pierwszych 33 dniach, potem Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – powiedziała dyrektor departamentu zasiłków ZUS Justyna Dziuba.

czytaj więcej