Thumb

Zespół powypadkowy

Jakie są zadania zespołu powypadkowego? Kto wchodzi w jego skład? Kto i w jakim celu go powołuje?
Thumb

Wypadki i choroby w szczególnych okolicznościach

Odrębną grupę wypadków i chorób zawodowych, które nie muszą mieć związku z pracą, ani nawet podlegać ubezpieczeniu społecznemu stanowią wypadki lub choroby powstałe w szczególnych okolicznościach.
Thumb

Od 1 kwietnia 2016 r. nowe kwoty jednoraz. odszkodowań

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Thumb

Śmierć w zbiorniku przeciwpożarowym

ŁÓDZKIE. Pracownik firmy ochroniarskiej utonął w czasie obchodu. Do wypadku doszło w miejscu, do którego nie powinien mieć dostępu.
Thumb

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy

Art. 6 ust. 1 ustawy wypadkowej określa rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Thumb

Różnicowanie stopy procentowej składki wypadkowej

Na stronie Rady Ochrony Pracy ukazał się materiał przygotowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych na temat "Społeczne koszty wypadków przy pracy".
Thumb

Odszkodowanie za przedmioty utracone podczas wypadku

Czy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może starać się o odszkodowanie za przedmioty utracone w czasie wypadku przy pracy?
Thumb

Wypadek przy pracy

Wypadki przy pracy zdarzają się częściej niż gdybyśmy chcieli. Ale co dalej? Jakie są obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy?
Thumb

Związek z pracą

Aby nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, skutkujące urazem lub śmiercią uznać za wypadek przy pracy, musi ono pozostawać w związku przyczynowym z wykonywaną pracą.
Thumb

Przyczyna zewnętrzna zdarzenia

Z przesłanki tej wynika możliwość uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, jeśli zdarzenie to nastąpiło wskutek działania czynników (czynnika) zewnętrznych.