Kończy się termin dostosowania stanowisk pracy do nowych przepisów BHP dotyczących monitorów ekranowych

Z dniem 17.11.2023 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. poz. 973). Nowelizacja ta w głównej mierze wynikała z konieczności dostosowania przewidzianych w nim rozwiązań do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania oraz do wymogów wynikających z dyrektywy 90/270/EWG.
17 maja br. upływa termin, w którym to pracodawcy mieli obowiązek dostosowania stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzonych przed 17.11.2023 r. do minimalnych wymagań określonych w znowelizowanych przepisach.

Przypomnijmy zatem najważniejsze wytyczne, które wprowadziła nowelizacja rozporządzenia dotyczące stanowisk pracy wyposażone w monitory ekranowe.

Pierwsza z najistotniejszych zmian polega na modyfikacji opisu stanowiska pracy zamieszczonego w § 2 pkt 2 rozporządzenia. W ramach ujętego w nim wykazu zrezygnowano z niektórych z wymienionych tam urządzeń, z których aktualnie – co do zasady – nie korzysta się np. stacja dyskietek czy trackball. Ostatecznie, pod pojęciem „stanowisko pracy” należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z:

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj