MRiPS: projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych skierowano pod obrady RM

Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został w środę skierowany pod obrady Rady Ministrów. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowało PAP MRiPS.

Będzie nowe świadczenie dla niepełnosprawnych i możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów

Będzie nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością, opiekunowie będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego, trwają rozmowy nt. ustawy o asystencji - to główne ustalenia po spotkaniu kierownictwa MRiPS i protestujących osób z niepełnosprawnością.

Problem opiekunów osób niepełnosprawnych chcących dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego będzie wkrótce rozwiązany?

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy otrzymują świadczenia opiekuńcze, aby ich nie stracić nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Jak podaje Sekretarz stanu przy MRiPS trwają prace koncepcyjne nad wprowadzeniem możliwości zarobkowania dla opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

MRiPS odpowiada RPO: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych jest zadaniem szczególnym

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami należy niewątpliwie do zadań o szczególnym charakterze, bo praca jest dla nich nie tylko źródłem utrzymania, ale też daje możliwość integracji społecznej – odpowiedział RPO wiceszef MRiPS Paweł Wdówik.

Przewodniczący PFON pozytywnie o nowelizacji kodeksu pracy dot. pracy zdalnej

Rozwiązania przyjęte w nowelizacji kodeksu pracy, dotyczące pracy zdalnej, wpłyną pozytywnie na aktywność zawodową osób wspierających na co dzień osoby z niepełnosprawnościami - powiedział PAP dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Prezydent podpisał nowelizację zwiększającą dotację budżetową dla PFRON

Zwiększenie środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o dodatkowe ponad 400 mln zł rocznie – zakłada nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Wiceminister rodziny: projekt ustawy umożliwiający pracę zarobkową bez utraty świadczeń – w najbliższych tygodniach

Myślę, że poznamy projekt ustawy umożliwiający pracę zarobkową bez utraty świadczeń w najbliższych tygodniach - poinformował w środę wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Wdówik: chcemy znacząco podnieść wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Chcemy znacząco podnieść wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – powiedział we wtorek w Inowrocławiu pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. W jego ocenie możliwe jest, aby do 2030 roku wzrósł on z ok. 30 proc. do 40 proc.

Prezes Związku Głuchych: osoby głuche są pełnosprawnymi pracownikami

Osoby głuche są pełnosprawnymi pracownikami, potrzebują tylko komunikacji w polskim języku migowym, który jest ich naturalnym językiem - powiedział PAP prezes Polskiego Związku Głuchych (PZG) Krzysztof Kotyniewicz.

Ekspert: coraz więcej ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami

W ciągu trzech ostatnich lat wzrosła liczba ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami - m.in. w obsłudze klienta i call center - przekazał PAP ekspert rynku pracy z Manpower Łukasz Kubiak. Coraz więcej branż otwiera się na zatrudnienie takich pracowników - dodał.