Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Z dniem 2 lipca weszło w życie rozporządzenie opracowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczące szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Walka z luką płacową

Zarobki za taką samą pracę, na takim samym stanowisku powinny być równe. Mimo tego od lat słyszy się o dyskryminacji zarobkowej ze względu na płeć. Jak różnice wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami prezentują się w Polsce? Czy są podejmowane jakieś kroki, aby przeciwdziałać temu zjawisku?

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?

Czy w wysłanym do pracownika oświadczeniu w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego, dniem ustania zatrudnienia jest data wskazana w tym piśmie, data odebrania przez pracownika listu poleconego, czy dzień otrzymania przez nas potwierdzenia odbioru?

Bezpieczeństwo na kolei

Polska infrastruktura kolejowa z roku na rok rozrasta się, oferując podróżnym coraz więcej możliwości szybszego dotarcia do celu oraz komfortu podróżowania. Wpływ na to mają takie kwestie jak między innymi unowocześnienie taborów, rozbudowa i renowacje torowisk, a nawet wdrażanie i stosowanie rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych.

Czy oddanie krwi podczas urlopu uprawnia do dodatkowych dni zwolnienia od pracy?

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie zwolnienia pracownikowi w dniu oddania krwi, a podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii również w dniu następnym. Czy oddanie krwi podczas urlopu lub innego wolnego dnia od pracy przerywa urlop lub daje dodatkowe dni wolne? 

Zakres obowiązków w sferze BHP przypisany pracodawcy użytkownikowi

Jakie obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należą do pracodawcy użytkownika, a które do agencji pracy tymczasowej? Czy możliwe jest przeniesienie zakresu obowiązków z jednego podmiotu na drugi?

Wypadki przy pracy w pierwszym kwartale 2022 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport przedstawiający wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy w pierwszym kwartale bieżącego roku. Według tych danych liczba poszkodowanych w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r. nieznacznie wzrosła.

Konieczność wykonania badań profilaktycznych przed urlopem wypoczynkowym na zasadach art. 163 § 3 KP

Czy pracownica po urlopie rodzicielskim i udająca się na urlop wypoczynkowy ma obowiązek wykonać badania kontrolne?

Dostosowanie działań urzędów pracy do zmiennej sytuacji na rynku pracy. Status bezrobotnego będzie oddzielony od ubezpieczenia zdrowotnego?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała przedstawiono informacje dotyczące prac nad wprowadzeniem zmian w ustawie o aktywności zawodowej.  Skąd wynika potrzeba wprowadzenia zmian oraz jakie konkretne rozwiązania będzie zawierał projekt? O tym poniżej.

Dzień wolny od pracy dla pracowników różnych wyznań

W Polsce dniami wolnymi od pracy są dni wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Większość z tych dni stanowią święta katolickie. Co w przypadku, kiedy pracownik jest innego wyznania, a chciałby otrzymać dzień wolnego w ważnym dniu dla jego religii, na takich samych zasadach jak katolicy? Co z katolikami, którzy mimo święta muszą świadczyć pracę?