Narzędzia:

Polityka prywatności

 1. Asystent BHP Portal ceni sobie prywatność Użytkowników Portalu. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Portal zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administratorem danych jest firma Tarbonus z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 17, 31-231 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000028983, NIP: 8671972415.
 3. Kontakt z osobą realizującą zadania z zakresu ochrony danych u Administratora: odo@tarbonus.pl
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników do przetwarzania danych niezbędnych w celu rejestracji, a tym samym udostępnienia Użytkownikom wybranych funkcji Portalu oraz otrzymywania newslettera. 
 5. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu rejestracji, udostępnienia wybranych funkcji Portalu dostępnych po zarejestrowaniu się oraz otrzymywania newslettera. 
 6. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane w celach udostępnienia Użytkownikom funkcji Portalu, do kontaktowania się z Użytkownikiem.
 7. Okazjonalnie w Portalu organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o konkursach.
 8. Portal nie udostępnia danych swoich Użytkowników podmiotom trzecim.
 9. Portal zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, usunięcia danych osobowych ze zbioru danych, uzyskania informacji o dacie wprowadzenia danych do zbioru danych.
 10. Portal wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 11. Portal stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
 12. Portal przestrzega ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer).
 13. Tarbonus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce prywatności. Wszelkie zmiany zostaną podane do wiadomości publicznej przez opublikowanie Polityki prywatności na stronie https://asystentbhp.pl/polityka-prywatnosci-2/. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)