Thumb

Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 2)

W ubiegłym roku wyodrębnione zostały dwie nowe miary odziaływania pola elektromagnetycznego – limity IPN i GPO.
Thumb

Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 1)

Występowanie pól elektromagnetycznych jest zjawiskiem powszechnym, gdyż pola powstają wszędzie tam, gdzie korzysta się z energii elektrycznej.
Thumb

Pracodawca musi ochronić przed elektrosmogiem

Przez lata uważano, że szkodliwe dla zdrowia jest jedynie pole magnetyczne, a nie elektryczne. Dziś wiadomo już, że w dużym stopniu szkodzi również pole elektryczne.
Thumb

BHP przy narażeniu na pola elektromagnetyczne

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. poz. 950).
Thumb

Czynniki niebezp. – pola i promieniowanie elektromag.

Skutki ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne zależą od częstotliwości i natężenia pola oraz od przestrzennego rozkładu pola i czasu ekspozycji. Oddziaływanie pola może być bezpośrednie i pośrednie.
Thumb

Dyrektywa o zagrożeniach polami elektromagnetycznymi

Nowa dyrektywa 2013/35/UE w sprawie zagrożenia polami elektromagnetycznymi