Mikroklimat gorący w miejscu pracy

Mikroklimat gorący należy do czynników szkodliwych w miejscu pracy. Może on powodować przegrzanie i naruszenie równowagi cieplnej organizmu.

Senat/ W debacie nie zgłoszono poprawek do noweli Kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Senatorowie nie zgłosili we wtorek poprawek do nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Głosowanie nad nowelizacją zaplanowano pod koniec posiedzenia.

MRiT: od 22 maja 2025 r. nowe metody badania hałasu urządzeń na zewnątrz pomieszczeń

Od 22 maja 2025 r. zmienią się metody badania hałasu urządzeń na zewnątrz pomieszczeń - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Chodzi m.in. o kosiarki gazonowe, instalacje i urządzenia budowlane, sprężarki, agregaty prądotwórcze, koparki i spycharki.

Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie pracy

MRPiPS poinformowało, że rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy. Wdraża on dyrektywę UE ws. ochrony pracowników przed działaniem czynników rakotwórczych lub mutagenów. Dyrektywa rozszerza ich wykaz o substancje reprotoksyczne, czyli szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych.

Czy słuch jest potrzebny uczestnikom koncertów?

Większość pytanych odpowie: „Oczywiście, jak najbardziej!”, tylko jeśli spojrzymy na naszą rzeczywistość, to praktyka tego nie potwierdza. I tu powstaje pytanie: Dlaczego? W tym krótkim artykule chciałbym wrócić do tematu znanego od lat – wpływu hałasu na słuch, bo każdy z nas słyszał, że hałas szkodzi.

Projekt o substancjach szkodliwych w pracy trafił do konsultacji

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, zmieniający rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy czyszczeniu powierzchni i malowaniu natryskowym

W Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy czyszczeniu powierzchni i malowaniu natryskowym, które zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas obróbki drewna wraz z listą kontrolną

W przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna, występują poważne i liczne zagrożenia zawodowe, w tym: hałas, wibracje, pyły, zagrożenia mechaniczne, czynniki chemiczne, pożary, wybuchy, ręczne przenoszenie ciężarów, praca w wymuszonej pozycji ciała. Kontakt z drewnem lub pyłem drzewnym wiąże się ponadto z negatywnym oddziaływaniem na skórę i układ oddechowy człowieka (podrażnienia, zapalenie skóry, alergia, astma itd.).

Jak zachować się i pomóc osobie rażonej piorunem?

Sezon burzowy w pełni, a co za tym idzie istnieje wysokie ryzyko, że możemy znaleźć się w nieodpowiednim miejscu i czasie podczas wystąpienia tych zjawisk. Według danych statystycznych w Polsce rocznie notuje się od kilkunastu do kilkudziesięciu śmiertelnych porażeń piorunem. Osoby, które przeżyły porażenie piorunem, są narażone na przewlekłe zespoły bólowe, uszkodzenia słuchu, wzroku, zaburzenia snu i pamięci.

Przepisy a praca w wysokich temperaturach

Po długiej zimie doczekaliśmy się dłuższych i cieplejszych dni. Temperatura powietrza będzie stopniowo rosnąć, co może przełożyć się na bezpieczeństwo, wydajność i stan psychofizyczny pracowników. Do obowiązków pracodawców należy zapobieganie negatywnym skutkom wysokich temperatur w zakładzie pracy.