Czy dodatkowe przerwy wprowadzone w ramach skróconego czasu pracy wchłaniają przerwy z art. 134 KP?

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw ustanowiła w przepisach prawa pracy dodatkowe przerwy w pracy na podstawie art. 134 KP. „Nowe” przerwy w niektórych przypadkach budzą jednak wątpliwości…

Pytanie od czytelnika:

Z uwagi na warunki pracy (wysoka temperatura i wilgotność powietrza) wprowadziliśmy dla wybranych stanowisk skrócony czas pracy w trybie art. 145 KP. W ten sposób ustanowiliśmy dwie 15-minutowe przerwy wliczane do czasu pracy, nie skracając wymiaru czasu pracy, który wynosi 8 godzin (pracownicy świadczą pracę w podstawowym systemie czasu pracy).

Czy wprowadzenie tych przerw pozbawia pracowników zatrudnionych na wspomnianych stanowiskach pracy przerw z art. 134 KP, czy też przerwy te nadal im przysługują?

W myśl przywołanego art. 145 KP, skrócenie czasu pracy poniżej norm określonych w art. 129 § 1 KP (czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu) dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia może polegać na ustanowieniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy albo na obniżeniu tych norm, a w przypadku pracy monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie polega na wprowadzeniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Wykaz tego typu prac, ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami wyłonionymi w trybie przyjętym w zakładzie pracy oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj