Nadzór górniczy w 2021 r. zatrzymał roboty lub urządzenia w kopalniach prawie tysiąc razy

Blisko tysiąc razy inspektorzy nadzoru górniczego zatrzymywali w ub. roku w kopalniach nieprawidłowo prowadzone roboty lub niesprawne maszyny i urządzenia. Ponad trzy czwarte nieprawidłowości dotyczyło kopalń węgla kamiennego - wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach.

Wielkopolskie/ Osiem osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Gnieźnie

Osiem osób zostało poszkodowanych wskutek katastrofy budowlanej, do której doszło w piątek w Gnieźnie (Wielkopolskie). Podczas robót budowlanych na trenie miejskiego ośrodka kultury zawaliły się elementy konstrukcyjne.

Sejm/ Projekt przepisów dot. ochrony przed hałasem – wraca do komisji

W związku ze złożeniem poprawek projekt noweli Prawa ochrony środowiska, który odnosi się do kwestii ochrony przed hałasem został skierowany ponownie do komisji. Posłowie chcą m.in. by minister klimatu miał obowiązek przygotować odpowiednie rozporządzenie dot. lokalizacji nowych zakładów przemysłowych.

Rządowy program poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informacje dotyczące projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r.

Bez skazania w procesie związanym ze śmiertelnym wypadkiem przy przebudowie ulicy

Uniewinnienie i warunkowe umorzenie postępowania karnego - taki wyrok zapadł w czwartek w procesie dwóch osób oskarżonych o niedopełnienie obowiązków związanych z zabezpieczeniem miejsca przebudowy ulicy Klepackiej w Białymstoku. W wykopie zasypanych zostało dwóch robotników; jeden z nich zmarł.

Szkolenie BHP przeprowadzone przez członka służby BHP

Czy pracownik służby bhp lub osoba wykonująca zadanie tej służby może prowadzić szkolenia okresowe dla pracowników zakładu, w którym jest zatrudniony?

Projekt: nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. W projekcie określono nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy. Jego celem jest ułatwienie wypełniania statystycznej karty wypadku oraz przetwarzania tych danych na poziomie europejskim.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy: Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa

28 kwietnia obchodzimy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który w 2003 r. ustalił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Celem obchodów tego dnia jest uczczenie pamięci osób, którzy stracili życie w rezultacie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także zwrócenie uwagi na potrzebę stałego i kompleksowego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących.

Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej przyjęła informację od Państwowej Inspekcji Pracy na temat działalności kontrolnej i prewencyjnej w sektorze budowlanym. Podczas posiedzenia przedstawiono wyniki działań PIP w sektorze budownictwa, a także informacje nt. strategii zaplanowanej przez na lata 2022-24.

Czy pracodawca może nakazać pracownikowi sprzątanie toalet lub pomieszczeń socjalnych?

Zdarzają się sytuacje, kiedy firmy nie zatrudniają osób sprzątających, a wymagają od swoich pracowników dbania o porządek i czystość w miejscu pracy. Zachowanie porządku w miejscu pracy nie powinno budzić żadnych kontrowersji. Jednak, co w przypadku, kiedy pracodawca nakazuje pracownikowi wykonywanie prac, które nie wynikają z umowy o pracę np. sprzątanie toalety czy pomieszczenia socjalnego?