Zmiana prawa - ochrona środowiska

W tej kategorii zbierane są wszystkie artykuły związane z szeroko rozumianymi zmianami w dziedzinie ochrony środowiska. Kategorie Zmiany prawa nie zawierają elementów charakterystycznych dla innych kategorii znajdujących się w naszym serwisie. Ze względu na bardzo szeroki zakres tematów, które mogą znaleźć się w tym miejscu nie ma tu aktów prawnych, orzecznictwa i dokumentów.

więcej

Znajdą tu miejsce omówienia zmian w prawie, nowych aktów prawnych, jak też ważniejszych orzeczeń zarówno z zakresu prawa krajowego, jak też prawa Unii Europejskiej.

ARTYKUŁY
Sejm za dokładniejszymi badaniami jakości powietrza

Sejm za dokładniejszymi badaniami jakości powietrza

Posłowie w czwartek znowelizowali ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawę Prawo ochrony środowiska. Dzięki zmianie badania powietrza mają być jednolite dla całego kraju, a co za tym idzie - bardziej miarodajne.

czytaj więcej
W kopalniach będzie można składować dwutlenek węgla

W kopalniach będzie można składować dwutlenek węgla

W ostatnich dniach grudnia wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra środowiska ws. planów ruchu zakładów górniczych. Nowe regulacje mają dostosować polskie prawo do przepisów unijnych .

czytaj więcej
Rząd zajmie się powołaniem nowej instytucji - DOŚ

Rząd zajmie się powołaniem nowej instytucji - DOŚ

Zastąpienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrekcją Ochrony Środowiska wraz z jej oddziałami regionalnymi - przewiduje projekt ustawy, którym jutro zajmie się rząd.

czytaj więcej
Do końca br. nowe zespoły od regulacji cen wody

Do końca br. nowe zespoły od regulacji cen wody

Do końca roku w regionalnych zarządach gospodarki wodnej powstaną nowe zespoły fachowców, którzy będą wykonywali zadania związane z regulacją cen wody – powiedział PAP wiceminister środowiska Mariusz Gajda.

czytaj więcej
Nowela ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Nowela ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, które wprowadzą regulatora, który ma stać na straży tego, by taryfy za dostarczanie wody i zrzut ścieków nie były zawyżane.

czytaj więcej
Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy mają przyczynić się do ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do atmosfery.

czytaj więcej
Prawo wodne z podpisem prezydenta

Prawo wodne z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał Prawo wodne - poinformowała w czwartek wieczorem Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy wprowadzają opłaty za pobór wody m.in. przez energetykę, przedsiębiorców czy rolników.

czytaj więcej
Czy powstanie w końcu ustawa „antyodorowa”?

Czy powstanie w końcu ustawa „antyodorowa”?

Pracę nad ustawą „antyodorową” trwają już od kilku lat, jednak nigdy nie osiągnęły swojego finału. Czy tym razem Inspekcja Ochrony Środowiska wprowadzi przepisy związane z eliminowaniem uciążliwych zapachów?

czytaj więcej
Od 1 lipca nowy system segregacji odpadów

Od 1 lipca nowy system segregacji odpadów

W lipcu na terenie całego kraju, wejdzie w życie ujednolicony Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO).

czytaj więcej
Obowiązek zgłaszania poważnych awarii do  GIOŚ

Obowiązek zgłaszania poważnych awarii do GIOŚ

Projekt rozporządzenia został opracowany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm),

czytaj więcej
Zmiana ustawy o materiałach wybuchowych

Zmiana ustawy o materiałach wybuchowych

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalił ustawę o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej
Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii

Informacja w sprawie ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne.

czytaj więcej