Ocena ryzyka - pole elektromagnetyczne

Użytkownik rozpoznaje i ocenia zagrożenia elektromagnetyczne w miejscach narażenia, ze szczególnym uwzględnieniem prac podczas użytkowania rozpoznanych źródeł pola-EM.

więcej

Zagrożenia elektromagnetyczne – szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne lub uciążliwe skutki bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania pola-EM, powstające w przestrzeni pracy ze względu na:

a) bezpośrednie skutki biofizyczne oddziaływania pola-EM na organizm człowieka, obejmujące:

– skutki termiczne,

– skutki pozatermiczne,

– prądy kończynowe indukowane ,

b) pośrednie skutki oddziaływania pola-EM na inne obiekty, obejmujące m.in.:

– zakłócenie działania urządzeń elektronicznych,

– skutki termiczne oddziaływania na implanty mechaniczne,

   – prądy kończynowe kontaktowe.

 

Ocena zagrożenia prowadzona jest z uwzględnieniem:

 • miar narażenia i limitów IPN;
 • rodzaju pola-EM w danym miejscu oraz jego zmienności w czasie i częstotliwości, czasu i poziomu narażenia oraz jego rozkładu w przestrzeni;
 • bezpośrednich skutków biofizycznych oddziaływania pola-EM oraz ich miar i limitów GPO;
 • wszelkich skutków pośrednich oddziaływania pola-EM mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • skutków dla zdrowia osób szczególnie chronionych;
 • dostępności środków technicznych ograniczających emisję lub poziom narażenia;
 • informacji uzyskanych w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników;
 • informacji technicznych dostarczanych przez producenta źródła pola-EM;
 • innych dostępnych informacji dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy;
 • narażenia na pole-EM emitowane przez więcej niż jedno źródło pola-EM;
 • jednoczesnego narażenia na pola-EM o różnych częstotliwościach, wywołujących różne skutki bezpośrednie i pośrednie.
ARTYKUŁY
Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 2)

Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 2)

W ubiegłym roku wyodrębnione zostały dwie nowe miary odziaływania pola elektromagnetycznego – limity IPN i GPO.

czytaj więcej
Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 1)

Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 1)

Występowanie pól elektromagnetycznych jest zjawiskiem powszechnym, gdyż pola powstają wszędzie tam, gdzie korzysta się z energii elektrycznej.

czytaj więcej
Pracodawca musi ochronić przed elektrosmogiem

Pracodawca musi ochronić przed elektrosmogiem

Przez lata uważano, że szkodliwe dla zdrowia jest jedynie pole magnetyczne, a nie elektryczne. Dziś wiadomo już, że w dużym stopniu szkodzi również pole elektryczne.

czytaj więcej
BHP przy narażeniu na pola elektromagnetyczne

BHP przy narażeniu na pola elektromagnetyczne

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. poz. 950).

czytaj więcej
Czynniki niebezp. - pola i promieniowanie elektromag.

Czynniki niebezp. - pola i promieniowanie elektromag.

Skutki ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne zależą od częstotliwości i natężenia pola oraz od przestrzennego rozkładu pola i czasu ekspozycji. Oddziaływanie pola może być bezpośrednie i pośrednie.

czytaj więcej
Dyrektywa o zagrożeniach polami elektromagnetycznymi

Dyrektywa o zagrożeniach polami elektromagnetycznymi

Nowa dyrektywa 2013/35/UE w sprawie zagrożenia polami elektromagnetycznymi

czytaj więcej