Ergonomia

Przedmiotem ergonomii jest:

 • dostosowanie środków i warunków środowiska do psychofizycznych możliwości człowieka,
 • zwiększenie efektywności pracy z zachowaniem warunków bezpieczeństwa możliwie niskim kosztem biologicznym. Podstawowe zasady ergonomii:
 • przysposabiaj (dopasuj) każdorazowo narzędzia pracy i zadania do możliwości człowieka,
 • pracuj mądrzej, nie ciężej,
 • dbaj zawsze o to, by wyposażenie i zadania były przyjazne ludziom (pracownikom),
 • stosuj umiejętnie i z rozmysłem zasady pracy, a także zasady jej organizację.

więcej

Maszyna powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby w przewidzianych warunkach jej użytkowania ograniczyć do minimum dyskomfort, zmęczenie oraz obciążenie fizyczne i psychiczne odczuwane przez operatora. W tym celu należy zastosować zasady ergonomii, w tym:

 • uwzględnić różnorodność warunków fizycznych operatorów, ich siły i wydolności;
 • zapewnić wystarczającą przestrzeń dla ruchów części ciała operatora;
 • unikać wymuszania tempa pracy przez maszynę;
 • unikać obserwacji wymagającej długotrwałej koncentracji;
 • dostosować wzajemne oddziaływania operatora i maszyny do dających się przewidzieć cech operatorów.
ARTYKUŁY
Praca w pozycji stojącej

Praca w pozycji stojącej

Prace w pozycji stojącej możemy zaliczyć do prac w wymuszonej pozycji ciała. Wysiłek fizyczny, który jest wykonywany przez osoby pracujące w takim trybie może skutkować dodatkowymi problemami zdrowotnymi.

czytaj więcej
Ochrona zdrowia pracowników przy pracy biurowej

Ochrona zdrowia pracowników przy pracy biurowej

Długotrwałe wykonywanie pracy w pozycji siedzącej (nie tylko przy komputerze) w typowy statyczny sposób, często w niewygodnej pozycji ciała, powoduje powstawanie wielu różnych dolegliwości,

czytaj więcej
Wymagania BHP oraz ergonomii dla maszyn

Wymagania BHP oraz ergonomii dla maszyn

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych: definicje, obowiązki pracodawcy, wyposażenie maszyn, osłony i urządzenia ochronne, ergonomia.

czytaj więcej
Praca stojąca - część II

Praca stojąca - część II

Skupiając uwagę czytelników na organizacji pracy stojącej i zastosowaniu dobrych praktyk ergonomicznych, nie sposób jest nie odnieść się do wysokości pola pracy.

czytaj więcej
Praca stojąca - część I

Praca stojąca - część I

Patrząc z perspektywy praktyka, który ma za sobą wieloletni staż pracy w branży BHP mogę pokusić się o dość dosadne stwierdzenie, że...

czytaj więcej
Przydatność ergonomicznych zasad metodologicznych

Przydatność ergonomicznych zasad metodologicznych

W minimalizacji ryzyka wypadkowego dużą rolę odgrywa ergonomia. Przedmiotem ergonomii są bowiem relacje człowieka z techniką, a celem optymalizacja owych relacji poprzez doskonalenie współdziałania techniki z człowieka.

czytaj więcej
Stanowisko pracy i zasady jego organizacji

Stanowisko pracy i zasady jego organizacji

Zasady i wytyczne (rekomendacje) organizowania pracy można zastosować na każdym stanowisku pracy.

czytaj więcej
Ergonomia - rodzaje miejsc pracy

Ergonomia - rodzaje miejsc pracy

Ergonomia miejsca pracy i postawy ciała. W złych warunkach człowiek często pracuje, dlatego wydajność jest mniejsza, a skłonność do wypadków i chorób większa.

czytaj więcej
Ergonomia stanowiska pracy

Ergonomia stanowiska pracy

W wieku XX, a szczególnie w jego drugiej połowie, nastąpiło wielkie przyspieszenie w postępie technologii i organizacji pracy.

czytaj więcej
Ergonomia - zasady i postulaty

Ergonomia - zasady i postulaty

Ergonomia zajmuje się głównie projektowaniem (planowaniem) narzędzi, wyposażenia i zadań, przy czym pojęcia te są szeroko definiowane.

czytaj więcej
BHP przy pracach administracyjno-biurowych

BHP przy pracach administracyjno-biurowych

Praca na stanowisku z komputerem. Komputery są dostępne praktycznie każdemu, ale niewielu jest obeznanych z właściwym ich użytkowaniem.

czytaj więcej