Projekt: nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. W projekcie określono nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy. Jego celem jest ułatwienie wypełniania statystycznej karty wypadku oraz przetwarzania tych danych na poziomie europejskim.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

W połowie lutego został opublikowany projekt rozporządzenia opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, który dotyczy szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Projekt: kierowca podczas tranzytu nie będzie uznawany za delegowanego

Za kierowcę delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie się uważać m.in. kierowcy, który wykonuje przejazd tranzytem - zakłada projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego, zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Projekt zmian warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących lub palnych

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy

W sobotę wieczorem w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przepisy, regulujące m.in. kwestie związane z legalnością pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, a także udzielaną im pomocą, weszły w życie.

Nowe rozporządzenie w sprawie bhp w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej

20 kwietnia 2022 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. W związku z panującą epidemią szczególnie istotna stała się kwestia poprawy sanitarno-socjalnych warunków pracy pracowników komunikacji miejskiej - kierowców i motorniczych tramwajów.

Pracowniku, jakie zmiany przyniesie 2022 rok?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia, nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dyrektywa work-life balance, ochrona sygnalistów, jawność zarobków w sektorze publicznym – to jedne z najważniejszych zmian dotyczących pracowników, które mają wejść w życie w najbliższym czasie. Planuje się również wprowadzenie zmian dotyczących testowania pracowników pod kątem COVID-19. W poniższym tekście pokrótce przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące tych zagadnień.

Weszły w życie zmiany w przepisach odnoszące się do środków ochrony indywidualnej

20 listopada br. w związku z koniecznością wdrożenia do prawa krajowego przepisów zawartych w dyrektywie Komisji (UE) 2019/1832 z dnia 24 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

MSWiA pracuje nad zmianami w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Czego dotyczy i do czego wprowadzenie projektowanych zmian ma przyczynić?

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bhp przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii przegotowało zmiany, które weszły w życie 18 września 2021 r.  Rozporządzenie dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego w obliczu problemów kadrowych w związku z trwającą pandemią.