MRiPS: projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych skierowano pod obrady RM

Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został w środę skierowany pod obrady Rady Ministrów. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego – poinformowało PAP MRiPS.

„Dążymy do tego, by wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami było oparte na stabilnych filarach, adekwatnych do ich indywidualnych potrzeb. Dlatego właśnie po konsultacjach z przedstawicielami wielu środowisk osób z niepełnosprawnością, przygotowaliśmy projekt w sprawie wprowadzenia nowego świadczenia. Rozwiązanie to będzie ukierunkowane na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnością, tak aby to ona mogła rozstrzygać, jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie” – powiedziała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak zaznaczyła, najważniejszym założeniem projektu jest świadczenie wspierające, kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, bez względu na wiek tej osoby.

„Będzie ono przysługiwać niezależnie od innych form wsparcia. Osoby, które mają prawo do renty socjalnej, nadal będą ją pobierać” – przekazało MRiPS.

Świadczenie będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez osobę z niepełnosprawnościami dochód (brak kryterium dochodowego), będzie wolne od egzekucji. W ramach tego świadczenia osoby z niepełnosprawnościami będą mogły dodatkowo otrzymać nawet 200 proc. renty socjalnej.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami nie będzie pobierała własnego świadczenia wspierającego, to jej opiekun – otrzymujący dotychczas świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna – będzie mógł je dalej pobierać na dotychczasowych zasadach.

Dla opiekunów, którzy zaprzestaną sprawowania opieki w związku z wprowadzeniem świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami, uruchomiony zostanie specjalny program ich aktywizacji z budżetem 100 mln zł rocznie.

MRiPS wskazuje, że nowe świadczenie realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., w którym zakwestionowano przepisy różnicujące prawo do wsparcia ze względu na datę powstania niepełnosprawności.

W ramach pierwszego etapu od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 200 proc. renty socjalnej.

Drugi etap zakłada, że od 1 stycznia 2025 r. świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 100 proc. renty socjalnej.

W trzecim etapie od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 50 proc. renty socjalnej.

MRiPS podkreśla że „procedura uzyskania oceny nie łączy się w żaden sposób z koniecznością uzyskania nowego bądź zmiany już posiadanego orzeczenia”. Zapewniono, że „wszystkie uprawnienia wynikające z obecnych orzeczeń pozostają bez zmian”. „Procedura oparta będzie na od dawna postulowanym ocenianiu funkcjonalnym, opartym na ICF” – przekazał resort.

Zaznaczono, że będzie istniała możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego. „Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, wówczas jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości z możliwością dorabiania do wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli do ok. 20 tys. zł rocznie” – przekazało MRiPS.

Skomentuj