Dzień wolny od pracy dla pracowników różnych wyznań

W Polsce dniami wolnymi od pracy są dni wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Większość z tych dni stanowią święta katolickie. Co w przypadku, kiedy pracownik jest innego wyznania, a chciałby otrzymać dzień wolnego w ważnym dniu dla jego religii, na takich samych zasadach jak katolicy? Co z katolikami, którzy mimo święta muszą świadczyć pracę?

Kwestia rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych osób niepełnosprawnych

Do Minister Rodziny i Polityki Społecznej skierowano zapytanie dotyczące wprowadzenia regulacji w kwestii rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom niepełnosprawnym, tak aby pracodawcy nie nadużywali możliwości udzielania czasu wolnego zamiast wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

Odpracowywanie wyjść prywatnych

Czy pracownik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ma prawo do wyjść prywatnych w godzinach pracy i ich odpracowania?

Przerwy od pracy pracownicy karmiącej dwoje dzieci z różnych porodów

Jak długa przerwa na karmienie przysługuje matce w przypadku, gdy jej dzieci nie urodziły się przy jednym porodzie?

Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców

Minister Infrastruktury opublikował obwieszczenie w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy.

Analitycy: Polacy pracują dłużej niż mieszkańcy najbardziej rozwiniętych państw Europy

Polacy pracują dłużej niż mieszkańcy najbardziej rozwiniętych krajów Europy, średnio 39,7 godz. tygodniowo, podczas gdy Francuzi, Szwedzi, Niemcy czy Duńczycy poniżej 36 godzin - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Krótsza praca przynosi korzyści gospodarce - dodał.

Badanie: 68 proc. pracowników opowiada się za czterodniowym tygodniem pracy

Już 68 proc. pracowników jest zdania, że skrócenie tygodnia pracy do czterech dni wpłynęłoby pozytywnie na ich zdrowie – wynika z badania zleconego przez Personnel Service. Przeciwne są m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby po 55 roku życia.

Rząd zajmie się projektem noweli dotyczącym m.in. czasu pracy kierowców

rząd zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Zmiany w projekcie dotyczą m.in. czasu pracy kierowców.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2022 r.

W nadchodzącym roku będziemy mieć 114 dni wolnych od pracy, w tym (zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy) 13 ogólnopaństwowych świąt wolnych od pracy. Pracodawca w 2022 r. będzie musiał oddać pracownikom 1 dzień wolnego za święto, które wypada w sobotę. 4 dni świąteczne wypadają w niedziele.

Badanie: co piąty Polak pracuje więcej niż osiem godzin dziennie

63 proc. badanych Polaków deklaruje, że pracuje 7-8 godzin dziennie. Natomiast 21 proc. respondentów zajmuje się pracą dłużej, nawet 10 godzin dziennie – wynika z badania wykonanego dla platformy ePsycholodzy.pl.