Ergonomia

Przedmiotem ergonomii jest:

 • dostosowanie środków i warunków środowiska do psychofizycznych możliwości człowieka,
 • zwiększenie efektywności pracy z zachowaniem warunków bezpieczeństwa możliwie niskim kosztem biologicznym. Podstawowe zasady ergonomii:
 • przysposabiaj (dopasuj) każdorazowo narzędzia pracy i zadania do możliwości człowieka,
 • pracuj mądrzej, nie ciężej,
 • dbaj zawsze o to, by wyposażenie i zadania były przyjazne ludziom (pracownikom),
 • stosuj umiejętnie i z rozmysłem zasady pracy, a także zasady jej organizację.

więcej

Maszyna powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby w przewidzianych warunkach jej użytkowania ograniczyć do minimum dyskomfort, zmęczenie oraz obciążenie fizyczne i psychiczne odczuwane przez operatora. W tym celu należy zastosować zasady ergonomii, w tym:

 • uwzględnić różnorodność warunków fizycznych operatorów, ich siły i wydolności;
 • zapewnić wystarczającą przestrzeń dla ruchów części ciała operatora;
 • unikać wymuszania tempa pracy przez maszynę;
 • unikać obserwacji wymagającej długotrwałej koncentracji;
 • dostosować wzajemne oddziaływania operatora i maszyny do dających się przewidzieć cech operatorów.
ARTYKUŁY
Poznaj 5 najważniejszych zasad ergonomii

Poznaj 5 najważniejszych zasad ergonomii

Gdy spada nasza wydajność w pracy, często szukamy przyczyn w wypaleniu zawodowym, zwiększającej się presji i obowiązkach, stresie czy innych czynnikach psychologicznych. Winowajcą może być źle zorganizowane miejsce pracy

czytaj więcej
Organizacja stanowiska pracy w pozycji siedzącej

Organizacja stanowiska pracy w pozycji siedzącej

Niektórym osobom może wydawać się, że pozycja siedząca jest o wiele bardziej komfortowa, bezpieczniejsza i korzystniejsza dla zdrowia niż pozycja stojąca. Czy na pewno?

czytaj więcej
Rola czynników psychofizycznych w pracy

Rola czynników psychofizycznych w pracy

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy dzielimy zwykle na: fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne. Te ostatnie często zupełnie niesłusznie są bagatelizowane.

czytaj więcej
(Nie) szkodliwa praca biurowa

(Nie) szkodliwa praca biurowa

Pracę przy komputerze możemy zaliczyć do prac uciążliwych ze względu na wymuszoną pozycję ciała. Ten typ pracy może doprowadzić do wielu schorzeń, a także do nadmiernego przeciążenia organizmu.

czytaj więcej
Praca w pozycji stojącej

Praca w pozycji stojącej

Prace w pozycji stojącej możemy zaliczyć do prac w wymuszonej pozycji ciała. Wysiłek fizyczny, który jest wykonywany przez osoby pracujące w takim trybie może skutkować dodatkowymi problemami zdrowotnymi.

czytaj więcej
Ochrona zdrowia pracowników przy pracy biurowej

Ochrona zdrowia pracowników przy pracy biurowej

Długotrwałe wykonywanie pracy w pozycji siedzącej (nie tylko przy komputerze) w typowy statyczny sposób, często w niewygodnej pozycji ciała, powoduje powstawanie wielu różnych dolegliwości,

czytaj więcej
Wymagania BHP oraz ergonomii dla maszyn

Wymagania BHP oraz ergonomii dla maszyn

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych: definicje, obowiązki pracodawcy, wyposażenie maszyn, osłony i urządzenia ochronne, ergonomia.

czytaj więcej
Praca stojąca - część II

Praca stojąca - część II

Skupiając uwagę czytelników na organizacji pracy stojącej i zastosowaniu dobrych praktyk ergonomicznych, nie sposób jest nie odnieść się do wysokości pola pracy.

czytaj więcej
Praca stojąca - część I

Praca stojąca - część I

Patrząc z perspektywy praktyka, który ma za sobą wieloletni staż pracy w branży BHP mogę pokusić się o dość dosadne stwierdzenie, że...

czytaj więcej
Przydatność ergonomicznych zasad metodologicznych

Przydatność ergonomicznych zasad metodologicznych

W minimalizacji ryzyka wypadkowego dużą rolę odgrywa ergonomia. Przedmiotem ergonomii są bowiem relacje człowieka z techniką, a celem optymalizacja owych relacji poprzez doskonalenie współdziałania techniki z człowieka.

czytaj więcej
Stanowisko pracy i zasady jego organizacji

Stanowisko pracy i zasady jego organizacji

Zasady i wytyczne (rekomendacje) organizowania pracy można zastosować na każdym stanowisku pracy.

czytaj więcej
Ergonomia - rodzaje miejsc pracy

Ergonomia - rodzaje miejsc pracy

Ergonomia miejsca pracy i postawy ciała. W złych warunkach człowiek często pracuje, dlatego wydajność jest mniejsza, a skłonność do wypadków i chorób większa.

czytaj więcej