Choroby zawodowe

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, czyli narażeniem zawodowym.

więcej

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

ARTYKUŁY
Choroby skóry związane z pracą

Choroby skóry związane z pracą

Choroby zawodowe skóry należą do trzech najważniejszych zarejestrowanych chorób zawodowych w Europie. Szacuje się, że stanowią 20-30% wszystkich chorób zawodowych.

czytaj więcej
Zdrowie górników: spada liczba chorób zawodowych

Zdrowie górników: spada liczba chorób zawodowych

W latach 2014-2019 w polskim górnictwie zmarło przy pracy z przyczyn naturalnych 66 osób. Najczęstszą przyczyną ich śmierci były zawały serca.

czytaj więcej
Ochrona pracowników przed kleszczami

Ochrona pracowników przed kleszczami

Okres między majem a listopadem jest szczególnie niebezpieczny jeśli chodzi o aktywność kleszczy. Niektórzy pracownicy mogą być narażeni na ukąszenia przez kleszcze oraz występuje u nich ryzyko zachorowania na choroby.

czytaj więcej
Choroby związane z pracą, choroby parazawodowe

Choroby związane z pracą, choroby parazawodowe

Problemy zdrowotne związane z pracą to nie tylko choroby zawodowe. Istnieje także grupa chorób o wieloczynnikowym pochodzeniu, na których rozwój, przebieg może wpływać środowisko pracy.

czytaj więcej
Praca w rolnictwie jest coraz bezpieczniejsza

Praca w rolnictwie jest coraz bezpieczniejsza

Liczba wypadków w rolnictwie się zmniejsza - w 1993 r. doszło do blisko 66 tys. takich zdarzeń, a w ubiegłym roku - około 15,3 tys. Niemal połowa z nich to upadki - poinformował dyrektor Biura Prewencji KRUS Cezary Nobis

czytaj więcej
Cieśń nadgarstka

Cieśń nadgarstka

Ustalenie, czy w przypadku danego pracownika zespół cieśni nadgarstka zostanie zakwalifikowany jako choroba zawodowa, konieczne jest przeprowadzenie postępowania dotyczącego rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych

czytaj więcej
Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego należą do jednych z najczęstszych dolegliwości związanych z pracą. W całej Europie dotykają one milionów pracowników.

czytaj więcej
Badanie zachorowań na choroby zawodowe

Badanie zachorowań na choroby zawodowe

Zadania służby bhp. Oddzielną częścią zadania nr 11 jest udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.

czytaj więcej
Choroby zawodowe a czynniki szkodliwe

Choroby zawodowe a czynniki szkodliwe

Czy można uznać określone schorzenie za chorobę zawodową, jeżeli w miejscu pracy poszkodowanego pracownika występują substancje szkodliwe mogące je wywołać? Z pomocą przychodzi nam tu orzecznictwo sądowe.

czytaj więcej
Czynniki zagrożenia zawodowego

Czynniki zagrożenia zawodowego

Czynniki zagrożenia zawodowego mogą być klasyfikowane według rozmaitych kryteriów i charakterystycznych cech ich właściwości.

czytaj więcej
Związek wypadku z pracą

Związek wypadku z pracą

Aby nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, skutkujące urazem lub śmiercią uznać za wypadek przy pracy, musi ono pozostawać w związku przyczynowym z wykonywaną pracą.

czytaj więcej
Choroba zawodowa i co dalej?

Choroba zawodowa i co dalej?

Drugi zasadniczy, obok wypadków przy pracy, negatywny skutek zagrożeń w warunkach pracy to choroby zawodowe.

czytaj więcej