Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej – urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym zagrożeniem lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy.

więcej

Do środków ochrony indywidualnej zalicza się również:

  • zespoły składające się z kilku urządzeń lub rodzajów wyposażenia, które zostały ze sobą połączone w celu ochrony człowieka przed jednym lub wieloma jednocze­śnie występującymi zagrożeniami;
  • urządzenia lub wyposażenie ochronne, połączone z niesłużącym do ochrony środkiem wyposażenia indywidualnego, noszonym lub też trzymanym przez osobę w celu wykonania określonych czynności;
  • wymienne składniki środków ochrony indywidualnej, które są istotne dla ich wła­ściwego funkcjonowania, używane wyłącznie do takich środków.
ARTYKUŁY
Kolejny etap działań po ocenie ryzyka–środki kontroli

Kolejny etap działań po ocenie ryzyka–środki kontroli

Wdrożenie bezpiecznych praktyk pracy w celu minimalizacji narażenia na COVID-19 w miejscu pracy wymaga najpierw oceny ryzyka, a następnie zastosowania hierarchizowanych środków kontroli.

czytaj więcej
„Nowa normalność” w zakładach pracy

„Nowa normalność” w zakładach pracy

Epidemia koronawirusa nadal trwa, jednak zakłady pracy pomału starają się wracać do normalności. Aby jednak pracować bezpiecznie, należy przestrzegać podstawowych zasad.

czytaj więcej
Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia PIP

Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia PIP

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała zalecenia w sprawie bezpiecznego powrotu do pracy. Przypomina m.in. o konieczności podjęcia środków bezpieczeństwa w zakładach pracy w związku z zagrożeniem koronawirusem.

czytaj więcej
Zalecenia dla rolników w związku z COVID-19

Zalecenia dla rolników w związku z COVID-19

Higiena rąk, dróg oddechowych, powierzchni roboczych – to podstawowe środki, pozwalające na uniknięcie zakażenia koronawirusem przez rolników – podkreśla Główny Inspektorat Sanitarny.

czytaj więcej
Przepisy dot. obowiązku zakrywania ust i nosa

Przepisy dot. obowiązku zakrywania ust i nosa

Ukazało się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r., które uszczegóławia przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa.

czytaj więcej
Od środy rusza sprzedaż maseczek w sklepach Żabka

Od środy rusza sprzedaż maseczek w sklepach Żabka

Żabka wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne sprzedawane bez zysku, w cenie ok. 1,6 zł za sztukę – poinformowała w komunikacie sieć. Dodatkowo firma przekaże nieodpłatnie pół miliona maseczek medycznych do szpitali.

czytaj więcej
W prywatnym samochodzie można nie nosić maseczek

W prywatnym samochodzie można nie nosić maseczek

W samochodzie nie ma obowiązku noszenia maseczek, bo jesteśmy najczęściej w nim sami albo w tym gronie, w którym żyjemy w domu. Maseczki będą obowiązkowe w transporcie publicznym – wyjaśnił minister zdrowia Szumowski.

czytaj więcej
Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii

Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przygotowało wytyczne w zakresie funkcjonowania zakładów przemysłowych.

czytaj więcej
Obowiązek zasłaniania ust i twarzy od 16 kwietnia

Obowiązek zasłaniania ust i twarzy od 16 kwietnia

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Oprócz tego przedłużane zostają wszystkie dotychczasowe zasady bezpieczeństwa.

czytaj więcej
Wytyczne dla pielęgniarek POZ

Wytyczne dla pielęgniarek POZ

W obecnej sytuacji wielu pracowników może sobie pozwolić na bezpieczną pracę w domu. Jednak są zawody, które w dobie pandemii są szczególnie narażone, znajdują się na pierwszej linii frontu i są to m.in. pielęgniarki.

czytaj więcej
WHO rozważa zalecenie noszenia masek

WHO rozważa zalecenie noszenia masek

Panel ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rozważa wprowadzenie zalecenia noszenia masek ochronnych w miejscach publicznych, szczególnie w pomieszczeniach.

czytaj więcej
Czy dzięki maseczce czujesz się bezpieczniej?

Czy dzięki maseczce czujesz się bezpieczniej?

Jeśli ktoś czuje się bezpieczniej nosząc maseczkę, to powinien ją nosić. Można też zabezpieczyć się szalikiem - powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

czytaj więcej