Metodyka szkoleń

Metodyka nauczania to „poszukiwanie” sposobów nauczania, czyli procesów przekazywania wiedzy i umiejętności w sposób zorganizowany pozwalających na skuteczne prowadzenie procesu dydaktycznego. Każdy proces dydaktyczny ma określone cele do osiągnięcia. Jednym z elementów koniecznych do osiągnięcia sukcesu jest dobranie odpowiednich metod.

więcej

Kształcenie kursowe dotyczy w większości ludzi dorosłych, którzy w przeciwieństwie do dzieci są w jakiś sposób ukształtowani pod względem dydaktycznym i osobowościowym. Dorosły, mimo postępującego procesu starzenia się biologicznego, przez całe życie dysponuje potencjałem rozwoju i możliwościami uczenia się. Ważnym elementem w tym przypadku jest dobór odpowiednich metod i dostosowanie procesu dydaktycznego po poziomu, wieku i sprawności intelektualnej. Nie bez znaczenia jest chęć zaangażowania się „słuchacza”. Człowieka dorosłego cechuje pewna stabilizacja myślowo-działaniowa wynikająca ze zdobytego już doświadczenia życiowego i zawodowego. Dlatego sposób pracy z takim „uczniem” wymaga szczególnego zaplanowania nauki, w tym doboru właściwych (dopasowanych) metod nauczania, które pozwolą dotrzeć z nową wiedzą, jak również wykorzystać posiadane przez „dorosłego” doświadczenie życiowe.

ARTYKUŁY
Uregulowania prawne dot. szkoleń bhp w czasie epidemii

Uregulowania prawne dot. szkoleń bhp w czasie epidemii

Szkolenia bhp zarówno wstępne jak i okresowe doczekały się uregulowania prawnego na czas epidemii koronawirusa.

czytaj więcej
Co z badaniami i szkoleniami BHP na czas koronawirusa?

Co z badaniami i szkoleniami BHP na czas koronawirusa?

Główny Inspektor Pracy zajął stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP.

czytaj więcej
E-learning jako alternatywa dla szkoleń tradycyjnych

E-learning jako alternatywa dla szkoleń tradycyjnych

Za sprawą rozwoju technologii coraz częściej do celów szkoleniowych wykorzystywane jest samokształcenie kierowane, czyli e-learning.

czytaj więcej
Szkolenia bhp osób z niepełnosprawnością intelektualną

Szkolenia bhp osób z niepełnosprawnością intelektualną

Nauczanie dorosłych to ważny aspekt współczesnej metodyki, zwłaszcza jeśli dotyczy osób z niepełnosprawnością intelektualną.

czytaj więcej
Organizacja szkolenia w zakresie bhp

Organizacja szkolenia w zakresie bhp

Przeprowadzenie szkoleń bhp należy do obowiązków prawodawcy. Jednak, aby takie szkolenia przynosiły pożądany efekt muszą zostać odpowiednio zorganizowane.

czytaj więcej
Kryteria wyboru metody oceny ryzyka

Kryteria wyboru metody oceny ryzyka

Ocenę ryzyka zawodowego można przeprowadzać w różny sposób, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa lub zakładu pracy.

czytaj więcej
Metody szkolenia w dziedzinie bhp

Metody szkolenia w dziedzinie bhp

Wykładowca przy wyborze metody szkoleniowej musi przede wszystkim dostosować się do grupy szkolonych osób.

czytaj więcej
PGG użyje wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach BHP

PGG użyje wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach BHP

Polska Grupa Górnicza (PGG) zamierza upowszechnić w szkoleniach BHP m.in. technologie wirtualnej rzeczywistości.

czytaj więcej
Dobry wykładowca – czyli jaki?

Dobry wykładowca – czyli jaki?

Efektywność szkolenia w dużej mierze zależy od sposobu nauczania i prowadzenia zajęć przez wykładowcę, trenera. Jakie zatem cechy powinna posiadać osoba prowadząca szkolenie?

czytaj więcej
Instruktaż stanowiskowy pracowników adm.-biurowych

Instruktaż stanowiskowy pracowników adm.-biurowych

W artykule przedstawiamy wzorcowy program szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych.

czytaj więcej
Podstawowe informacje dotyczące szkoleń okresowych BHP

Podstawowe informacje dotyczące szkoleń okresowych BHP

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca oprócz szkoleń wstępnych, ma obowiązek kierować pracowników na szkolenia okresowe BHP.

czytaj więcej
Nową pracę rozpocznij od szkolenia wstępnego bhp

Nową pracę rozpocznij od szkolenia wstępnego bhp

Obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia nowego pracownika jest zapewnienie mu odbycia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazanie informacji i instrukcji o zajmowanym stanowisku pracy.

czytaj więcej