Przerwa na gimnastykę oraz przerwa z art. 134 KP pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

Zgodnie z art. 134 Kodeksu pracy jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Niezależnie od tego uprawnienia, osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy, którą wykorzystać może na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Rekompensata pracy świadczonej w wolną sobotę

Niejednokrotnie zdarza się, że pracodawca zobowiązuje nas do przyjścia do pracy w sobotę, która w grafiku została wyznaczona jako dzień wolny od pracy. W zamian za tak wykonaną pracę oddaje nam inny dzień wolny i nie chce się zgodzić na zapłatę za przepracowane godziny twierdząc, że oddanie dnia wolnego to jedyna forma rekompensaty, jaką w tej sytuacji może zastosować. Czy pracodawca postępuje zgodnie z przepisami?

Pracodawcy: krótszy tydzień pracy to wyższe koszty firm; związki obawiają się obniżki wynagrodzeń

Mniej przepracowanych godzin w tygodniu, to mniej wytworzonych dóbr i usług oraz wyższe koszty dla przedsiębiorstw - mówią PAP przedstawiciele pracodawców. Związki zawodowe wskazują, że rozwiązanie wpływa na większą wydajność pracowników, obawiają się jednak obniżki wynagrodzeń.

Dziemianowicz-Bąk: chciałabym, żeby w tej kadencji doszło do skrócenia tygodnia pracy

Chciałabym, żeby w tej kadencji doszło do skrócenia tygodnia pracy - powiedziała w poniedziałek szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Według minister Polacy są jednymi z najdłużej pracujących w UE, przez co brakuje im czasu dla siebie i dla rodziny.

Szefowa MRPiPS: prowadzimy analizy dotyczące czasu pracy

Rzeczywiście prowadzimy analizy dotyczące czasu pracy, długości urlopów, dni pracy - powiedziała w piątek w Polsat News ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że resort przygląda się pilotażom skrócenia tygodnia pracy, które wprowadzają same przedsiębiorstwa.

Eksperci: blisko co trzeci pracownik za 4-dniowym tygodniem pracy

Wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy chciałoby 28 proc. pracowników - wynika z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Dodano, że taki system planuje wdrożyć co dziesiąty pracodawca.

W jakim terminie należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych?

Zgodnie z art. 151(2) KP, zasadniczą formą rekompensaty za pracę świadczoną w warunkach przekroczenia normy dobowej (dobowe godziny nadliczbowe) stanowi udzielenie w zamian czasu wolnego. Innymi słowy, jako rekompensatę za pracę nadliczbową w pierwszej kolejności należy zapewnić pracownikowi możliwość wykorzystania czasu wolnego, a dopiero przy jego niezapewnieniu (niezależnie od przyczyn) – zapewnić rekompensatę pieniężną, czyli wypłacić wynagrodzenie wraz z dodatkiem. Wymiar rekompensaty czasem wolnym uzależniony jest od tego, która ze stron stosunku pracy wystąpi z inicjatywą jego udzielenia. Jeżeli wniosek w tym przedmiocie złoży pracownik (przysługuje mu pierwszeństwo) wtedy czas wolny jest mu udzielany w wymiarze odpowiadającym liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych, czyli w proporcji 1:1 np. za jedną przepracowaną godzinę nadliczbową - jedna godzina czasu wolnego. Jeżeli natomiast omawiana forma rekompensaty udzielana jest z inicjatywy pracodawcy, wówczas czas wolny jest udzielany w proporcji 1:1,5 np. za jedną przepracowaną godzinę nadliczbową – półtorej godziny czasu wolnego. Z przywołanego na wstępie przepisu nie wynika w jakim terminie pracownik powinien złożyć wniosek o uzyskanie czasu wolnego za przepracowane nadgodziny. Kwestia ta została rozstrzygnięta w doktrynie.

Długość i ilość wyjść prywatnych w godzinach pracy

Instytucję tzw. wyjść prywatnych reguluje art. 151 § 2(1) kodeksu pracy (dalej: KP). Regulacja ta jest bardzo szczątkowa i w związku z tym nie rozstrzyga niektórych kwestii, które mogą się pojawić na tle jej stosowania w praktyce. Jedną z tego typu kwestii jest maksymalna długość trwania wyjścia prywatnego.

Ponad połowa osób pracujących na nocne zmiany cierpi na zaburzenia snu

Nowe badania wskazują, że praca na nocne zmiany sprzyja rozwojowi zaburzeń snu, szczególnie u osób młodych z niższym wykształceniem.

Okres przygotowania się do pracy a czas pracy

Czy czas poświęcany przez pracownika na przygotowanie się do pracy jest uwzględniany jako czas pracy?