Narzędzia:

KOMENTARZE PRAWNE

Tytuł komentarza

Data publikacji

Otwórz

Kiedy urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
30.10.2023 r.
Problem diet za krajowe odcinki zagranicznej podróży służbowej
30.10.2023 r.
Zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem funkcji członka komisji wyborczej
12.10.2023 r.
Nowe rubryki w treści świadectwa pracy
11.08.2023 r.
Możliwość uchylenia obowiązku odbycia szkolenia BHP
11.08.2023 r.
Wniosek o okazjonalną pracę zdalną nie wiąże pracodawcy
22.05.2023 r.
Polecenie pracy zdalnej nadzwyczajnej nie wiąże pracownika
22.05.2023 r.
Niepełnosprawność a praca w systemie przerywanego czasu pracy
22.05.2023 r.
Obowiązek wydzielenia części E akt osobowych
26.04.2023 r.
Zakładowe źródła pracy zdalnej
24.04.2023 r.
Praca na nocnej zmianie w dniu wprowadzenia i odwołania czasu letniego
31.03.2023 r.
Pracownicza odpowiedzialność za odzież i obuwie robocze
31.03.2023 r.
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia do celów prywatnych
17.02.2023 r.
Obniżenie wymiaru etatu przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
17.02.2023 r.
Zmiany w urlopie ojcowskim
10.11.2022 r.
Poinformowanie pracownika o przysługujących przerwach w treści informacji o warunkach zatrudnienia
10.11.2022 r.
Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia
09.11.2022 r.
Szkolenia a czas pracy
09.11.2022 r.
Sposób określenia normy i wymiaru czasu pracy w nowej informacji o warunkach zatrudnienia
19.10.2022 r.
Przerwa od pracy z art. 134 KP
19.10.2022 r.
Dodatkowa praca
18.10.2022 r.
Zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony
19.08.2022 r.
Zmiany w zakresie umów o pracę na okres próbny
19.08.2022 r.
Urlop opiekuńczy
18.08.2022 r.
Zwolnienie od pracy z uwagi na siłę wyższą
15.07.2022 r.
Odwołanie stanu epidemii a zawieszenie niektórych obowiązków z zakresu prawa pracy i BHP
14.07.2022 r.
Wymagany poziom zatrudnienia w służbie bhp
13.07.2021 r.
Wysoka temperatura w pomieszczeniach pracy a obowiązki pracodawcy
13.07.2021 r.
Przeznaczenie tzw. przerwy monitorowej
12.07.2021 r.
Obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy
18.06.2021 r.
Brak zdolności do pracy a prawo do wynagrodzenia za pracę
18.06.2021 r.
Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów i ewakuacji załogi
18.06.2021 r.
W jaki sposób nabyć staż niezbędny do zajmowania określonych stanowisk w służbie BHP
13.05.2021 r.
Realizacja zadań służby BHP
13.05.2021 r.
Określenie poziomu wysokości, na której wykonywana jest praca w skierowaniu na badania profilaktyczne, po ostatniej zmianie przepisów
13.05.2021 r.
Prawo do odprawy pośmiertnej
04.05.2021 r.
Zwolnienie z obowiązku wstępnego szkolenia w dziedzinie bhp w przypadku kontynuacji zatrudnienia po okresie pracy tymczasowej
08.04.2021 r.
Protokół okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy tymczasowej
06.04.2021 r.
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w czasie wolnym od pracy
06.04.2021 r.
Przejście praw majątkowych ze stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika
24.03.2021 r.
Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w dobie pandemii
15.03.2021 r.
Upływ terminu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w okresie pandemii koronawirusa a uprawnienia pracownicze
26.02.2021 r.
Szkolenia BHP w okresie pandemii koronawirusa
26.02.2021 r.
Ewidencja wykonywanych czynności przy pracy zdalnej nie zastępuje ewidencji czasu pracy
24.02.2021 r.
Praca zdalna pracownika, a zatrudnienie w zadaniowym systemie czasu pracy
01.02.2021 r.
Prawo odmowy poddania się profilaktycznym badaniom lekarskim w okresie pandemii koronawirusa
27.01.2021 r.
Profilaktyczne badania kontrolne po okresie odosobnienia spowodowanego koronawirusem
27.01.2021 r.
Urlop wypoczynkowy podczas kwarantanny oraz izolacji w warunkach domowych
27.01.2021 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)