Służba medycyny pracy

Służba medycyny pracy utworzona jest w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli zdrowia pracujących. Systematyczna kontrola zdrowia pracujących, prowadzona także w celu aktywnego oddziaływania na poprawę warunków pracy przez pracodawcę i ograniczania w ten sposób ryzyka zawodowego, obejmuje procedury i badania służące ocenie zdrowia pracujących ukierunkowanej na identyfikowanie tych elementów stanu zdrowia, które pozostają w związku przyczynowym z warunkami pracy.

więcej

W ramach kontroli zdrowia osoby pracujące otrzymują informacje i wskazania lekarskie odnośnie sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom w stanie zdrowia.

Zadania służby medycyny pracy wykonują: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.

Jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy są:

  • podmioty wykonujące działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi;
  • wojewódzkie ośrodki medycyny pracy.

Osoby realizujące zadania służby medycyny pracy przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania tej służby.

ARTYKUŁY
Szczepienia ochronne dla pracowników, funkcjonariuszy

Szczepienia ochronne dla pracowników, funkcjonariuszy

U niektórych pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy zaleca się wykonanie określonych szczepień ochronnych. To, o jakie osoby chodzi, wynika z wykonywanych przez nie czynności zawodowych.

czytaj więcej
Od niedzieli funkcjonuje tzw. sieć szpitali

Od niedzieli funkcjonuje tzw. sieć szpitali

594 placówki, w których jest łącznie ponad 145 tys. łóżek, funkcjonują od niedzieli w ramach tzw. sieci szpitali. Resort zdrowia przekonuje, że nowe rozwiązania poprawią dostęp do leczenia specjalistycznego w szpitalach

czytaj więcej
Personel medyczny często świadczy pracę bez odpoczynku

Personel medyczny często świadczy pracę bez odpoczynku

W ok. 23 proc. skontrolowanych w 2015 r. placówkach pracodawcy nie zapewnili m.in. lekarzom, pielęgniarkom i diagnostom laboratoryjnym odpoczynku dobowego, a w 11 proc. tygodniowego - wynika z kontroli PIP.

czytaj więcej
Minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych

Minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych

W ubiegłym tygodniu, w środę weszły w życie przepisy regulujące sposób ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych.

czytaj więcej
Zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej

Zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej

Wprowadzane zmiany ułatwią dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Wyeliminują sytuacje, gdy pacjenci, którzy mieli prawo do świadczeń, nie korzystali ze świadczeń POZ z obawy przed poniesieniem kosztów.

czytaj więcej
Ostatni rok papierowych zwolnień

Ostatni rok papierowych zwolnień

Tylko do końca tego roku lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia na druku ZUS ZLA. Od 1 stycznia 2018 r. jedyną dopuszczalną formą będą dokumenty elektroniczne lub ich wydruki....

czytaj więcej
Profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie

Pracownicy podlegają obowiązkowym profilaktycznym badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym i kontrolnym.

czytaj więcej
Wyniki kontroli w czterech szpitalach

Wyniki kontroli w czterech szpitalach

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć podczas spotkania, które odbyło się 29 września 2016 r. w Głównym Inspektoracie Pracy poinformował dziennikarzy o wynikach kompleksowej kontroli przeprowadzonej w czterech szpitalach

czytaj więcej
Wojskowa służba medycyny pracy

Wojskowa służba medycyny pracy

W odniesieniu do kandydatów na żołnierzy zawodowych zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy dotyczące orzecznictwa lekarskiego wykonywane są przez wojskowe komisje lekarskie

czytaj więcej
Kto musi sam zadbać o profilaktyczną opiekę zdrowotną?

Kto musi sam zadbać o profilaktyczną opiekę zdrowotną?

Niektórzy z nas muszą sami zadbać o opiekę ze strony służby medycyny pracy. Dotyczy to określonych grup osób, które samodzielnie składają w wybranej podstawowej jednostce służby medycyny pracy

czytaj więcej
Służby BHP wobec ochrony zdrowia

Służby BHP wobec ochrony zdrowia

Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy.

czytaj więcej
Zadania pielęgniarek w służbie medycyny pracy

Zadania pielęgniarek w służbie medycyny pracy

Niektóre zadania służby medycyny pracy mogą być wykonywane również przez personel nielekarski, czyli pielęgniarki. Muszą one jednak legitymować się w tym zakresie odpowiednimi, dodatkowymi kwalifikacjami.

czytaj więcej