Narzędzia:

KOMENTARZE PRAWNE

Tytuł komentarza

Data publikacji

Otwórz

Zawiadomienie o zmianie miejsca pobytu w trakcie chorobowego
11.04.2024 r.
Zgoda lekarza na wyłączenie ograniczeń w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych
11.04.2024 r.
W jakim terminie należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych?
11.04.2024 r.
Kiedy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika?
08.03.2024 r.
Dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
08.03.2024 r.
Decyzja o w przedmiocie długości i ilości wyjść prywatnych oraz sposobu ich odpracowania należy do przełożonego
22.01.2024 r.
Bezpośredni a stały nadzór
22.01.2024 r.
Pracodawca jako prowadzący szkolenie BHP
22.01.2024 r.
Zmiana rozporządzenia ws. BHP na stanowiskach wyposażonych w monitor ekranowy
11.12.2023 r.
Roczny limit godzin nadliczbowych
11.12.2023 r.
Kiedy urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
30.10.2023 r.
Problem diet za krajowe odcinki zagranicznej podróży służbowej
30.10.2023 r.
Zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem funkcji członka komisji wyborczej
12.10.2023 r.
Nowe rubryki w treści świadectwa pracy
11.08.2023 r.
Możliwość uchylenia obowiązku odbycia szkolenia BHP
11.08.2023 r.
Wniosek o okazjonalną pracę zdalną nie wiąże pracodawcy
22.05.2023 r.
Polecenie pracy zdalnej nadzwyczajnej nie wiąże pracownika
22.05.2023 r.
Niepełnosprawność a praca w systemie przerywanego czasu pracy
22.05.2023 r.
Obowiązek wydzielenia części E akt osobowych
26.04.2023 r.
Zakładowe źródła pracy zdalnej
24.04.2023 r.
Praca na nocnej zmianie w dniu wprowadzenia i odwołania czasu letniego
31.03.2023 r.
Pracownicza odpowiedzialność za odzież i obuwie robocze
31.03.2023 r.
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia do celów prywatnych
17.02.2023 r.
Obniżenie wymiaru etatu przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
17.02.2023 r.
Zmiany w urlopie ojcowskim
10.11.2022 r.
Poinformowanie pracownika o przysługujących przerwach w treści informacji o warunkach zatrudnienia
10.11.2022 r.
Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia
09.11.2022 r.
Szkolenia a czas pracy
09.11.2022 r.
Sposób określenia normy i wymiaru czasu pracy w nowej informacji o warunkach zatrudnienia
19.10.2022 r.
Przerwa od pracy z art. 134 KP
19.10.2022 r.
Dodatkowa praca
18.10.2022 r.
Zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony
19.08.2022 r.
Zmiany w zakresie umów o pracę na okres próbny
19.08.2022 r.
Urlop opiekuńczy
18.08.2022 r.
Zwolnienie od pracy z uwagi na siłę wyższą
15.07.2022 r.
Odwołanie stanu epidemii a zawieszenie niektórych obowiązków z zakresu prawa pracy i BHP
14.07.2022 r.
Wymagany poziom zatrudnienia w służbie bhp
13.07.2021 r.
Wysoka temperatura w pomieszczeniach pracy a obowiązki pracodawcy
13.07.2021 r.
Przeznaczenie tzw. przerwy monitorowej
12.07.2021 r.
Obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy
18.06.2021 r.
Brak zdolności do pracy a prawo do wynagrodzenia za pracę
18.06.2021 r.
Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów i ewakuacji załogi
18.06.2021 r.
W jaki sposób nabyć staż niezbędny do zajmowania określonych stanowisk w służbie BHP
13.05.2021 r.
Realizacja zadań służby BHP
13.05.2021 r.
Określenie poziomu wysokości, na której wykonywana jest praca w skierowaniu na badania profilaktyczne, po ostatniej zmianie przepisów
13.05.2021 r.
Prawo do odprawy pośmiertnej
04.05.2021 r.
Zwolnienie z obowiązku wstępnego szkolenia w dziedzinie bhp w przypadku kontynuacji zatrudnienia po okresie pracy tymczasowej
08.04.2021 r.
Protokół okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy tymczasowej
06.04.2021 r.
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w czasie wolnym od pracy
06.04.2021 r.
Przejście praw majątkowych ze stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika
24.03.2021 r.
Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w dobie pandemii
15.03.2021 r.
Upływ terminu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w okresie pandemii koronawirusa a uprawnienia pracownicze
26.02.2021 r.
Szkolenia BHP w okresie pandemii koronawirusa
26.02.2021 r.
Ewidencja wykonywanych czynności przy pracy zdalnej nie zastępuje ewidencji czasu pracy
24.02.2021 r.
Praca zdalna pracownika, a zatrudnienie w zadaniowym systemie czasu pracy
01.02.2021 r.
Prawo odmowy poddania się profilaktycznym badaniom lekarskim w okresie pandemii koronawirusa
27.01.2021 r.
Profilaktyczne badania kontrolne po okresie odosobnienia spowodowanego koronawirusem
27.01.2021 r.
Urlop wypoczynkowy podczas kwarantanny oraz izolacji w warunkach domowych
27.01.2021 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)