Praca na nocnej zmianie w dniu wprowadzenia i odwołania czasu letniego

Dwukrotnie w każdym roku kalendarzowym pracodawcy organizujący pracę pracownikom nocnej zmiany zderzają się z konsekwencjami wynikający-mi z faktu wprowadzenia i odwołania czasu letniego. W dniach, w których zdarzenie to następuje powstaje pytanie, jaki ma ono wpływ na wymiar czasu pracy pracownika świadczącego pracę na nocnej zmianie.

Badanie brytyjskie: czterodniowy tydzień pracy poprawia samopoczucie i utrzymuje wydajność

Skrócenie czasu pracy o 20 proc. w skali tygodnia bez utraty wynagrodzenia doprowadziło do znacznego spadku poziomu stresu pracowników, redukcji dni na zwolnieniu chorobowym, zwiększenia lojalności pracowników wobec pracodawcy oraz wyraźnie poprawiło równowagę między życiem zawodowym a prywatnym osób w wieku roboczym. Nie wpłynęło natomiast na pogorzenie wydajności - wynika z badań w Wielkiej Brytanii.

Czy czas podróży służbowej oraz zasad rozliczania czasu podróży służbowej w ramach czasu pracy pracownika powinien zostać uregulowany ustawowo?

W aktualnych przepisach prawnych nie znajdziemy regulacji dotyczących czasu pracy w podróży służbowej, a także tego jak długo taka podróż może trwać. Brak ustawowego uregulowania czasu podróży służbowej doprowadził do tego, że lukę prawną wypełniło orzecznictwo sądów – często krzywdzące pracowników.

Dodatkowe dni wolne pracowników prawosławnych

Zgodnie z danymi prezentowanymi w Małym Roczniku Statystycznym za 2022 r. wydanym przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce mieszka nieco ponad pół miliona osób wyznania prawosławnego. Ich liczba w praktyce może być dużo większa ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Jednakże mało kto wie, że pracownicy wyznania prawosławnego mają prawo do dni wolnych m.in. ze względu na inny termin Świąt Bożego Narodzenia. Wynika to ze stosowania w kościele prawosławnym kalendarza juliańskiego w odróżnieniu od kalendarza gregoriańskiego wykorzystywanego w kościele katolickim. Jak ma się to do dodatkowych uprawnień osób wyznania prawosławnego?

Bank czasu pracy – czy zostanie wprowadzony do Kodeksu pracy?

Czy w związku z trudną sytuacją gospodarczą należy wprowadzić przepisy, które uelastyczniłyby zasady rozliczania czasu pracy? Zdaniem części pracodawców warto wziąć pod uwagę możliwość wprowadzenia tzw. banku czasu pracy.

Czy pracodawca może wprowadzić niepłatną 1-godzinną przerwę w pracy wbrew woli załogi?

Czy przerwa pracownicza zależna jest jedynie od woli pracodawcy?

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce? Co na to MRiPS?

Temat czterodniowego tygodnia pracy w ostatnich miesiącach jest poruszany coraz częściej. Wyniki licznie przeprowadzanych badań sugerują, że efektywność pracy jest porównywalna, a czasami nawet wyższa w przypadku krótszego tygodnia pracy. Czy w związku z tym możemy liczyć na skrócenie czasu pracy?

Znany supermarket obchodzi przepisy dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę i święta?

Pracownicy sieci jednej z najbardziej znanych supermarketów w Polsce zwracają uwagę na łamanie praw pracowniczych poprzez nakaz pracy w dni ustawowe wolne od pracy. PIP w tym konkretnym przypadku nie widzi problemu. Sprawie przygląda się Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Badanie: liczba naruszeń praw pracowników wzrosła o prawie 6 tysięcy w ciągu roku

Liczba naruszeń praw pracowników wyniosła w 2021 r. ponad 42 tys. i była o prawie 6 tys. większa niż w 2020 r. – informuje Personnel Service na podstawie danych PIP. Eksperci firmy radzą, jak rozpoznać rzetelnego pracodawcę.

Badanie: Polacy pracowali w 2021 r. średnio 43,3 godziny tygodniowo

Polacy pracowali w 2021 r. średnio 43,3 godziny. tygodniowo - wynika z badania w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego 2022/2021. Dodano, że zmniejszył się odsetek pracujących w szarej strefie.