Narzędzia:

PROGRAMY SZKOLEŃ

Nazwa szkolenia

Otwórz

Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny)
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których pracownik ma kontakt z azbestem
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników szkodliwych
Szkolenie w dziedzinie bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wykonującymi prace w kontakcie z azbestem
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szkoleń z zakresu bhp
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przy pracach w kontakcie z azbestem
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy
Szkolenie eksploatacja i dozór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - sprawdzenie kwalifikacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)