Zmiana oświadczenia w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem w trakcie roku kalendarzowego

Czy możliwa jest zmiana oświadczenia w sprawie korzystania z uprawnień rodzicielskich?

Praca na nocnej zmianie w dniu wprowadzenia i odwołania czasu letniego

Dwukrotnie w każdym roku kalendarzowym pracodawcy organizujący pracę pracownikom nocnej zmiany zderzają się z konsekwencjami wynikający-mi z faktu wprowadzenia i odwołania czasu letniego. W dniach, w których zdarzenie to następuje powstaje pytanie, jaki ma ono wpływ na wymiar czasu pracy pracownika świadczącego pracę na nocnej zmianie.

Odmowa przyjęcia zmienionych warunków zatrudnienia a prawo do odprawy

Czy pracownikowi, który odrzuci wypowiedzenie warunków pracy i płacy będzie przysługiwała odprawa? 

Zmiany w statystycznej karcie wypadku Z-KW – przypomnienie

Celem artykułu jest zebranie i omówienie kluczowych zmian wprowadzonych do statystycznej karty wypadku Z-KW w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej regulującego jej zawartość (MRiPS, 2022).

Trudna sytuacja inspektoratów nadzoru budowlanego

Mała liczba pracowników nadzoru, niskie zarobki, które dla specjalistów mocno odbiegają od stawek w branży wykonawczej oraz brak nowoczesnych narzędzi pracy mają być głównymi problemami inspektoratów nadzoru budowlanego. Jak do sprawy odnosi się Ministerstwo Rozwoju i Technologii?

Największe Targi BHP na Śląsku w Katowicach już za nami

• Sukces Targów BHP w Katowicach • Ponad 80 wystawców z kraju i zagranicy oraz 3000 zwiedzających • 20 godzin bezpłatnych konferencji, wykładów i sympozjów • Konkurs na Innowacyjny produkt i usługę • Spotkania z ekspertami, prezentacja najnowszych rozwiązań z branży Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej.

Zmiana kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Pracownik tymczasowy jako członek służby BHP  

Czy pracownik tymczasowy może zostać członkiem służby BHP?

Działania zmniejszające lukę płacową

Luka płacowa jest to wskaźnik zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Przedstawia różnicę pomiędzy przeciętną stawką godzinową mężczyzn i kobiet. Czy zjawisko luki płacowej jest poważnym problemem w Polsce oraz jak jest zwalczane – czytamy w odpowiedzi MRiPS na interpelację j ws. luki płacowej w instytucjach publicznych.

Problem opiekunów osób niepełnosprawnych chcących dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego będzie wkrótce rozwiązany?

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy otrzymują świadczenia opiekuńcze, aby ich nie stracić nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Jak podaje Sekretarz stanu przy MRiPS trwają prace koncepcyjne nad wprowadzeniem możliwości zarobkowania dla opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne.