Kończy się termin dostosowania stanowisk pracy do nowych przepisów BHP dotyczących monitorów ekranowych

Z dniem 17.11.2023 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. poz. 973). Nowelizacja ta w głównej mierze wynikała z konieczności dostosowania przewidzianych w nim rozwiązań do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania oraz do wymogów wynikających z dyrektywy 90/270/EWG. 17 maja br. upływa termin, w którym to pracodawcy mieli obowiązek dostosowania stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzonych przed 17.11.2023 r. do minimalnych wymagań określonych w znowelizowanych przepisach.

Ergonomia i organizacja pracy zdalnej – znaczenie dla zdrowia pracowników

Zgodnie z Kodeksem pracy, praca zdalna to wykonywanie obowiązków w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Możliwość wykonywania pracy w formie zdalnej zależy więc od rodzaju pracy, ogólnej infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, a także od kompetencji cyfrowych pracownika.

Będzie refundacja zakupu szkieł kontaktowych

Rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy jest odpowiedzią na potrzeby pracowników - przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wśród zaproponowanych rozwiązań jest m.in. refundacja zakupu szkieł kontaktowych.

Od 17 listopada istotne zmiany dot. monitorów oraz krzeseł w miejscu pracy

Wchodzące od 17 listopada br. zmiany regulują przepisy dot. monitorów ekranowych, krzeseł oraz obowiązku zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących – zauważyła radca prawny Dominika Domiańska-Drzazga. Zaznaczyła, że pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do przepisów.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym monitorów ekranowych opublikowane w Dzienniku Ustaw

Dotychczasowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy monitorach ekranowych były z 1998 r., a dokładniej mówiąc chodzi o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Ze względu na posunięty postęp technologiczny w ciągu ostatnich lat, mający znaczący wpływ na sposób organizacji stanowisk pracy, w szczególności poprzez upowszechnienie wykorzystywania systemów przenośnych (np. laptopów) do wykonywania pracy, konieczne stało się dostosowanie brzmienia rozporządzenia do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania.

Najważniejsze zasady i akcesoria BHP do biura

Chociaż biura wydają się jednymi z najbezpieczniejszych miejsc pracy, także one muszą być dostosowane do zasad BHP. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom bezpieczne, higieniczne i komfortowe warunki. Szczegółowe wymagania są określone przepisami prawa. Regulacje wskazują, na jakie czynniki zwracać uwagę i w jaki sposób zaadaptować pomieszczenia biurowe, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Jak zwiększyć koncentrację i skupienie pracowników?

Nie ma wątpliwości, że to właśnie koncentracja i pełne skupienie pracownika podnosi jego wydajność i efektywność w trakcie realizacji zawodowych obowiązków, zaś rozproszenie wpływa destrukcyjnie. Aranżacja i wyposażenie strefy biurowej powinna zostać zorganizowana tak, aby uwzględniała te czynniki i stwarzała zatrudnionym dobre warunki do pracy w ciszy i w spokoju. Z zastosowaniem konkretnych rozwiązań udaje się wpływać na optymalny poziom koncentracji i skupienia nie tylko w prywatnych gabinetach, ale również w biurach typu open space. Sprawdź, jakie opcje w tym celu warto wykorzystać.

Praca przy komputerze a BHP. Najważniejsze zasady ergonomii w pracy za biurkiem

Praca siedząca wymaga zachowania odpowiednich zasad BHP. Długie godziny spędzone za biurkiem mogą przynieść wiele negatywnych skutków zdrowotnych i niekorzystnie wpłynąć na ogólne samopoczucie. Niezwykle ważna jest więc odpowiednia organizacja pracy oraz dbanie o ergonomię swojego stanowiska. Jak sprawić, by praca przy komputerze nie wywoływała dyskomfortu? Jakie są najważniejsze zasady biurowego BHP?

Naukowcy: egzoszkielety to przyszłość pracy fizycznej

Szwedzki zespół naukowców proponuje, by zmniejszyć obciążenie pracowników fizycznych nawet o 60 proc., wykorzystując prosty egzoszkielet. W ten sposób można zredukować zmęczenie pracowników, a także liczbę urazów i dni na zwolnieniu.

Eksperci: podczas pracy zdalnej u wielu osób nasiliły się bóle pleców

Praca zdalna i niewłaściwe stanowisko przy komputerze oraz ograniczenie aktywności fizycznej sprawiły, że w czasie pandemii u wielu osób nasiliły się bóle pleców - alarmują eksperci. Z danych ZUS wynika, że w 2020 r. było więcej zwolnień lekarskich z tego powodu niż rok wcześniej.