Nadzór Górniczy

Organami nadzoru górniczego są:

  • Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
  • dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych; 
  • dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG).

więcej

Organami nadzoru górniczego pierwszej instancji są dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor SUG, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Organem nadzoru górniczego pierwszej instancji w sprawach dotyczących podziemnego składowania dwutlenku węgla jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Organy nadzoru górniczego sprawują nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, w szczególności w zakresie:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • bezpieczeństwa pożarowego;
  • ratownictwa górniczego;
  • gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania;
  • ochrony środowiska i gospodarki złożem, w tym według kryterium wykonywania przez przedsiębiorców obowiązków określonych w odrębnych przepisach lub na ich podstawie;
  • zapobiegania szkodom;
  • budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej.

W odniesieniu do projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego organy nadzoru górniczego wykonują zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 

ARTYKUŁY
Nadzór górniczy postuluje o ulepszenie przepisów

Nadzór górniczy postuluje o ulepszenie przepisów

W ubiegłym roku w polskim górnictwie zginęło 21 górników, a 14 odniosło ciężkie obrażenia. Dla poprawy bezpieczeństwa, nadzór górniczy postuluje m.in. o ulepszenie przepisów, poprawę jakości szkoleń.

czytaj więcej
Prezes WUG o bezpieczeństwie w górnictwie

Prezes WUG o bezpieczeństwie w górnictwie

Poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa w górnictwie wymaga m.in. ulepszenia przepisów, poprawy jakości szkoleń i podniesienia rangi służb BHP w kopalniach - przekonywał prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek.

czytaj więcej
Nowela Prawa geologicznego i górniczego podpisana

Nowela Prawa geologicznego i górniczego podpisana

Nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda, wprowadza nowy rodzaj ubiegania się o koncesje węglowodorowe i umożliwia przedłużenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego.

czytaj więcej
Raport o stanie bezpieczeństwa w polskim górnictwie

Raport o stanie bezpieczeństwa w polskim górnictwie

Prawie o 10 proc. wzrosła w ubiegłym roku liczba wypadków w firmach świadczących usługi na rzecz kopalń; mniej było natomiast wypadków wśród górników zatrudnionych bezpośrednio w kopalniach - wynika z danych WUG.

czytaj więcej
W kopalniach będzie można składować dwutlenek węgla

W kopalniach będzie można składować dwutlenek węgla

W ostatnich dniach grudnia wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra środowiska ws. planów ruchu zakładów górniczych. Nowe regulacje mają dostosować polskie prawo do przepisów unijnych .

czytaj więcej
Ratownik medyczny w kopalni to nie ratownik pogotowia

Ratownik medyczny w kopalni to nie ratownik pogotowia

Od połowy tego roku w składzie zastępu ratowników górniczych musi znaleźć się też ratownik z umiejętnością udzielania tzw. kwalifikowanej pierwszej pomocy.

czytaj więcej
Wypadkowość w górnictwie

Wypadkowość w górnictwie

Praca w górnictwie jest ciężką fizyczną pracą, w której każdego roku odnotowuje się ciężkie i śmiertelne wypadki przy pracy. W artykule przedstawiono kształtowanie się wypadkowości w polskim górnictwie w roku ubiegłym.

czytaj więcej