Zakres obowiązków w sferze BHP przypisany pracodawcy użytkownikowi

Jakie obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należą do pracodawcy użytkownika, a które do agencji pracy tymczasowej? Czy możliwe jest przeniesienie zakresu obowiązków z jednego podmiotu na drugi?

Przywileje matki na etacie

Przy okazji Dnia Matki przypominamy najważniejsze przywileje dotyczące pracujących matek. Jakie są prace zabronione dla ciężarnych i karmiących? Czy pracodawca może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę z ciężarną?

Odpracowywanie wyjść prywatnych

Czy pracownik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ma prawo do wyjść prywatnych w godzinach pracy i ich odpracowania?

Czy świadectwem pracy można rozwiązać umowę o pracę?

Czy na podstawie art. 53 § 1 pkt 1b Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez pisemnego oświadczenia woli, wręczając mu tylko i wyłącznie świadectwo pracy?

ZUS: w 2021 roku zgłoszono ponad 1,7 mln umów o dzieło

W ubiegłym roku zgłoszono ponad 1,7 mln umów o dzieło, najwięcej w woj. śląskim, a najmniej w warmińsko-mazurskim – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Umowy o dzieło w 70 proc. przypadków zawierane były na okresy nie dłuższe niż 9 dni.

Konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową za nieusprawiedliwione niewstawienie się w pracy?

Wyzwania BHP przy zatrudnieniu przez aplikacje

Niedawno poruszaliśmy temat konieczności wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia przez aplikacje (m.in. przewóz osób, dostawa jedzenia). Dziś prezentujemy tekst dotyczący wyzwań dla bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu prac.

Konfederacja Lewiatan: MRiPS zapowiada uproszczenie procedury zatrudnienia Ukraińców

Uproszczenie procedury zatrudnienia pracowników ukraińskich zapowiedziała podczas nadzwyczajnego posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg - przekazała w poniedziałkowej informacji prasowej Konfederacja Lewiatan.

Elektroniczne zawieranie umów jeszcze w tym roku?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja, że na II kwartał 2022 r. planowane jest przyjęcie projektu ustawy dotyczącego zawierania umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, umów uaktywniających oraz umów o pomocy przy zbiorach w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Projekt opracowywany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Czy umowy na okres próbny będą przedłużane o czas nieobecności w pracy?

Według projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ulec mają zmianie przepisy dotyczące m.in. umów zawieranych na okres próbny.