Kwestia rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych osób niepełnosprawnych

Do Minister Rodziny i Polityki Społecznej skierowano zapytanie dotyczące wprowadzenia regulacji w kwestii rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom niepełnosprawnym, tak aby pracodawcy nie nadużywali możliwości udzielania czasu wolnego zamiast wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

Czy pracodawca może nakazać pracownikowi sprzątanie toalet lub pomieszczeń socjalnych?

Zdarzają się sytuacje, kiedy firmy nie zatrudniają osób sprzątających, a wymagają od swoich pracowników dbania o porządek i czystość w miejscu pracy. Zachowanie porządku w miejscu pracy nie powinno budzić żadnych kontrowersji. Jednak, co w przypadku, kiedy pracodawca nakazuje pracownikowi wykonywanie prac, które nie wynikają z umowy o pracę np. sprzątanie toalety czy pomieszczenia socjalnego?

CBOS: Pensja zachęca 30 proc. kobiet do powrotu po urlopie macierzyńskim na rynek pracy

Dla 30 proc. kobiet czynnikiem zachęcającym do powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim jest pensja, która pokrywa co najmniej koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka. Dla 28 proc. ułatwienia w wykonywaniu pracy, a dla 27 proc. kobiet łatwy dostęp do żłobków i przedszkoli – wynika z sondażu CBOS.

Trwają prace nad projektem zmian w Kodeksie pracy

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja, że na II kwartał 2022 r. planowane jest przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Planuje się wprowadzenie m.in. elastycznego czasu pracy dla rodziców, przedłużenia urlopów rodzicielskich, a także zmian dot. umów na czas określony.

Nie zapomnij o analizie stanu BHP w zakładzie

Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie pracy. Skąd wynika obowiązek przeprowadzenia analizy stanu BHP? Kto powinien ją sporządzić i co powinno się w niej zawierać? Jakie dokumenty mogą okazać się pomocne?  

Działalność gospodarcza i umowy cywilnoprawne wliczane do stażu pracy? RPO pisze w tej sprawie do MRiPS

Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają zaliczać okresów prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw warto pochylić się nad kwestią wyliczania stażu pracy dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Kiedy pracownikowi należy się ekwiwalent za pranie odzieży roboczej? Ile taki ekwiwalent powinien wynosić? Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej nie wlicza się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

Kielce/ Prawomocny wyrok ws. związkowca, który dostał wypowiedzenie w bombonierce

Kielecki sąd okręgowy uznał, że zwolnienie w trybie dyscyplinarnym związkowca Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach było niezasadne. Mężczyzna miał otrzymać wypowiedzenie w pudełku po bombonierce.

Limit umów na czas określony

Umowę o pracę, oprócz tych na czas nieokreślony, zawiera się na okres próbny albo na czas określony. Kodeks pracy ograniczając możliwość zawierania umów terminowych z jednym pracodawcą, chroni pracownika przed nadużywaniem umów na czas określony przez drugą stronę stosunku pracy.

Maląg: prace nad wpisaniem pracy zdalnej do Kodeksu Pracy są zaawansowane

Proces prac nad wpisaniem pracy zdalnej do Kodeksu Pracy jest zaawansowany - poinformowała minister rodziny i pracy Marlena Maląg. Wskazała, że już dziś praca zdalna jest możliwa na mocy przepisów ustaw covidowych.