Samodzielne pełnienie zadań służby BHP przez pracodawcę

Pracodawca może sam zastąpić służbę BHP, jeżeli zatrudnia do 50 pracowników. W pytaniu naszego czytelnika odpowiadamy, czy jako pracodawca ma obowiązek realizować osobiście wszystkie zadania służby zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy?

Zmiana kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Czy w służbie BHP mogą być zatrudnieni dwaj główni specjaliści?

Czy stanowisko głównego specjalisty w dziale BHP mogą piastować jednocześnie dwaj pracownicy?

Rządowy program poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informacje dotyczące projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r.

Zawód: specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać specjalistą do spraw BHP? Jaki jest jego zakres obowiązków, ile może zarobić oraz jak wygląda jego organizacja pracy? Te i inne zagadnienia przybliżamy w poniższym tekście.

Nie zapomnij o analizie stanu BHP w zakładzie

Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie pracy. Skąd wynika obowiązek przeprowadzenia analizy stanu BHP? Kto powinien ją sporządzić i co powinno się w niej zawierać? Jakie dokumenty mogą okazać się pomocne?  

Praca w BHP – jakich umiejętności potrzebujesz?

Praca w BHP to rozwojowe i dobrze płatne stanowisko. Wymaga jednak nie tylko wykształcenia, ale też odpowiednich umiejętności. Jak wygląda idealny kandydat do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Czy można być stażystą w służbie BHP?

Jeden z naszych pracowników rozpoczął studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie jest zatrudniony w dziale spedycji, ale po ukończeniu studiów docelowo chcemy go przenieść do działu BHP na cały etat. Czy w okresie odbywania studiów podyplomowych możemy zatrudnić go na część etatu w dziale BHP na stanowisku referenta, w celu zdobycia stażu wymaganego do pełnienia niektórych stanowisk w służbie BHP? Dzięki temu, zaraz po zakończeniu studiów moglibyśmy go zatrudnić na stanowisku specjalisty do spraw BHP, dla którego to stanowiska jest wymagany 1-roczny okres zatrudnienia w służbie BHP.

Czym są i czemu służą instrukcje bhp?

Instrukcje bhp są jednym z niezbędnych elementów służących do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Kto odpowiada za wydanie instrukcji w sprawie BHP w zakładzie pracy? Co powinna zawierać? Jaką rolę w tym zakresie pełni służba BHP?

Pracownicy tymczasowi a stan załogi obligujący do utworzenia służby BHP

Nasz zakład pracy zatrudnia obecnie 97 pracowników. W związku z tym nie mamy obowiązku tworzenia służby BHP jako jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze przedsiębiorstwa. Zadania służby BHP wykonuje u nas specjalista spoza zakładu na zasadach art. 23711 § 2 kodeksu pracy (dalej: KP). Niebawem chcielibyśmy zatrudnić paru pracowników wynajętych z agencji pracy tymczasowej. Fakt ten spowoduje, że poziom zatrudnienia w naszym przedsiębiorstwie przekroczy 100 pracowników, co wiązałoby się z koniecznością utworzenia służby BHP. Czy jednak pracownicy tymczasowi są wliczani na poczet poziomu zatrudnienia, który decyduje o konieczności utworzenia służby BHP? Czy do stanu liczebnego załogi w kontekście tego obowiązku należy wliczać tylko pracowników zatrudnionych na zasadach kodeksowych?