Będą zmiany w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników oraz orzeczeń lekarskich

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Sejm/ Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego wraca do komisji

Projekt ustawy, regulujący wykonywanie zawodu ratownika medycznego, został ponownie skierowany do sejmowej Komisji Zdrowia. Jedna ze zgłoszonych w środę poprawek zakłada, że ratownik medyczny mógłby wykonywać swój zawód jako jednoosobową działalność gospodarczą.

Projekt rozporządzenia w sprawie bhp przy czyszczeniu powierzchni i malowaniu natryskowym

Celem projektu jest uregulowanie zagadnień dotyczących bhp przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym. Wprowadzenie nowych przepisów wynika również z rozwoju technicznego dotyczącego ww. procesów.

Mimo braku implementacji dyrektywy PE sygnalistów broni Konstytucja

Mimo że przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nie zostały jeszcze transponowane do polskich przepisów to jednak w rodzimym systemie prawnym można odnaleźć regulacje pozwalające na taką ochronę.  

Projekt/ Zakładanie firmy tylko on-line

Projekt ustawy przewidujący zakładanie firmy tylko on-line trafił do konsultacji - wynika z informacji zamieszczonej w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Opublikowany projekt przewiduje również poszerzenie zakresu informacji udostępnianych za pośrednictwem CEIDG.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnej płacy w 2023 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano, przyjęte 13 września przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Z dniem 2 lipca weszło w życie rozporządzenie opracowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczące szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Sejm za poprawką Senatu do ustawy o metodach oceny hałasu

Sejm poparł w czwartek poprawkę Senatu do nowelizacji Prawa ochrony środowiska, wdrażającej dyrektywy dotyczące wspólnych metod oceny hałasu. Ustawa przedłuża też niektórym OZE termin obowiązywania warunków przyłączenia do sieci.

Projekt: nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. W projekcie określono nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy. Jego celem jest ułatwienie wypełniania statystycznej karty wypadku oraz przetwarzania tych danych na poziomie europejskim.

Projekt: kierowca podczas tranzytu nie będzie uznawany za delegowanego

Za kierowcę delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie się uważać m.in. kierowcy, który wykonuje przejazd tranzytem - zakłada projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego, zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.