Kończy się termin dostosowania stanowisk pracy do nowych przepisów BHP dotyczących monitorów ekranowych

Z dniem 17.11.2023 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. poz. 973). Nowelizacja ta w głównej mierze wynikała z konieczności dostosowania przewidzianych w nim rozwiązań do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania oraz do wymogów wynikających z dyrektywy 90/270/EWG. 17 maja br. upływa termin, w którym to pracodawcy mieli obowiązek dostosowania stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzonych przed 17.11.2023 r. do minimalnych wymagań określonych w znowelizowanych przepisach.

Obowiązek wydzielenia oddzielnej łazienki dla pracownic

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w jasny sposób regulują kwestie wyposażenia łazienki w miejscu pracy czy jej odległości od stanowisk pracy. Sprawdź, ile toalet musi przypadać na określoną liczbę pracowników.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym monitorów ekranowych opublikowane w Dzienniku Ustaw

Dotychczasowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy monitorach ekranowych były z 1998 r., a dokładniej mówiąc chodzi o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Ze względu na posunięty postęp technologiczny w ciągu ostatnich lat, mający znaczący wpływ na sposób organizacji stanowisk pracy, w szczególności poprzez upowszechnienie wykorzystywania systemów przenośnych (np. laptopów) do wykonywania pracy, konieczne stało się dostosowanie brzmienia rozporządzenia do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania.

Ocena ryzyka na stanowiskach pracy w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych

Prowadzenie działalności usługowej w zakresie fryzjerstwa oraz kosmetyki wiąże się z dostosowaniem lokalu oraz stanowisk pracy do odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

Woda w miejscu pracy – co mówią przepisy?

Zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany do zapewniania wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów. Powinien on w spełnianiu tego obowiązku brać pod uwagę wartości odżywcze wody, co ma duże znaczenie zwłaszcza w okresie upałów. 

Jak zwiększyć koncentrację i skupienie pracowników?

Nie ma wątpliwości, że to właśnie koncentracja i pełne skupienie pracownika podnosi jego wydajność i efektywność w trakcie realizacji zawodowych obowiązków, zaś rozproszenie wpływa destrukcyjnie. Aranżacja i wyposażenie strefy biurowej powinna zostać zorganizowana tak, aby uwzględniała te czynniki i stwarzała zatrudnionym dobre warunki do pracy w ciszy i w spokoju. Z zastosowaniem konkretnych rozwiązań udaje się wpływać na optymalny poziom koncentracji i skupienia nie tylko w prywatnych gabinetach, ale również w biurach typu open space. Sprawdź, jakie opcje w tym celu warto wykorzystać.

Upał w pracy? Sprawdź co powinien zrobić twój pracodawca

Sierpniowy okres wakacyjny przynosi ze sobą wyjątkowe upalne dni. Skok temperatury może sprawić, że wydajność w pracy może zmaleć. Co zrobić, aby temu zapobiec? Jakie w związku z tym dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcach? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w przepisach prawa pracy.

Badanie: w I kw. br. dwukrotny wzrost liczby ofert pracy w IT

Specjaliści IT są cały czas w grupie najbardziej poszukiwanych pracowników; w pierwszym kwartale tego roku liczba ofert pracy kierowanych do tej grupy wzrosła dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem rok temu - wynika z raportu firmy Experis. Jej analitycy prognozują kolejne wzrosty.

Opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ws. finansowania posiłków dla pracowników

Podniesienie kwoty zwolnienia z oskładkowania posiłków dla pracowników do wysokości 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę - zakłada opublikowany w piątek projekt nowelizacji rozporządzenia. Zakłada on także wyłączenie z podstawy wymiaru składek kwoty świadczenia teleinformatycznego.

Ekspert: duże zapotrzebowanie na pracowników w sektorze SSC/BPO przy małej liczbie kandydatów

Mnogość i szybkość powstawania nowych miejsc pracy w sektorze SSC/BPO (usług wspólnych) zdecydowanie przewyższa liczbę kandydatów dostępnych na rynku - oceniła Angelika Grzyb z HRK. Aby pozyskać pracowników, firmy proponują podwyżki wynagrodzeń do 15 proc. i premie uznaniowe w postaci trzynastek.