Przerwany urlop wypoczynkowy

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Przepisy a praca w wysokich temperaturach

Po długiej zimie doczekaliśmy się dłuższych i cieplejszych dni. Temperatura powietrza będzie stopniowo rosnąć, co może przełożyć się na bezpieczeństwo, wydajność i stan psychofizyczny pracowników. Do obowiązków pracodawców należy zapobieganie negatywnym skutkom wysokich temperatur w zakładzie pracy.

Badanie trzeźwości pracowników świadczących pracę zdalną

Po zmianie przepisów kodeksowych rozważamy wprowadzenie zakładowej procedury badania trzeźwości pracowników. Zastanawiamy się, czy jedną z grup pracowniczych objętych kontrolą mogliby być pracownicy świadczący pracę zdalnie. Czy taka kontrola mogła by się odbywać w ramach kontroli pracy zdalnej na zasadach art. 6728 KP? Jak wówczas miałaby taka kontrola przebiegać i czy w ogóle objęcie nią tego typu pracowników byłoby możliwe?

Ekspert prawa pracy: praca zdalna od 7 kwietnia, ale nie dla każdego

Nie w każdym przypadku pracodawca może zezwolić na wykonywanie pracy zdalnej - przede wszystkim dotyczy do prac szczególnie niebezpiecznych – powiedział PAP Sebastian Kryczka, prawnik, ekspert prawa pracy. 7 kwietnia wejdą w życie przepisy dotyczące wykonywania pracy zdalnej.

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw - poinformowało w piątek biuro prasowe KPRP. Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy dotyczące tzw. work-life balance i tzw. dyrektywę rodzicielską.

Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji Kodeksu pracy

Sejm przyjął w czwartek część poprawek Senatu do nowelizacji Kodeksu pracy. Ustawa wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielską. Nowela trafi teraz do prezydenta.

Niejasności przy interpretacji przepisów dotyczących okazjonalnej pracy zdalnej

7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające pracę zdalną do Kodeksu pracy. Wśród pracowników i pracodawców pojawiły się liczne wątpliwości dotycząc m.in. tego jak w praktyce stosować okazjonalną pracę zdalną, kiedy pracodawca może odmówić okazjonalnej pracy zdalnej, w jaki sposób dni okazjonalnej pracy zdalnej mają być liczone w przypadku zmiany pracodawcy.

Dodatkowe dni wolne pracowników prawosławnych

Zgodnie z danymi prezentowanymi w Małym Roczniku Statystycznym za 2022 r. wydanym przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce mieszka nieco ponad pół miliona osób wyznania prawosławnego. Ich liczba w praktyce może być dużo większa ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Jednakże mało kto wie, że pracownicy wyznania prawosławnego mają prawo do dni wolnych m.in. ze względu na inny termin Świąt Bożego Narodzenia. Wynika to ze stosowania w kościele prawosławnym kalendarza juliańskiego w odróżnieniu od kalendarza gregoriańskiego wykorzystywanego w kościele katolickim. Jak ma się to do dodatkowych uprawnień osób wyznania prawosławnego?

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy wprowadzają zmiany m.in. w urlopach rodzicielskich

Zmiany w urlopach rodzicielskich, szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy i możliwość zwolnienia od pracy "z powodu działania siły wyższej" – takie m.in. rozwiązania przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy, którą w środę uchwalił Sejm.

Sejm/ Komisja za projektem nowelizacji Kodeksu pracy w sprawie tzw. work-life balance

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny jednogłośnie opowiedziała się w poniedziałek za projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który ma na celu wdrożenie unijnych dyrektyw w sprawie tzw. work-life balance. Projekt zakłada m.in. zmiany w urlopach rodzicielskich.