„Zimowe” obowiązki właściciela lub zarządcy budynku

Zimowa aura daje się nam we znaki. Zimą właściciel nieruchomości musi zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników obiektu. Jakie dokładanie obowiązki ma właściciel lub zarządca obiektu w okresie zimowym?

Trudna sytuacja inspektoratów nadzoru budowlanego

Mała liczba pracowników nadzoru, niskie zarobki, które dla specjalistów mocno odbiegają od stawek w branży wykonawczej oraz brak nowoczesnych narzędzi pracy mają być głównymi problemami inspektoratów nadzoru budowlanego. Jak do sprawy odnosi się Ministerstwo Rozwoju i Technologii?

38-latek z zarzutami za nieumyślne spowodowanie śmierci na budowie

Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci 26-latka oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała i nieudzielenia pomocy 49-latkowi, którzy w poniedziałek zostali porażeni prądem na budowie w Łazach, usłyszał 38-letni Marcin W. - poinformowała w środę prokuratura.

Nowy wzór protokołu obowiązkowej kontroli

Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli ma charakter wykonawczy w obliczu rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo budowlane, określa wzór protokołu pokontrolnego z przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego obowiązkowej kontroli budowy, która wymagana jest przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 września 2021 r.

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki

Z dniem 19 września 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii określające sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.

Kierownik budowy

W rozumieniu Ustawy - Prawo budowlane kierownik budowy obok inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Jakie są jego obowiązki? Kiedy trzeba go ustanowić, a kiedy nie jest to konieczne?

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

W oparciu o informację, sporządzoną przez projektanta dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Instalacja odgromowa w zakładzie pracy

Każdy zakład pracy powinien być wyposażony w instalację odgromową, która to pozwoli na bezpieczne wykonywanie pracy także w czasie burz i ulew.

Wentylacja w walce z koronawirusem

Odpowiednia obsługa i użytkowanie instalacji sanitarnych, w tym wentylacji, wpływa na ograniczanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w środowisku pracy.

Zmiany zasad bezpieczeństwa od 4 maja

4 maja rozpocznie się drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną m.in. centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność.