Wypadki przy pracy w pierwszej połowie 2022 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że w pierwszej połowie bieżącego roku zgłoszono 27900 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Jest to ponad 2,5% więcej niż w I półroczu 2021 r. Udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniósł 0,3% a w wypadkach ciężkich - 0,5%.  W jakich województwach i w jakich sekcjach najczęściej dochodziło do wypadków? Co było ich przyczyną? O tym w poniższym tekście.

Dzień pracownika służby BHP

19 września pracownicy służby BHP obchodzą swoje święto, które zostało ustanowione w 2010 r.  Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywają szczególnie ważną rolę w zakładach pracy. W tym zawodzie zarówno istotne jest wykształcenie, doświadczenie, jak i cechy osobowościowe.

Opole/ Niemal co drugi śmiertelny wypadek w pracy dotyczy budownictwa

Zaniedbania zasad bezpieczeństwa pracy są głównym powodem poważnych wypadków przy pracy w Polsce. Jak poinformowano podczas wtorkowej konferencji na Politechnice Opolskiej, około 40 proc. wszystkich wypadków śmiertelnych badanych przez PIP dotyczy placów budowy.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Zdrowia opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych. Nowe regulacje mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy dla pracowników zatrudnionych w branży galwanotechnicznej.

Zarządzanie przedsiębiorstwem a polityka bezpieczeństwa firm

Skuteczne przywództwo ma wpływ na różne aspekty poprawy bezpieczeń­stwa w środowisku pracy, a także odnosi się do działań lub zachowań wszystkich pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy i jest związane z promowa­niem zdrowia i szeroko pojętego bezpieczeństwa nie tylko pracowników, ale także klientów, ogółu społeczeństwa i środowiska naturalnego. Zarządzanie bhp ma pozytywny wpływ nie tylko na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, ale także na ogólną wydajność i konkurencyjność.

Bezpieczeństwo ucznia w szkole

Przy okazji powrotu uczniów do szkół warto poruszyć temat ich bezpieczeństwa. Większość niebezpiecznych wydarzeń wiąże się z nieprzestrzeganiem regulaminów oraz nieodpowiednim zachowaniem. Jakie są wytyczne dla bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów? Jakie czynniki szczególnie wpływają na zagrożenie uczniów?  W jakich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków?

Wzrost liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w pierwszych miesiącach 2022 r. według danych GUS – powód do niepokoju czy efekt postcovidowego „odbicia” w gospodarce?

Odkładając dywagacje nad sensownością tego typu analiz, w pierwszej kolejności na pewno warto zauważyć, że zawarta w tytule artykułu wzmianka o okresie postcovidowym może sugerować wiarę w to, że wszelkiego rodzaju problemy związane z pandemią, należą już do przeszłości. W tym kontekście należy jednoznacznie podkreślić, że użyte sformułowanie to tylko figura retoryczna, a kolejne mutacje wirusa SARS-CoV-2 prawdopodobnie jeszcze długo nie będą dawały o osobie zapomnieć, tak jak w końcu pierwszego kwartału 2022 r., kiedy to chińskie władze zdecydowały o „zamknięciu” Szanghaju w związku ze znacznym wzrostem liczby zakażeń.

Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym w transporcie krajowym

Z dniem 1 października 2022 r. wchodzi w życie większość przepisów płynących z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Głównym celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym w transporcie krajowym.

PIP: w ramach kontroli robót budowlanych 715 osób ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 894 450 zł

W ramach kontroli robót budowlanych Państwowa Inspekcja Pracy wydała 728 decyzji wstrzymania prac, 663 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 3321 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji, 715 osób ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 894 450 zł - poinformowano w czwartek.

Pierwsza pomoc w przypadku tonącego

Najczęstszą przyczyną wypadków, a w skrajnych sytuacjach śmierci, okresu letniego są utonięcia. Częstym powodem tych zdarzeń jest brawura, brak wyobraźni, alkohol oraz podejmowanie ryzyka w czasie kąpieli.