Thumb

Czy wiesz wszystko o segregacji odpadów?

Prawidłowa segregacja odpadów to dziś konieczność. Czy jesteś pewien do jakich pojemników powinny trafiać poszczególne odpady?
Thumb

Weszła w życie nowela tzw. ustawy śmieciowej

Weszła w życie tzw. ustawa śmieciowa, która wprowadza zróżnicowanie stawek opłat za odpady posegregowane i niesegregowane.
Thumb

Rząd zajmie się powołaniem nowej instytucji – DOŚ

Zastąpienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrekcją Ochrony Środowiska wraz z jej oddziałami regionalnymi - przewiduje projekt ustawy, którym jutro zajmie się rząd.
Thumb

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy mają przyczynić się do ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do atmosfery.
Thumb

Zielone sektory

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w zielonych miejscach pracy
Thumb

Nowa forma wsparcia dla sektora energetycznego

Pomoc zwrotna będąca formą wsparcia inwestycji finansowanych w ramach funduszy europejskich – to nowe rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy w Polsce przez NFOŚiGW wspólnie z Ministerstwem Energii.
Thumb

Zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku

Zakłady ze względu na stosowaną ilość substancji niebezpiecznych są zakwalifikowane do zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) lub o dużym ryzyku (ZDR).
Thumb

Dwie nowe normy

Zarządzanie środowiskiem, umiejscowienie technicznych środków ochronnych w maszynach – dwie nowe normy.
Thumb

Obliczanie charakterystyki energetycznej budynku

Nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.