Thumb

PIE: wysokie temperatury negatywne dla produktywności gospodarek

Wysokie temperatury wpływają negatywnie na produktywność, zarówno w przypadku pojedynczych pracowników, jak i całych gospodarek - stwierdził w czwartkowej informacji Polski Instytut Ekonomiczny. Dodano, że gospodarki osiągają najlepsze wyniki przy średniej rocznej temperaturze 13 st. C.
Thumb

Szkolenia w dziedzinie BHP wyłączone z zakazu organizacji

Z dniem 10 lipca 2021 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. (poz. 1262) przywrócono możliwość organizacji wszystkich szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w formie stacjonarnej.
Thumb

Bezpieczna obsługa wózków jezdniowych

Kogo dopuszcza się do obsługi wózków jezdniowych? Co powinno się zrobić przed rozpoczęciem pracy z wózkiem jezdniowym? Warunki bezpieczeństwa korzystania z wózków jezdniowych reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.
Thumb

Zmiany w prawie dotyczącym środków ochrony indywidualnej

W związku z koniecznością wdrożenia do prawa krajowego przepisów zawartych w dyrektywie Komisji (UE) 2019/1832 z dnia 24 października 2019 r. opracowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Thumb

„Kontrole na małych budowach” – ogólnopolska akcja Państwowej Inspekcji Pracy

Najwięcej zagrożeń zawodowych oraz wypadkowych występuje na małych budowach. Dlatego Państwowa Inspekcja Pracy z początkiem czerwca wprowadziła w życie akcję „Kontrole na małych budowach”, której celem jest zapobieganie wypadkom przy pracy.
Thumb

Behapowcu mamy dla Ciebie wygodne rozwiązanie

Jak być na bieżąco z przepisami BHP i nie spędzać wielu godzin nad szukaniem aktualnych aktów prawnych?
Thumb

ZUS: 75 mln zł dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy

Płatnicy składek mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Na ten cel przeznaczono w sumie 75 mln zł – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Thumb

Czy behapowcy pojadą w tym roku na wakacje?

Odmrażamy gospodarkę, wiele branż wraca do pracy na pełnych obrotach. Wiąże się to z kumulacją odkładanych zadań i obowiązków, które nie mogły być wykonywane podczas lockdownu. Dotyczy to również branży BHP. Jak sobie poradzić z nawałem obowiązków, gdy w głowie urlop?
Thumb

MerXu – nowoczesna platforma zakupowa, która ułatwi firmom handel w sieci

Uruchomiona niedawno internetowa platforma internetowa platforma zakupowa pozwala zweryfikowanym firmom prowadzić wymianę handlową w kategoriach przemysłowych i okołobudowlanych. Już dzisiaj sprzedający z Polski, Czech, Słowacji, Estonii i Litwy oferują ponad 700 tys. artykułów elektrotechnicznych, narzędziowych, instalacyjnych i nie tylko.
Thumb

28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W 2003 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W ten sposób postanowiono zwrócić uwagę na konieczność stałego, kompleksowego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących, a także uczcić pamięć współobywateli tracących życie w rezultacie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.