Thumb

Nieobecność pracownika spowodowana chorobą. Najważniejsze informacje.

Kiedy nieobecność z powodu choroby jest usprawiedliwiona, jakie świadczenia przysługują pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim, jak powiadomić pracodawcę o chorobie, czy można rozwiązać umowę z pracownikiem, który przebywa na zwolnieniu lekarskim? Te i inne związane z tematem zwolnień lekarskich zagadnienia zostaną omówione w poniższym tekście.
Thumb

Dwa dni dodatkowego urlopu – zmiana przepisów w związku z epidemią

Według nowych przepisów honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki (w tym osocze po chorobie COVID-19), w przypadku ogłoszenia stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego, należy się m.in. zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym.
Thumb

Systemy czasu pracy

Według ogólnych zasad czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, co przeciętnie przekłada się na 40 godzin tygodniowo. Dając możliwość elastyczności, zarówno pracownikom jak i pracodawcom, Kodeks pracy przewiduje kilka różnych rodzajów systemów czasu pracy.
Thumb

Praca w godzinach nadliczbowych – najważniejsze informacje

Pracodawca mając uzasadnioną przyczynę może żądać od pracownika pracy w godzinach nadliczbowych. Jakie są ograniczenia nadgodzin? Kto nie może pracować w godzinach nadliczbowych? Jaki dodatek przysługuje pracownikowi za dodatkowe godziny pracy?
Thumb

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Wiele firm z powodu pandemii staje w obliczu problemów kadrowych. Część z nich musi ograniczyć zatrudnienie, część uzupełnić braki personalne. Możliwość czasowego powierzenia innej pracy zatrudnionemu daje zakładom pracy szansę poradzenia sobie z tymi problemami.
Thumb

Przedemerytalna ochrona stosunku pracy

Pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Według obowiązującego prawa ochroną objęte są kobiety, które ukończyły 56 rok życia oraz mężczyźni, którzy ukończyli 61 rok życia. Działanie to ma na celu zachowanie stabilności stosunku pracy do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.
Thumb

Urlop bezpłatny – najważniejsze informacje

Urlop bezpłatny udzielany jest na wniosek pracownika. Może on być przeznaczony na dowolny cel, np. na naukę, odpoczynek, opiekę nad dzieckiem lub na pracę u innego pracodawcy. Podczas trwania urlopu pracownik jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem. Zdarzają się sytuacje, w których pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi bezpłatnego urlopu.
Thumb

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Najczęściej spotykanymi formami rozwiązania umowy o pracę są: rozwiązanie umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jak natomiast wygląda sytuacja z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia? Kiedy takie rozwiązanie może zastosować pracodawca, a kiedy pracownik?
Thumb

Koronawirus w zakładzie pracy – kto powinien wiedzieć o zakażaniu?

Zarażenia koronawirusem w każdym zakładzie pracy budzą szereg wątpliwości u pracodawcy. Rodzą się pytania dotyczące m.in. informowania o przypadkach zachorowań w miejscu pracy.
Thumb

Przepisy o pracy zdalnej będą oparte na obecnych zasadach telepracy

Chcemy, by rozwiązania dotyczące pracy zdalnej zastąpiły obecne przepisy o telepracy i w przeważającym zakresie opierały się na tych samych zasadach - powiedziała PAP szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Szczegółowe zasady pracy zdalnej pracodawca będzie ustalał w porozumieniu z pracownikiem.