Związki zawodowe nie mają wspólnego stanowiska odnośnie minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) najlepsze będzie zamrożenie wynagrodzeń na obecnym poziomie.

Czy dodatkowe przerwy wprowadzone w ramach skróconego czasu pracy wchłaniają przerwy z art. 134 KP?

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw ustanowiła w przepisach prawa pracy dodatkowe przerwy w pracy na podstawie art. 134 KP. „Nowe” przerwy w niektórych przypadkach budzą jednak wątpliwości…

Sejm/ Projekt nowelizacji ustawy o OSP skierowany do ponownych prac w komisji

Projekt noweli ustawy o ochotniczych strażach pożarnych w związku ze zgłoszonymi podczas drugiego czytania poprawkami został skierowany do ponownych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (AiSW). Poprawki dotyczyły m.in. zwolnienia od podatku dochodowego świadczeń ratowniczych.

80 proc. matek uważa, że dłuższy urlop rodzicielski wesprze sprawiedliwy podział opieki nad dzieckiem

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła m.in. dodatkowy, 9-tygodniowy urlop rodzicielski dla ojców. Zdaniem 80 proc. matek dłuższy urlop rodzicielski ich partnerów wsparłby bardziej sprawiedliwy podział opieki nad dzieckiem – wynika z raportu Pracuj.pl.

Badanie trzeźwości pracowników świadczących pracę zdalną

Po zmianie przepisów kodeksowych rozważamy wprowadzenie zakładowej procedury badania trzeźwości pracowników. Zastanawiamy się, czy jedną z grup pracowniczych objętych kontrolą mogliby być pracownicy świadczący pracę zdalnie. Czy taka kontrola mogła by się odbywać w ramach kontroli pracy zdalnej na zasadach art. 6728 KP? Jak wówczas miałaby taka kontrola przebiegać i czy w ogóle objęcie nią tego typu pracowników byłoby możliwe?

Do uzgodnień trafił projekt zmian w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Podniesienie od września 2023 r. kwoty refundowanych wynagrodzeń pracownikom młodocianym o 3 punkty procentowe – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, który w poniedziałek trafił do uzgodnień.

Polecenie pracy zdalnej nadzwyczajnej nie wiąże pracownika

Jedną z odmian (rodzajów) pracy zdalnej jest praca zdalna nadzwyczajna (zob. art. 6719 § 3-5 KP), której wprowadzenie uzasadnione będzie szczególnymi okolicznościami. Decyzja o jej wprowadzeniu będzie należała do pracodawcy, jednak w pewnym sensie będzie on w tym względzie uzależniony od pracownika.

Weszły w życie nowe przepisy prawa pracy dotyczące tzw. work-life balance

Zmiany w urlopach rodzicielskich i szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy – takie m.in. rozwiązania przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy, która w środę weszła w życie. "Zmiany mają ułatwić rodzicom godzenie życia zawodowego z rodzinnym" - podkreśla szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Obowiązek wydzielenia części E akt osobowych

Wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów przewidujących możliwość prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu i innych podobnie działających środków wymusiło zmianę przepisów wykonawczych dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej, z uwagi na potrzebę określenia miejsca przechowywania dokumentów powstających w toku wspomnianej procedury.

Radca prawny: od 26 kwietnia nowe przepisy dotyczące urlopów rodzicielskich

26 kwietnia wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowy wymiar urlopów rodzicielskich oraz zmiany dotyczące ich wysokości. Każdy z rodziców otrzyma do wyłącznego wykorzystania 9 tygodni urlopu – przekazała PAP radca prawny Monika Jurkiewicz.