Radca prawny o zmianach w prawie pracy z końcem września

Koniec września przyniósł wiele zmian w prawie pracy, ale nie można zapominać o już istniejących obowiązkach – przypomina radca prawny Monika Jurkiewicz. To m.in. dofinansowanie do posiłków dla pracowników, zwiększona ochrona pracowników czy udzielenie zaległego urlopu do 30 września.

Prawo do wyrównania wysokości świadczenia urlopowego w związku z podwyższeniem kwoty bazowej odpisu na ZFŚS

Ustawa zmieniająca wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS) została w dniu 10 sierpnia 2023 roku opublikowana (Dz. U 2023 poz. 1586). Ustawa zakłada m.in. odmrożenie od 1 lipca 2023 roku podstawy naliczania odpisu na ZFŚS i weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 11 sierpnia br.

Od września wchodzą w życie nowe przepisy o zatrudnianiu pracowników młodocianych

Od 1 września 2023 r. o 3 proc. wzrośnie wynagrodzenie pracownika młodocianego, a od 30 września wejdą w życie nowe przepisy o zatrudnianiu pracowników młodocianych – powiedziała PAP radca prawny Monika Jurkiewicz.

Związki zawodowe nie mają wspólnego stanowiska odnośnie minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) najlepsze będzie zamrożenie wynagrodzeń na obecnym poziomie.

Czy dodatkowe przerwy wprowadzone w ramach skróconego czasu pracy wchłaniają przerwy z art. 134 KP?

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw ustanowiła w przepisach prawa pracy dodatkowe przerwy w pracy na podstawie art. 134 KP. „Nowe” przerwy w niektórych przypadkach budzą jednak wątpliwości…

80 proc. matek uważa, że dłuższy urlop rodzicielski wesprze sprawiedliwy podział opieki nad dzieckiem

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła m.in. dodatkowy, 9-tygodniowy urlop rodzicielski dla ojców. Zdaniem 80 proc. matek dłuższy urlop rodzicielski ich partnerów wsparłby bardziej sprawiedliwy podział opieki nad dzieckiem – wynika z raportu Pracuj.pl.

Badanie trzeźwości pracowników świadczących pracę zdalną

Po zmianie przepisów kodeksowych rozważamy wprowadzenie zakładowej procedury badania trzeźwości pracowników. Zastanawiamy się, czy jedną z grup pracowniczych objętych kontrolą mogliby być pracownicy świadczący pracę zdalnie. Czy taka kontrola mogła by się odbywać w ramach kontroli pracy zdalnej na zasadach art. 6728 KP? Jak wówczas miałaby taka kontrola przebiegać i czy w ogóle objęcie nią tego typu pracowników byłoby możliwe?

Do uzgodnień trafił projekt zmian w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Podniesienie od września 2023 r. kwoty refundowanych wynagrodzeń pracownikom młodocianym o 3 punkty procentowe – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, który w poniedziałek trafił do uzgodnień.

Polecenie pracy zdalnej nadzwyczajnej nie wiąże pracownika

Jedną z odmian (rodzajów) pracy zdalnej jest praca zdalna nadzwyczajna (zob. art. 6719 § 3-5 KP), której wprowadzenie uzasadnione będzie szczególnymi okolicznościami. Decyzja o jej wprowadzeniu będzie należała do pracodawcy, jednak w pewnym sensie będzie on w tym względzie uzależniony od pracownika.

Weszły w życie nowe przepisy prawa pracy dotyczące tzw. work-life balance

Zmiany w urlopach rodzicielskich i szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy – takie m.in. rozwiązania przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy, która w środę weszła w życie. "Zmiany mają ułatwić rodzicom godzenie życia zawodowego z rodzinnym" - podkreśla szefowa MRiPS Marlena Maląg.