Sąd oddalił powództwo przeciwko ZUS o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę

20 października 2022 r. zapadł wyrok oddalający powództwo w sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Górniczej IV Wydziałem Pracy z prywatnego powództwa przeciwko ZUS o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę (sygn. akt IV P 128/21).

RPO: zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych powinni mieć prawo do minimalnego odpoczynku

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych powinny mieć ustawowe prawo do minimalnego odpoczynku – co najmniej 11 nieprzerwanych godzin w każdej dobie – wskazuje rzecznik praw obywatelskiej Marcin Wiącek w piśmie do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia

Zgodnie z art. 12 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE.L Nr 186, str. 105) państwa członkowskie mają obowiązek zagwarantować w swych przepisach krajowych, aby pracownik, który przez co najmniej sześć miesięcy świadczył pracę u tego samego pracodawcy, a który zakończył swój ewentualny okres próbny, mógł wystąpić o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy, jeżeli jest ona dostępna, i otrzymać pisemną odpowiedź na ten wniosek wraz z uzasadnieniem.

Zmiany w zakresie umów o pracę na okres próbny

Trwają prace legislacyjne (lipiec 2022 r.) związane z wdrożeniem do kodeksu pracy przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105).  Jedną z konsekwencji wynikających z faktu implementacji wspomnianej dyrektywy będzie zmiana kodeksowej regulacji odnoszącej się do umów o pracę na okres próbny.

Zakres obowiązków w sferze BHP przypisany pracodawcy użytkownikowi

Jakie obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należą do pracodawcy użytkownika, a które do agencji pracy tymczasowej? Czy możliwe jest przeniesienie zakresu obowiązków z jednego podmiotu na drugi?

Przywileje matki na etacie

Przy okazji Dnia Matki przypominamy najważniejsze przywileje dotyczące pracujących matek. Jakie są prace zabronione dla ciężarnych i karmiących? Czy pracodawca może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę z ciężarną?

Odpracowywanie wyjść prywatnych

Czy pracownik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ma prawo do wyjść prywatnych w godzinach pracy i ich odpracowania?

Czy świadectwem pracy można rozwiązać umowę o pracę?

Czy na podstawie art. 53 § 1 pkt 1b Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez pisemnego oświadczenia woli, wręczając mu tylko i wyłącznie świadectwo pracy?

ZUS: w 2021 roku zgłoszono ponad 1,7 mln umów o dzieło

W ubiegłym roku zgłoszono ponad 1,7 mln umów o dzieło, najwięcej w woj. śląskim, a najmniej w warmińsko-mazurskim – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Umowy o dzieło w 70 proc. przypadków zawierane były na okresy nie dłuższe niż 9 dni.

Konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową za nieusprawiedliwione niewstawienie się w pracy?