Senat/ W debacie nie zgłoszono poprawek do noweli Kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Senatorowie nie zgłosili we wtorek poprawek do nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Głosowanie nad nowelizacją zaplanowano pod koniec posiedzenia.

Senat rozpatrzył nowelizację Kodeksu pracy, która wdraża dyrektywę UE sprawie ochrony pracowników przed działaniem czynników rakotwórczych lub mutagenów. Dyrektywa rozszerza ich wykaz o substancje reprotoksyczne, czyli szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych.

Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski podkreślił, że sensem ustawy jest wzmocnienie ochrony pracowników. „Ta zmiana wprowadza ochronę polskiego pracownika przed kategorią substancji szkodliwych w środowisku pracy, jaką stanowią substancje reprotoksyczne, a więc substancje szkodzące zdrowiu reprodukcyjnemu dorosłych kobiet, dorosłych mężczyzn, ale także zdrowiu potomstwa” – wyjaśnił wiceminister.

Dodał, że według danych GUS blisko 260 tys. polskich pracowników styka się w środowisku pracy z substancjami toksycznymi.

Wiceszef MRPiPS zwrócił uwagę, że substancje reprotoksyczne występują w wielu obszarach gospodarki. „Jest to zarówno przemysł, mówimy tu o przemyśle gumowym, farmaceutycznym, przemyśle środków ochrony roślin, tworzyw sztucznych, ale także w usługach – chociażby w placówkach ochrony zdrowia, w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich, czy warsztatach samochodowych” – wskazał Gajewski.

W poniedziałek senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziała się jednogłośnie za przyjęciem noweli bez poprawek.

Nowelizacja Kodeksu pracy wdraża znowelizowaną w marcu 2022 r. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady. Regulacja rozszerza wykaz szkodliwych czynników o substancje reprotoksyczne, czyli szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniło, że chodzi m.in. o toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego i o niektóre metale.

Nowelizacja polega na zmianie artykułu 222 o ochronie „przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi, na mocy których rozszerza się katalog substancji oraz umożliwia wydanie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy”.

„Podobnie jak w przypadku czynników rakotwórczych lub mutagenów, substancje reprotoksyczne wzbudzają szczególnie duże obawy, ponieważ mogą mieć poważne i nieodwracalne skutki dla zdrowia pracowników i ich potomstwa. Dlatego należy chronić pracowników przed substancjami o takim działaniu” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Skomentuj