Czy zakres szkolenia bhp będzie rozszerzony o kwestie dotyczące wypalenia zawodowego?

Wypalenie zawodowe jest poważnym problemem, a potwierdzeniem tego jest fakt, że w 2019 r. zostało wpisane do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Czy zakres szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zostać rozszerzony o kwestie dotyczące zdrowia psychicznego pracowników z uwzględnieniem aspektów wypalenia zawodowego?

Wypalenie zawodowe jest problemem społecznym

Zjawisko wypalenia zawodowego dotyczy pracowników w każdym wieku i na różnych stanowiskach. Jest wynikiem długotrwałego stresu związanego z pracą. Przyczynami stresu mogą być m.in.: nadmiar obowiązków, monotonia, zbyt trudne i odpowiedzialne zadania. Mimo tego, że przyczynami wypalenia zawodowego są czynniki związane z pracą jego konsekwencje przekładają się poza obszar pracy wpływając na jakość życia prywatnego pracownika.

Najczęstsze objawy

Najczęściej spotykanymi objawami wypalenia zawodowego są:

 • nieadekwatne, zaniżone wrażenie znaczenia osobistych dokonań, odczucie braku zadowolenia z osiąganych wyników pracy, nawet pomimo sukcesów,
 • osłabienie psychofizyczne i emocjonalne, długotrwałe uczucie zniechęcenia, poczucie braku sensu,
 • depersonalizacja, która przejawia się nadmiernym odcinaniem się od problemów zawodowych, niechęć do kontaktów międzyludzkich, konfliktowość.

Do najbardziej narażonych na wypalenie zawodowe należą osoby, które można podzielić na grupy ze względu na:

 • rodzaj wykonywanej pracy

– do tej grupy zaliczają się osoby zajmujące stanowiska narażone na stres. Najczęściej są to pracownicy mający kontakt z innymi ludźmi, m.in.: handlowcy, nauczyciele, policjanci, pielęgniarki, pracownicy zajmujący się obsługą klienta oraz menadżerowie,

 • predyspozycje osobowościowe (tzw. czynniki wewnętrzne)

– w tym gronie znajdują się pracownicy mający wysokie oczekiwania wobec pracy i stawiający sobie wygórowane cele. Praca sama w sobie dla takich osób jest źródłem poczucia sensu życia. Do tej grupy zaliczyć można również pracoholików oraz osoby mające skłonność do perfekcjonizmu i o niskim poziomie niezależności,

 • otoczenie zawodowe (środowisko pracy)

– do tego zbioru zaliczają się osoby przeciążone pracą, niemogące podejmować niezależnych decyzji, zbyt nisko wynagradzane, mające złe relacje międzyludzkie w środowisku pracy.

Potrzeba wprowadzenia tematyki wypalenia zawodowego do szkolenia w dziedzinie bhp

Dobrym rozwiązaniem przeciwdziałającym wypaleniu zawodowemu mogłoby być rozpowszechnianie szkoleń tematycznych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a związanych z szeroko pojętą tematyką wypalenia zawodowego, tak czytamy w interpelacji nr 38430, którą skierowano do Minister Rodziny i Polityki Społecznej. 

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

  • bez pośpiechu,
  • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
  • bez błędów w interpretacji przepisów,
  • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj