Thumb

Szkolenia w dziedzinie BHP wyłączone z zakazu organizacji

Z dniem 10 lipca 2021 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. (poz. 1262) przywrócono możliwość organizacji wszystkich szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w formie stacjonarnej.
Thumb

Instruktaż ogólny i stanowiskowy pracownika służby bhp

Jak szkolić nowo przyjmowanego pracownika służby bhp?
Thumb

Czy behapowcy pojadą w tym roku na wakacje?

Odmrażamy gospodarkę, wiele branż wraca do pracy na pełnych obrotach. Wiąże się to z kumulacją odkładanych zadań i obowiązków, które nie mogły być wykonywane podczas lockdownu. Dotyczy to również branży BHP. Jak sobie poradzić z nawałem obowiązków, gdy w głowie urlop?
Thumb

Szkolenia w dziedzinie BHP w czasach pandemii

W zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w okresie stanu epidemii, obowiązują przepisy, które są określone przez ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Thumb

Jak organizować szkolenia w czasie pandemii?

Wytyczne, które w ostatnim czasie są udostępniane m.in. przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczą wielu branż. W przypadku organizacji szkolenia także należy przestrzegać podstawowych wymogów sanitarnych.
Thumb

Przypomnienie o badaniach i szkoleniach bhp

Zatrudniasz pracownika? Kończą Ci się badania okresowe? - w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne.
Thumb

Uregulowania prawne dot. szkoleń bhp w czasie epidemii

Szkolenia bhp zarówno wstępne jak i okresowe doczekały się uregulowania prawnego na czas epidemii koronawirusa.
Thumb

Co z badaniami i szkoleniami BHP na czas koronawirusa?

Główny Inspektor Pracy zajął stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP.
Thumb

E-learning jako alternatywa dla szkoleń tradycyjnych

Za sprawą rozwoju technologii coraz częściej do celów szkoleniowych wykorzystywane jest samokształcenie kierowane, czyli e-learning.
Thumb

ROP przyjęła stanowisko w sprawie systemu szkoleń bhp

Działająca przy Sejmie Rada Ochrony Pracy na podstawie informacji przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie systemu szkolenia w zakresie bhp.