Rządowy program poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informacje dotyczące projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r.

Zawód: specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać specjalistą do spraw BHP? Jaki jest jego zakres obowiązków, ile może zarobić oraz jak wygląda jego organizacja pracy? Te i inne zagadnienia przybliżamy w poniższym tekście.

Nie zapomnij o analizie stanu BHP w zakładzie

Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie pracy. Skąd wynika obowiązek przeprowadzenia analizy stanu BHP? Kto powinien ją sporządzić i co powinno się w niej zawierać? Jakie dokumenty mogą okazać się pomocne?  

Praca w BHP – jakich umiejętności potrzebujesz?

Praca w BHP to rozwojowe i dobrze płatne stanowisko. Wymaga jednak nie tylko wykształcenia, ale też odpowiednich umiejętności. Jak wygląda idealny kandydat do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Czy można być stażystą w służbie BHP?

Jeden z naszych pracowników rozpoczął studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie jest zatrudniony w dziale spedycji, ale po ukończeniu studiów docelowo chcemy go przenieść do działu BHP na cały etat. Czy w okresie odbywania studiów podyplomowych możemy zatrudnić go na część etatu w dziale BHP na stanowisku referenta, w celu zdobycia stażu wymaganego do pełnienia niektórych stanowisk w służbie BHP? Dzięki temu, zaraz po zakończeniu studiów moglibyśmy go zatrudnić na stanowisku specjalisty do spraw BHP, dla którego to stanowiska jest wymagany 1-roczny okres zatrudnienia w służbie BHP.

Czym są i czemu służą instrukcje bhp?

Instrukcje bhp są jednym z niezbędnych elementów służących do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Kto odpowiada za wydanie instrukcji w sprawie BHP w zakładzie pracy? Co powinna zawierać? Jaką rolę w tym zakresie pełni służba BHP?

Pracownicy tymczasowi a stan załogi obligujący do utworzenia służby BHP

Nasz zakład pracy zatrudnia obecnie 97 pracowników. W związku z tym nie mamy obowiązku tworzenia służby BHP jako jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze przedsiębiorstwa. Zadania służby BHP wykonuje u nas specjalista spoza zakładu na zasadach art. 23711 § 2 kodeksu pracy (dalej: KP). Niebawem chcielibyśmy zatrudnić paru pracowników wynajętych z agencji pracy tymczasowej. Fakt ten spowoduje, że poziom zatrudnienia w naszym przedsiębiorstwie przekroczy 100 pracowników, co wiązałoby się z koniecznością utworzenia służby BHP. Czy jednak pracownicy tymczasowi są wliczani na poczet poziomu zatrudnienia, który decyduje o konieczności utworzenia służby BHP? Czy do stanu liczebnego załogi w kontekście tego obowiązku należy wliczać tylko pracowników zatrudnionych na zasadach kodeksowych?

Zawód inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy jest pracownikiem służby bhp, który w hierarchii zawodowej na tej płaszczyźnie znajduję się najniżej. Jakie wymagania, a także umiejętności powinna posiadać osoba na tym stanowisku?

Czy można odbyć wstępne szkolenie BHP przed nawiązaniem stosunku pracy?

Zamierzamy zatrudnić nowego pracownika z dniem 1 października. Do tego czasu zostało jeszcze kilka dni. Z pewnych względów przed tą datą nie możemy zawrzeć z nim umowy o pracę. Od dłuższego czasu osoba ta ma status bezrobotnego. Czy moglibyśmy poddać go szkoleniu wstępnemu BHP już teraz, zanim dojdzie do formalnego rozpoczęcia pracy w naszym przedsiębiorstwie? Tego typu działanie podyktowane jest względami natury organizacyjnej. Szkolenia z zakresu BHP prowadzi u nas specjalista spoza zakładu pracy, który zajmuje się wykonywaniem zadań służby BHP, na podstawie art. 23711 § 2 kodeksu pracy (dalej: KP). W siedzibie naszej firmy pojawia się w każdą środę i mógłby wtedy przeszkolić tego nowego pracownika. Przy czym, pewna kwestia budzi nasze wątpliwości. A mianowicie, zgodnie z art. 2373 § 3 KP, szkolenia BHP mają odbywać się w czasie pracy. Czy jednak w przedstawionej sytuacji czas udziału w szkoleniu BHP również będzie wliczony do czasu pracy, skoro uczestnicząca w nim osoba jeszcze nie posiada statusu pracownika?

19 września – Dzień Pracownika Służby BHP

Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19.09. Został on wprowadzony podczas Kongresu Służby BHP w październiku 2010 r. Ostatecznie o dacie 19.09 zadecydowali delegaci na Nadzwyczajnym Zjeździe OSPSBHP w grudniu 2010 r.