Zatajenie niepełnosprawności przez pracownika

Czy pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracownika, który zataił fakt swojej niepełnosprawności?

Od 1 stycznia dorosłe osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o świadczenie wspierające

Od 1 stycznia dorosłe osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. Aby je otrzymać należy w pierwszej kolejności zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, by uzyskać decyzję dotyczącą poziomu potrzeby wsparcia.

Odwołanie z dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego

Osobom posiadającym stopień niepełnosprawności przysługuje więcej przywilejów pracowniczych, m.in. prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Czy pracodawca w razie potrzeby może odwołać pracownika z takiego urlopu?

Czy osoby niepełnosprawne mogą pracować w weekendowym systemie czasu pracy?

Pracodawca chciałby zatrudnić osoby z niepełnosprawnością lekką lub umiarkowaną w systemie pracy weekendowej. Zastanawia się jednak, czy system ten może zostać w pełni wykorzystany w odniesieniu do osób niepełnosprawnych z powodu ograniczeń dotyczących norm czasu pracy, którymi są objęci...

Niepełnosprawność a praca w systemie przerywanego czasu pracy

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.), czas pracy pracownika posiadającego orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 1 ustawy), natomiast czas pracy pracownika posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 2 ustawy). Ponadto, osoba niepełnosprawna (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) nie może być zatrudniona w godzinach nadliczbowych (art. 15 ust. 3 ustawy). Mając na względzie tego typu ograniczenia w zakresie czasu pracy powstaje wątpliwość, czy pracownicy niepełnosprawni mogą zostać objęci systemem przerywanego czasu pracy?

Wdówik: nowe świadczenie wspierające obejmie pół miliona osób z niepełnosprawnością

Do świadczenia wspierającego uprawnionych będzie około pół miliona osób z niepełnosprawnością. Koszt tego wsparcia to 3,5 mld zł - powiedział PAP wiceminister, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Zastrzegł, że wciąż trwają pracę nad ostatecznym kształtem tego rozwiązania.

MRiPS: projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych skierowano pod obrady RM

Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został w środę skierowany pod obrady Rady Ministrów. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowało PAP MRiPS.

Będzie nowe świadczenie dla niepełnosprawnych i możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów

Będzie nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością, opiekunowie będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego, trwają rozmowy nt. ustawy o asystencji - to główne ustalenia po spotkaniu kierownictwa MRiPS i protestujących osób z niepełnosprawnością.

Problem opiekunów osób niepełnosprawnych chcących dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego będzie wkrótce rozwiązany?

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy otrzymują świadczenia opiekuńcze, aby ich nie stracić nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Jak podaje Sekretarz stanu przy MRiPS trwają prace koncepcyjne nad wprowadzeniem możliwości zarobkowania dla opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

MRiPS odpowiada RPO: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych jest zadaniem szczególnym

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami należy niewątpliwie do zadań o szczególnym charakterze, bo praca jest dla nich nie tylko źródłem utrzymania, ale też daje możliwość integracji społecznej – odpowiedział RPO wiceszef MRiPS Paweł Wdówik.