Inne organy nadzoru

Do tej kategorii należą m.in.:

  • nadzór budowlany, 
  • Inspekcja Handlowa, 
  • Inspekcja Ochrony Środowiska.

więcej

Znajdą tu także miejsce artykuły dotyczące:

  • organów dozoru jądrowego,
  • organów administracji miar,
  • Inspekcji Transportu Drogowego.
ARTYKUŁY
Eksploatacja czy dozór?

Eksploatacja czy dozór?

Częsty dylemat służb pracowniczych odpowiedzialnych za właściwe zakwalifikowanie pracownika do egzaminu kwalifikacyjnego dotyczy wyboru: „eksploatacyjne czy dozorowe ?”

czytaj więcej
"Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo"

"Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo"

"Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo" pod takim hasłem ruszyła we wtorek druga już kampania Komendy Głównej Policji. W ramach akcji kierowcy będą mogli m.in. bezpłatnie sprawdzić i wyregulować oświetlenie w samochodach.

czytaj więcej
Uznanie przez ZUS umowy o pracę za pozorną

Uznanie przez ZUS umowy o pracę za pozorną

Zgodnie z prawem, nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Nie ulega zatem wątpliwości, że każda pozorna umowa będzie nieważna.

czytaj więcej
Kontrole obiektów budowlanych

Kontrole obiektów budowlanych

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

czytaj więcej
ITD: autobusy szkolne w złym stanie technicznym

ITD: autobusy szkolne w złym stanie technicznym

W dalszym ciągu autobusy szkolne i gimbusy są w złym stanie technicznym; najczęściej wykrywanymi usterkami podczas kontroli pojazdów są m.in. niesprawne układy hamulcowe, oświetlenie i zużyte bieżniki opon.

czytaj więcej
Sejm uchwalił nowelę ustawy Prawo o ruchu drogowym

Sejm uchwalił nowelę ustawy Prawo o ruchu drogowym

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, zakładająca przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji pojazdów, została uchwalona w piątek przez Sejm.

czytaj więcej
Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach

Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach

Stan bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych został w ostatnim czasie sprawdzony przez NIK. Jak się okazuje w żadnej ze skontrolowanych szkół nie stworzono uczniom optymalnych warunków do nauki.

czytaj więcej
Koordynator ds. BHP

Koordynator ds. BHP

W niniejszym artykule przybliżymy: rolę koordynatora ds. bhp, sposoby powołania na funkcję koordynatora bezpieczeństwa, zakres obowiązków osoby wyznaczonej na koordynatora ds. bhp

czytaj więcej
Oględziny i przeglądy urządzeń oświetleniowych

Oględziny i przeglądy urządzeń oświetleniowych

Stan techniczny urządzeń oświetleniowych oraz warunki ich eksploatacji powinny być kontrolowane w ramach oględzin i przeglądów. Brakujące i niesprawne źródła światła powinny być uzupełniane na bieżąco.

czytaj więcej
Przeprowadzanie kontroli stanu instalacji gazowych

Przeprowadzanie kontroli stanu instalacji gazowych

Wszystkie instalacje na paliwa gazowe podczas eksploatacji powinny być poddawane corocznej kontroli stanu technicznego.

czytaj więcej
Raporty w sprawie bezpieczeństwa na kolei

Raporty w sprawie bezpieczeństwa na kolei

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej zobowiązani są do corocznego opracowywania i przedkładania Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego tzw. Raportów w sprawie bezpieczeństwa.

czytaj więcej
Nowa rada

Nowa rada

28 lipca br. marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa Błońska wydała zarządzenie w sprawie powołania Rady Ochrony Pracy X kadencji (2015–2019). Na powołanie nowego składu ROP czekaliśmy kilka miesięcy,

czytaj więcej