Znany supermarket obchodzi przepisy dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę i święta?

Pracownicy sieci jednej z najbardziej znanych supermarketów w Polsce zwracają uwagę na łamanie praw pracowniczych poprzez nakaz pracy w dni ustawowe wolne od pracy. PIP w tym konkretnym przypadku nie widzi problemu. Sprawie przygląda się Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Badanie: liczba naruszeń praw pracowników wzrosła o prawie 6 tysięcy w ciągu roku

Liczba naruszeń praw pracowników wyniosła w 2021 r. ponad 42 tys. i była o prawie 6 tys. większa niż w 2020 r. – informuje Personnel Service na podstawie danych PIP. Eksperci firmy radzą, jak rozpoznać rzetelnego pracodawcę.

Badanie: Polacy pracowali w 2021 r. średnio 43,3 godziny tygodniowo

Polacy pracowali w 2021 r. średnio 43,3 godziny. tygodniowo - wynika z badania w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego 2022/2021. Dodano, że zmniejszył się odsetek pracujących w szarej strefie.

12 godzin dziennie pracy i ekstremalna temperatura w kabinie – operatorzy żurawi zwracają uwagę na problem!

Operatorzy żurawi wieżowych i szybkomontujących zwracają uwagę na nieprzestrzeganie przepisów dotyczących norm czasu ich pracy, a także m.in. na zbyt wysoką temperaturę powietrza w kabinach, co może skutkować poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa zarówno ich, jak i osób przebywających w pobliżu placu budowy. 

RPO: zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych powinni mieć prawo do minimalnego odpoczynku

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych powinny mieć ustawowe prawo do minimalnego odpoczynku – co najmniej 11 nieprzerwanych godzin w każdej dobie – wskazuje rzecznik praw obywatelskiej Marcin Wiącek w piśmie do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

Prawo do przerwy na karmienie w dniu wyjścia prywatnego pracownicy zatrudnionej na części etatu

Czy kobieta karmiąca dziecko piersią i korzystająca z przerw z tego tytułu może skorzystać w danym dniu z tzw. wyjścia prywatnego bez utraty prawa do przerwy na karmienie? 

Poinformowanie pracownika o przysługujących przerwach w treści informacji o warunkach zatrudnienia

Za sprawą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105), planowana jest zmiana treści art. 29 § 3 kodeksu pracy (dalej: KP), która to wprowadza nowe obowiązki pracodawcy względem pracownika.

Sposób określenia normy i wymiaru czasu pracy w nowej informacji o warunkach zatrudnienia

W myśl art. 29 § 3 kodeksu pracy (dalej: KP) pracodawca przekazuje pracownikowi, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu zawarcia umowy o pracę, informację o podstawowych warunkach zatrudnienia (tzw. informację dodatkową), w tym m.in. o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy. Po zmianie przepisów kodeksu pracy, do jakiej dojdzie w związku z koniecznością implementacji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105), poza normami czasu pracy, pracodawca będzie zobowiązany do podawania w treści informacji dodatkowej również dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy danego pracownika.

Szkolenia a czas pracy  

Problem zaliczania do czasu pracy okresu uczestniczenia przez pracowników w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe od dawna budził sporo kontrowersji w praktyce.  Dotychczasowe przepisy prawa pracy nie dawały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy tego typu szkolenia odbywające się poza harmonogramowymi godzinami pracy pracownika lub w dniu dla niego wolnym od pracy należy traktować na równi z czasem spędzonym na stanowisku pracy.  Niebawem, za sprawą Noweli wdrażającej do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105), w kodeksie pracy pojawi się przepis rozstrzygający to zagadnienie.

Badanie: Polacy coraz częściej pracują po godzinach; prawie 6 godzin tygodniowo dodatkowej pracy za darmo

Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.