Obowiązek wydzielenia oddzielnej łazienki dla pracownic

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w jasny sposób regulują kwestie wyposażenia łazienki w miejscu pracy czy jej odległości od stanowisk pracy. Sprawdź, ile toalet musi przypadać na określoną liczbę pracowników.

Zasady wydawania napojów i posiłków profilaktycznych

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym w szczególnie uciążliwych warunkach napojów oraz posiłków profilaktycznych. Koszty ich pokrywa pracodawca.

Pomieszczenia z natryskami – obowiązek pracodawcy?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznostanitarne, w tym m.in. pomieszczenia z natryskami i umywalnie. Czy w każdym zakładzie pracy pomieszczenia z natryskami są konieczne?

Palenie w pracy = kłopot dla pracodawcy?

W każdym zakładzie pracy mogą zdarzyć się osoby palące. Każdy dobrowolnie, jako osoba dorosła ma prawo decydować o swoim nałogu. Czy jednak w miejscu pracy palacze powinni zapomnieć o paleniu?

Wymagania dla miejsc pracy wewnątrz budynków i budowli

Przygotowanie terenu budowy, przygotowanie miejsc pracy w pomieszczeniach zamkniętych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne na budowie.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Wymagania dla pomieszczeń higienicznosanitarnych. Są to szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie, z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia do prania