Przerwa na gimnastykę oraz przerwa z art. 134 KP pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

Zgodnie z art. 134 Kodeksu pracy jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Niezależnie od tego uprawnienia, osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy, którą wykorzystać może na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

MRPiPS pracuje nad projektem ws. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników z niepełnosprawnością

Podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością finansowanego ze środków PFRON - to główny cel projektu ustawy MRPiPS, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Podwyżki mają obowiązywać od lipca 2024 r.

Zgoda lekarza na wyłączenie ograniczeń w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych

Przepis art. 15 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44) wprowadza pewne ograniczenia i zakazy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dotyczą one norm czasu pracy oraz pracy w nocy i godzinach nadliczbowych. Jednym ze sposobów wyłączenia konieczności stosowania tychże ograniczeń i zakazów jest uzyskanie zgody lekarza wydanej na zasadach art. 16 ustawy. Aby tak się stało, musi ona spełnić pewne warunki.

Zatajenie niepełnosprawności przez pracownika

Czy pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracownika, który zataił fakt swojej niepełnosprawności?

Od 1 stycznia dorosłe osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o świadczenie wspierające

Od 1 stycznia dorosłe osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. Aby je otrzymać należy w pierwszej kolejności zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, by uzyskać decyzję dotyczącą poziomu potrzeby wsparcia.

Odwołanie z dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego

Osobom posiadającym stopień niepełnosprawności przysługuje więcej przywilejów pracowniczych, m.in. prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Czy pracodawca w razie potrzeby może odwołać pracownika z takiego urlopu?

Czy osoby niepełnosprawne mogą pracować w weekendowym systemie czasu pracy?

Pracodawca chciałby zatrudnić osoby z niepełnosprawnością lekką lub umiarkowaną w systemie pracy weekendowej. Zastanawia się jednak, czy system ten może zostać w pełni wykorzystany w odniesieniu do osób niepełnosprawnych z powodu ograniczeń dotyczących norm czasu pracy, którymi są objęci...

Niepełnosprawność a praca w systemie przerywanego czasu pracy

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.), czas pracy pracownika posiadającego orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 1 ustawy), natomiast czas pracy pracownika posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 2 ustawy). Ponadto, osoba niepełnosprawna (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) nie może być zatrudniona w godzinach nadliczbowych (art. 15 ust. 3 ustawy). Mając na względzie tego typu ograniczenia w zakresie czasu pracy powstaje wątpliwość, czy pracownicy niepełnosprawni mogą zostać objęci systemem przerywanego czasu pracy?

Wdówik: nowe świadczenie wspierające obejmie pół miliona osób z niepełnosprawnością

Do świadczenia wspierającego uprawnionych będzie około pół miliona osób z niepełnosprawnością. Koszt tego wsparcia to 3,5 mld zł - powiedział PAP wiceminister, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Zastrzegł, że wciąż trwają pracę nad ostatecznym kształtem tego rozwiązania.

MRiPS: projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych skierowano pod obrady RM

Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został w środę skierowany pod obrady Rady Ministrów. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowało PAP MRiPS.