1. www.asystentbhp.pl ceni sobie prywatność Użytkowników naszego serwisu. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności www.asystentbhp.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  2. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 17, 31-231 Kraków, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000376270, NIP: 945-215-42-84,.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników do przetwarzania danych niezbędnych w celu wysyłania newsletterów oraz udostępnienia użytkownikom wybranych funkcji portalu.
  4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest konieczne do otrzymywania newslettera i udostępnienia wybranych funkcji portalu, dostępnych po zarejestrowaniu się.
  5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane w celach udostępnienia Użytkownikom funkcji portalu, do kontaktowania się z Użytkownikiem.
  6. Okazjonalnie w serwisie www.asystentbhp.pl organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o konkursach.
  7. www.asystentbhp.pl nie udostępnia danych swoich Użytkowników podmiotom trzecim.
  8. Serwis „www.asystentbhp.pl zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, usunięcia danych osobowych ze zbioru danych, uzyskania informacji o dacie wprowadzenia danych do zbioru danych.
  9. Serwis wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  10. Serwis www.asystentbhp.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)