Wpływ usprawiedliwionej nieobecności na czasookres wykonywania pracy na innym stanowisku

Czy usprawiedliwiona nieobecność pracownika w trakcie czasowego powierzenia mu innej pracy przez pracodawcę, wpływa na długość okresu jej wykonywania?

Sejm/ Szwed: Polska ma jeden z najniższych poziomów dyskryminacji ze względu na wiek

Polska ma jeden z najniższych poziomów dyskryminacji ze względu na wiek wśród krajów Unii Europejskiej - powiedział we wtorek w Sejmie wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Podkreślił, że przejście na emeryturę po osiągniecie wieku emerytalnego to prawo, a nie obowiązek.

Walka z luką płacową

Zarobki za taką samą pracę, na takim samym stanowisku powinny być równe. Mimo tego od lat słyszy się o dyskryminacji zarobkowej ze względu na płeć. Jak różnice wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami prezentują się w Polsce? Czy są podejmowane jakieś kroki, aby przeciwdziałać temu zjawisku?

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?

Czy w wysłanym do pracownika oświadczeniu w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego, dniem ustania zatrudnienia jest data wskazana w tym piśmie, data odebrania przez pracownika listu poleconego, czy dzień otrzymania przez nas potwierdzenia odbioru?

MRiPS przypomina o obowiązkach pracodawców w czasie upałów

Skrócenie czasu pracy pracowników, wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy, zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach - to niektóre z działań, jakie powinien podjąć pracodawca w celu poprawienia warunków pracy w czasie upałów.

Badanie: 76 proc. dużych firm dofinansuje urlopy swoich pracowników

Dofinansowanie urlopu staje się coraz częstszym benefitem pracowniczym - w Polsce oferuje go 39 proc. badanych firm. Taki benefit najczęściej proponują firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników - robi to 76 proc. z nich - podała firma Sodexo.

Zakres obowiązków w sferze BHP przypisany pracodawcy użytkownikowi

Jakie obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należą do pracodawcy użytkownika, a które do agencji pracy tymczasowej? Czy możliwe jest przeniesienie zakresu obowiązków z jednego podmiotu na drugi?

Dzień wolny od pracy dla pracowników różnych wyznań

W Polsce dniami wolnymi od pracy są dni wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Większość z tych dni stanowią święta katolickie. Co w przypadku, kiedy pracownik jest innego wyznania, a chciałby otrzymać dzień wolnego w ważnym dniu dla jego religii, na takich samych zasadach jak katolicy? Co z katolikami, którzy mimo święta muszą świadczyć pracę?

Sondaż: blisko 24 proc. Polaków otrzymuje od przełożonych wiadomości po godzinach pracy

23,9 proc. pracowników w Polsce otrzymuje od przełożonych e-maile, SMS-y lub inne wiadomości za pomocą komunikatorów po godzinach pracy w typowo służbowych sprawach – wynika z badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i platformę ePsycholodzy.pl.

Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie Lodołamacze – zgłoszenia do 15 sierpnia

Do 15 sierpnia potrwa zbieranie zgłoszeń w konkursie dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2022. Konkurs ma za zadanie promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.