Zaświadczenie o ukończeniu okresowego szkolenia BHP w aktach osobowych pracownika

Czy zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp należy załączyć do akt osobowych w oryginale?

Będzie nowe rozporządzenia w sprawie BHP przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Wejście w życie rozporządzenia ma na celu m.in. podniesienie jakości prowadzonych dla szkoleń pracowników leśnych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem a polityka bezpieczeństwa firm

Skuteczne przywództwo ma wpływ na różne aspekty poprawy bezpieczeń­stwa w środowisku pracy, a także odnosi się do działań lub zachowań wszystkich pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy i jest związane z promowa­niem zdrowia i szeroko pojętego bezpieczeństwa nie tylko pracowników, ale także klientów, ogółu społeczeństwa i środowiska naturalnego. Zarządzanie bhp ma pozytywny wpływ nie tylko na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, ale także na ogólną wydajność i konkurencyjność.

Czy można zapoznać pracownika z ryzykiem zawodowym podczas szkolenia BHP?

Obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem danej pracy przez pracownika wynika wyraźnie z Kodeksu Pracy. Kiedy zatem należy poinformować pracownika o ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami? Jak udokumentować to zdarzenie?

Szkolenie BHP przeprowadzone przez członka służby BHP

Czy pracownik służby bhp lub osoba wykonująca zadanie tej służby może prowadzić szkolenia okresowe dla pracowników zakładu, w którym jest zatrudniony?

Honorowanie orzeczeń lekarskich i szkoleń BHP pracowników delegowanych do pracy w Polsce

W styczniu bieżącego roku pojawiła się interpelacja poselska skierowana do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie honorowania orzeczeń lekarskich i szkoleń BHP pracowników delegowanych do pracy w Polsce. W kontekście powracającego jak bumerang tematu postaramy się wyjaśnić i przedstawić prawne aspekty oraz odpowiedź Ministerstwa w tym zakresie.

Jaka jest częstotliwość szkoleń okresowych BHP brygadzisty pracującego na wysokości?

Czy osoba kierująca pracownikami i wykonującą z nimi prace szczególnie niebezpieczne (brygadzista) powinien szkolić się okresowo co 1 rok na stanowiskach robotniczych wykonujących takie prace, a także oddzielnie co 5 lat jako osoba kierująca pracownikami?

Szkolenia w dziedzinie BHP wyłączone z zakazu organizacji

Z dniem 10 lipca 2021 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. (poz. 1262) przywrócono możliwość organizacji wszystkich szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w formie stacjonarnej.

Instruktaż ogólny i stanowiskowy pracownika służby bhp

Jak szkolić nowo przyjmowanego pracownika służby bhp?

Czy behapowcy pojadą w tym roku na wakacje?

Odmrażamy gospodarkę, wiele branż wraca do pracy na pełnych obrotach. Wiąże się to z kumulacją odkładanych zadań i obowiązków, które nie mogły być wykonywane podczas lockdownu. Dotyczy to również branży BHP. Jak sobie poradzić z nawałem obowiązków, gdy w głowie urlop?