Możliwość uchylenia obowiązku odbycia szkolenia BHP

Przepis art. 2373 kodeksu pracy (dalej: KP) ustanawia zakaz dopuszczania pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 1). Jednocześnie przepis ten nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (§ 2). W wyjątkowych sytuacjach określonych w przepisach, pracownik może zostać zwolniony z obowiązku odbycia szkolenia w dziedzinie BHP.

180 dni na badania i szkolenia okresowe – Prezydent podpisał ustawę

Ministerstwo Zdrowia odwołało stan zagrożenia epidemicznego w Polsce z dniem 1 lipca 2023 r. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 16 czerwca 2023 r. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, trwającego od 16 maja 2022 r., wiąże się ze zmianami wyjątkowych rozwiązań wprowadzonych dla pracodawców ustawą covidową. 

Ekspert: trzeba zrobić zaległe badania okresowe i szkolenia BHP

1 lipca zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego, co oznacza, że trzeba będzie zrobić zaległe badania okresowe i badania wstępne medycyny pracy czy uzupełnić brakujące szkolenia BHP - podkreślił dr Paweł Łuczak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Czy zakres szkolenia bhp będzie rozszerzony o kwestie dotyczące wypalenia zawodowego?

Wypalenie zawodowe jest poważnym problemem, a potwierdzeniem tego jest fakt, że w 2019 r. zostało wpisane do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Czy zakres szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zostać rozszerzony o kwestie dotyczące zdrowia psychicznego pracowników z uwzględnieniem aspektów wypalenia zawodowego?

Zaświadczenie o ukończeniu okresowego szkolenia BHP w aktach osobowych pracownika

Czy zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp należy załączyć do akt osobowych w oryginale?

Będzie nowe rozporządzenia w sprawie BHP przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Wejście w życie rozporządzenia ma na celu m.in. podniesienie jakości prowadzonych dla szkoleń pracowników leśnych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem a polityka bezpieczeństwa firm

Skuteczne przywództwo ma wpływ na różne aspekty poprawy bezpieczeń­stwa w środowisku pracy, a także odnosi się do działań lub zachowań wszystkich pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy i jest związane z promowa­niem zdrowia i szeroko pojętego bezpieczeństwa nie tylko pracowników, ale także klientów, ogółu społeczeństwa i środowiska naturalnego. Zarządzanie bhp ma pozytywny wpływ nie tylko na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, ale także na ogólną wydajność i konkurencyjność.

Czy można zapoznać pracownika z ryzykiem zawodowym podczas szkolenia BHP?

Obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem danej pracy przez pracownika wynika wyraźnie z Kodeksu Pracy. Kiedy zatem należy poinformować pracownika o ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami? Jak udokumentować to zdarzenie?

Szkolenie BHP przeprowadzone przez członka służby BHP

Czy pracownik służby bhp lub osoba wykonująca zadanie tej służby może prowadzić szkolenia okresowe dla pracowników zakładu, w którym jest zatrudniony?

Honorowanie orzeczeń lekarskich i szkoleń BHP pracowników delegowanych do pracy w Polsce

W styczniu bieżącego roku pojawiła się interpelacja poselska skierowana do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie honorowania orzeczeń lekarskich i szkoleń BHP pracowników delegowanych do pracy w Polsce. W kontekście powracającego jak bumerang tematu postaramy się wyjaśnić i przedstawić prawne aspekty oraz odpowiedź Ministerstwa w tym zakresie.