Sposób określenia normy i wymiaru czasu pracy w nowej informacji o warunkach zatrudnienia

W myśl art. 29 § 3 kodeksu pracy (dalej: KP) pracodawca przekazuje pracownikowi, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu zawarcia umowy o pracę, informację o podstawowych warunkach zatrudnienia (tzw. informację dodatkową), w tym m.in. o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy. Po zmianie przepisów kodeksu pracy, do jakiej dojdzie w związku z koniecznością implementacji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105), poza normami czasu pracy, pracodawca będzie zobowiązany do podawania w treści informacji dodatkowej również dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy danego pracownika.

Dodatkowa praca

Artykuł 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE.L Nr 186, str. 105) nakłada na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia do wewnętrznych porządków prawnych regulacji zabraniającej wprowadzania w stosunkach pracy zakazów podejmowania dodatkowej pracy przez pracowników. Ewentualne zakazy lub ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać co najwyżej z przyczyn obiektywnych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona tajemnicy handlowej, rzetelność służby cywilnej czy unikanie konfliktów interesów.

Ekspertka: zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną; jej uregulowanie jest bardzo ważne

Najbardziej wyczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy są regulacje dotyczące pracy zdalnej - ocenia dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska. Dla pracodawców uregulowanie przepisami prawa takiej formy pracy jest bardzo ważne - dodaje.

Zwolnienie od pracy z uwagi na siłę wyższą

W związku z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79), w kodeksie pracy pojawi się nowe uprawnienie pracownicze, dające możliwość uzyskania zwolnienia od pracy z uwagi na wystąpienie tzw. siły wyższej.  Według zamierzeń ustawodawcy, z uprawnienia tego pracownicy będą mogli korzystać od 1 sierpnia 2022 r.

Upał w pracy? Sprawdź co powinien zrobić twój pracodawca

Sierpniowy okres wakacyjny przynosi ze sobą wyjątkowe upalne dni. Skok temperatury może sprawić, że wydajność w pracy może zmaleć. Co zrobić, aby temu zapobiec? Jakie w związku z tym dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcach? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w przepisach prawa pracy.

Sejm za dalszymi pracami nad projektem w sprawie pracy zdalnej

Do dalszych prac w komisji trafi projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który m.in. reguluje zasady pracy zdalnej. Sejm nie zgodził się w czwartek na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, o co wnioskowała Konfederacja.

Walka z luką płacową

Zarobki za taką samą pracę, na takim samym stanowisku powinny być równe. Mimo tego od lat słyszy się o dyskryminacji zarobkowej ze względu na płeć. Jak różnice wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami prezentują się w Polsce? Czy są podejmowane jakieś kroki, aby przeciwdziałać temu zjawisku?

Analiza: ryzyko zgonu u osób korzystających z urlopu spada o 20 proc.

U pracowników, którzy potrafią w wakacje odciąć się od obowiązków służbowych obserwuje się trwałe podniesienie nastroju i zwiększenie poziomu szczęścia - stwierdzono w analizie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodano, że ryzyko zgonu u osób korzystających z urlopu spada o 20 proc.

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?

Czy w wysłanym do pracownika oświadczeniu w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego, dniem ustania zatrudnienia jest data wskazana w tym piśmie, data odebrania przez pracownika listu poleconego, czy dzień otrzymania przez nas potwierdzenia odbioru?

Maląg: wprowadzamy rozwiązanie, które umożliwi pracodawcy kontrolę trzeźwości pracowników

W Kodeksie pracy wprowadzamy rozwiązanie, które umożliwi pracodawcy zbadanie, czy pracownik jest trzeźwy, czy po spożyciu alkoholu lub innych środków – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.