Pomieszczenia higienicznosanitarne

Pomieszczenia higienicznosanitarne – szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

więcej

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana.

Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem, które w przypadku przechodzenia z ogrzewanych pomieszczeń pracy powinno być również ogrzewane.

Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny być usytuowane w sposób uniemożliwiający pracownikom korzystającym z nich przechodzenie przez pomieszczenia, w których stosowane są substancje trujące lub materiały zakaźne albo wykonywane są prace szczególnie brudzące, jeżeli nie pracują oni w kontakcie z tymi czynnikami.

Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny być ogrzewane, oświetlane i wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.

Wysokość pomieszczeń higienicznosanitarnych nie powinna być w świetle mniejsza niż 2,5 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczeń higienicznosanitarnych do 2,2 m w świetle – w przypadku usytuowania ich w suterenie, piwnicy lub na poddaszu.

ARTYKUŁY
Zasady wydawania napojów i posiłków profilaktycznych

Zasady wydawania napojów i posiłków profilaktycznych

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym w szczególnie uciążliwych warunkach napojów oraz posiłków profilaktycznych. Koszty ich pokrywa pracodawca.

czytaj więcej
Pomieszczenia z natryskami - obowiązek pracodawcy?

Pomieszczenia z natryskami - obowiązek pracodawcy?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznostanitarne, w tym m.in. pomieszczenia z natryskami i umywalnie. Czy w każdym zakładzie pracy pomieszczenia z natryskami są konieczne?

czytaj więcej
Palenie w pracy = kłopot dla pracodawcy?

Palenie w pracy = kłopot dla pracodawcy?

W każdym zakładzie pracy mogą zdarzyć się osoby palące. Każdy dobrowolnie, jako osoba dorosła ma prawo decydować o swoim nałogu. Czy jednak w miejscu pracy palacze powinni zapomnieć o paleniu?

czytaj więcej
Wymagania dla miejsc pracy wewnątrz budynków i budowli

Wymagania dla miejsc pracy wewnątrz budynków i budowli

Przygotowanie terenu budowy, przygotowanie miejsc pracy w pomieszczeniach zamkniętych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne na budowie.

czytaj więcej
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Wymagania dla pomieszczeń higienicznosanitarnych. Są to szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie, z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia do prania

czytaj więcej