Pracodawca jako prowadzący szkolenie BHP

Szczegółowe zasady organizacji szkoleń BHP określają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia z dnia 27.07.2004 r. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 ze zm.) – dalej: SzkolBhpR. Jednym z podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia przedmiotowych szkoleń jest pracodawca. Aby jednak tak się stało muszą zostać spełnione pewne warunki określone w treści rozporządzenia.

28 grudnia – ostatni dzień na wykonanie szkoleń bhp i badań lekarskich

Ministerstwo Zdrowia odwołało stan zagrożenia epidemicznego w Polsce z dniem 1 lipca 2023 r. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, trwającego od 16 maja 2022 r., wiązało się ze zmianami wyjątkowych rozwiązań wprowadzonych dla pracodawców ustawą covidową. 28 grudnia 2023 r. jest dniem, w którym kończy się okres przejściowy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią COVID-19, zatem do tego dnia należy wykonać zaległe badania okresowe oraz szkolenia bhp. 

BHP: wirtualna rzeczywistość lepiej wyszkoli budowlańców

Południowokoreańscy naukowcy z Incheon National University (INU) proponują nowy model przewidywania osiągnięć w uczeniu się, na potrzeby opartych na rzeczywistości wirtualnej szkoleń BHP – informuje pismo „Automation in Construction”.

Możliwość uchylenia obowiązku odbycia szkolenia BHP

Przepis art. 2373 kodeksu pracy (dalej: KP) ustanawia zakaz dopuszczania pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 1). Jednocześnie przepis ten nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (§ 2). W wyjątkowych sytuacjach określonych w przepisach, pracownik może zostać zwolniony z obowiązku odbycia szkolenia w dziedzinie BHP.

Ekspert: trzeba zrobić zaległe badania okresowe i szkolenia BHP

1 lipca zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego, co oznacza, że trzeba będzie zrobić zaległe badania okresowe i badania wstępne medycyny pracy czy uzupełnić brakujące szkolenia BHP - podkreślił dr Paweł Łuczak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Czy zakres szkolenia bhp będzie rozszerzony o kwestie dotyczące wypalenia zawodowego?

Wypalenie zawodowe jest poważnym problemem, a potwierdzeniem tego jest fakt, że w 2019 r. zostało wpisane do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Czy zakres szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zostać rozszerzony o kwestie dotyczące zdrowia psychicznego pracowników z uwzględnieniem aspektów wypalenia zawodowego?

Zaświadczenie o ukończeniu okresowego szkolenia BHP w aktach osobowych pracownika

Czy zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp należy załączyć do akt osobowych w oryginale?

Będzie nowe rozporządzenia w sprawie BHP przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Wejście w życie rozporządzenia ma na celu m.in. podniesienie jakości prowadzonych dla szkoleń pracowników leśnych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem a polityka bezpieczeństwa firm

Skuteczne przywództwo ma wpływ na różne aspekty poprawy bezpieczeń­stwa w środowisku pracy, a także odnosi się do działań lub zachowań wszystkich pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy i jest związane z promowa­niem zdrowia i szeroko pojętego bezpieczeństwa nie tylko pracowników, ale także klientów, ogółu społeczeństwa i środowiska naturalnego. Zarządzanie bhp ma pozytywny wpływ nie tylko na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, ale także na ogólną wydajność i konkurencyjność.

Czy można zapoznać pracownika z ryzykiem zawodowym podczas szkolenia BHP?

Obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem danej pracy przez pracownika wynika wyraźnie z Kodeksu Pracy. Kiedy zatem należy poinformować pracownika o ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami? Jak udokumentować to zdarzenie?