Długość i ilość wyjść prywatnych w godzinach pracy

Instytucję tzw. wyjść prywatnych reguluje art. 151 § 2(1) kodeksu pracy (dalej: KP). Regulacja ta jest bardzo szczątkowa i w związku z tym nie rozstrzyga niektórych kwestii, które mogą się pojawić na tle jej stosowania w praktyce. Jedną z tego typu kwestii jest maksymalna długość trwania wyjścia prywatnego.

Ponad połowa osób pracujących na nocne zmiany cierpi na zaburzenia snu

Nowe badania wskazują, że praca na nocne zmiany sprzyja rozwojowi zaburzeń snu, szczególnie u osób młodych z niższym wykształceniem.

Okres przygotowania się do pracy a czas pracy

Czy czas poświęcany przez pracownika na przygotowanie się do pracy jest uwzględniany jako czas pracy?

Szef OPZZ: dodatkowe niedziele handlowe w grudniu br. to zaskoczenie dla pracowników

Wprowadzenie dodatkowych niedziel handlowych jest zaskoczeniem dla pracowników, którzy niemal w ostatniej chwili dowiadują się, że muszą stawić się do pracy 10 i 17 grudnia - powiedział PAP przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.

Raport: 50 proc. Polaków chciałoby półrocznej przerwy w pracy

Ponad połowa Polaków, niezależnie od formy zatrudnienia, skorzystałaby z 6-miesięcznej przerwy w pracy - wynika z raportu „Długie jutro”. Co piąta osoba chciałaby taką przerwę przeznaczyć na poszerzenie wiedzy i umiejętności poza miejscem zatrudnienia - dodano.

Roczny limit godzin nadliczbowych

Zgodnie z art. 151 § 3 kodeksu pracy (dalej: KP), liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z zaistnieniem specjalnych potrzeb pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. Limit ten może zostać zarówno zwiększony, jak i zmniejszony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Przepisy nie określają do jakiej maksymalnej wysokości zwiększenie to może zostać dokonane. W praktyce spotyka się przypadki, gdy limit ten zostaje ustanowiony na poziomie 416 godzin, co może zostać zakwestionowane podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy.

Praca na nocnej zmianie w dniu wprowadzenia i odwołania czasu letniego

Dwukrotnie w każdym roku kalendarzowym pracodawcy organizujący pracę pracownikom nocnej zmiany zderzają się z konsekwencjami wynikający-mi z faktu wprowadzenia i odwołania czasu letniego. W dniach, w których zdarzenie to następuje powstaje pytanie, jaki ma ono wpływ na wymiar czasu pracy pracownika świadczącego pracę na nocnej zmianie.

Raport: z pracą w nadgodzinach mierzy się 85 proc. pracowników i 92 proc. zarządzających

85 proc. pracowników i 92 proc. zarządzających zespołem pracuje w nadgodzinach - podano w raporcie Hays Poland i Baker McKenzie "Nadgodziny 2023". Głównym powodem takiej pracy są zbyt liczne obowiązki służbowe.

Problem diet za krajowe odcinki zagranicznej podróży służbowej

Problem diet należnych z tytułu zagranicznej podróży służbowej za tzw. odcinki krajowe wzbudza kontrowersje w praktyce. Wszystko za sprawą dość kontrowersyjnego stanowiska, jakie w tym przedmiocie zajmuje resort pracy.

Praca nadliczbowa a polecenie przełożonego

Do zainicjowania pracy w godzinach nadliczbowych najczęściej dochodzi na podstawie polecenia wydanego przez pracodawcę czy też innego przełożonego. Jednak w orzecznictwie nieraz rozpatrywane były przypadki, w których wykonywanie przez pracownika zadań poza jego harmonogramowymi godzinami pracy było uznawane za pracę nadliczbową, mimo braku uprzednio wydanego polecenia w tym zakresie.