Od 17 listopada istotne zmiany dot. monitorów oraz krzeseł w miejscu pracy

Wchodzące od 17 listopada br. zmiany regulują przepisy dot. monitorów ekranowych, krzeseł oraz obowiązku zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących – zauważyła radca prawny Dominika Domiańska-Drzazga. Zaznaczyła, że pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do przepisów.

Od 17 listopada br. wchodzą w życie nowe przepisy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – przekazała Dominika Domiańska-Drzazga radca prawny z Trenkwalder Polska.

Wyjaśniła, że rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 18 października br., wprowadza istotne zmiany dla pracowników oraz pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów BHP. Najistotniejsze zmiany odnoszą się do przepisów dot. monitorów ekranowych, krzeseł oraz obowiązku zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących – przekazała ekspertka.

Zgodnie z rozporządzeniem zmianie ulega definicja stanowiska pracy. Od teraz będzie definiowane jako „przestrzeń pracy z wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, krzesłem i stołem, a także opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty i podnóżkiem”.

Domiańska-Drzazga podkreśliła, że to pracodawca decyduje, jaki sprzęt zostanie zakupiony na stanowisko pracy. Jeżeli pracodawca przydzieli pracownikowi podstawkę lub monitor, nie jest zobowiązany do uwzględniania wniosków pracownika o przydzielenie innego sprzętu niż ten otrzymany. Inaczej natomiast jest w przypadku podnóżka i uchwytu na dokumenty, gdy przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów.

„W tych przypadkach pracodawca będzie musiał na życzenie pracownika wyposażyć go w podnóżek oraz w uchwyt na dokumenty posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika” – przekazała ekspertka.

Poinformowała, że w przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. Nowe wymagania zawarte w rozporządzeniu obejmują również stanowiska pracy zdalnej.

„W przypadku, gdy zgodnie z poczynionymi przez strony umowy o pracę ustaleniami pracownik korzysta lub będzie korzystać przy wykonywaniu pracy zdalnej z własnego monitora, to zgodnie z przepisami kodeksu pracy, należy uwzględnić taki fakt w ramach wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu z tytułu wykonywania pracy zdalnej” – zauważyła Domiańska-Drzazga.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem krzesła użytkowane przez pracowników muszą posiadać regulowane podłokietniki. Pracodawca jest także zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym przy stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną. Jej efektem może być zalecenie lekarskie w zakresie korekcji narządu wzroku. Dotychczasowe przepisy bezpośrednio wskazywały na obowiązek zakupienia jedynie okularów korekcyjnych, natomiast nowe rozporządzenie dodaje opcję w zakresie korekcji wzroku przez korzystanie ze szkieł kontaktowych – wyjaśniła ekspertka.

Dodała, że w treści rozporządzenia nie określono wysokości kwoty dofinansowania na zakup okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok.

W przypadku stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed 17 listopada br., pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do zmian przepisów. „Należy jednak pamiętać, że w przypadku stanowisk pracy utworzonych po 17 listopada 2023 r., pracodawcy nie otrzymają żadnego terminu przejściowego na dostosowanie się do nowych wymogów prawnych” – podkreśliła Domiańska-Drzazga.

 

 

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zachęcamy do zapoznania się ze znowelizowanymi listami kontrolnymi:

  1. Lista kontrolna dotycząca stanowisk pracy zdalnej – nowe brzmienie obowiązujące od dnia 17 listopada 2023 r.
  2. Lista kontrolna dotycząca stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe – nowe brzmienie obowiązujące od dnia 17 listopada 2023 r.

 

Skomentuj