Podjęcie pracy przez opiekunów osób z niepełnosprawnością, a zachowanie świadczeń opiekuńczych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy otrzymują świadczenia opiekuńcze, aby ich nie stracić nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Czy taki stan prawny nie uderza w godność osób pełniących opiekę? Czy rząd planuje wprowadzenie zmian dotyczących tego tematu?

Wdówik: U osób z niepełnosprawnościami i wykształceniem wyższym szansa na zatrudnienie sięga 70%

"U osób z niepełnosprawnościami, uzyskujących wykształcenie wyższe, szansa na zatrudnienie wzrasta do prawie 70 proc., a u osób gorzej wykształconych ten odsetek nie przekracza kilkunastu procent – powiedział w środę pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Umożliwienie podjęcia pracy zarobkowej opiekunom osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Niemogący podjąć pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymują świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2119 zł miesięcznie. Jest to kwota, która często nie wystarcza na zaspokojenie najważniejszych potrzeb. Czy polski ustawodawca powinien zająć się sprawą zniesienia zakazu pracy lub wprowadzić kryterium dochodowe dla opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne?

Wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

10 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, której celem jest wprowadzenie rozwiązań uzupełniających system funkcjonujących w Polsce instrumentów i mechanizmów, które służą reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zwrot środków otrzymanych przez pracodawcę na przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Czy pracodawca musi zwracać część środków, które otrzymał na przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w sytuacji, jeśli rozwiązanie stosunku pracy między pracodawcą a niepełnosprawnym nastąpi z przyczyn niezależnych od stron?

Rząd zajmie się uchwałą strony społecznej RDS w sprawie dotacji budżetowej dla PFRON

Ustawowe określenie minimalnej wysokości dotacji budżetowej dla PFRON na zatrudnianie osób niepełnosprawnych - zakłada uchwała strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego, którą we wtorek ma się zająć Rada Ministrów.

Wsparcie dla osób z autyzmem na rynku pracy

W Polsce niewiele osób z autyzmem podejmuje pracę, natomiast Ci, którzy ją podjęli często skarżą się na niskie zarobki, które nie dają możliwości samodzielnej egzystencji. Jakie instrumenty wsparcia mogą pomóc osobom autystycznym w podjęciu zatrudnienia?

GIP: środowisko pracy powinno umożliwiać osobom niepełnosprawnym bycie w pełni sprawnymi pracownikami

Środowisko pracy – odpowiednio wyposażone i zorganizowane – powinno umożliwiać osobom z niepełnosprawnością bycie w pełni sprawnymi pracownikami – powiedziała we wtorek główna inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podczas konferencji poświęconej problematyce osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Wdówik: praca daje osobie z niepełnosprawnością niezależność; potrzebne instrumenty wsparcia

Chcemy wypracować nowe instrumenty, wspierające osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy, bo praca jest tym, co w pierwszym rzędzie daje osobie niepełnosprawnej niezależność - powiedział we wtorek pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie Lodołamacze – zgłoszenia do 15 sierpnia

Do 15 sierpnia potrwa zbieranie zgłoszeń w konkursie dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2022. Konkurs ma za zadanie promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.